Home > Algemeen > Neuropathie > Centrale neuropathische pijn (CNP)

Centrale neuropathische pijn (CNP)

brein.jpgDe meest voorkomende vorm van neuropathische pijn is perifeer, dat wil zeggen de oorzaak van de pijn zit in afwijkingen in de zenuwen in bijvoorbeeld armen of benen. Zoals de pijn in de voeten bij patiënten met suikerziekte. Maar er bestaat een andere vorm van neuropathische pijn, de zogenaamde centrale neuropathische pijn  (CNP). Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) is dan beschadigd en het gevolg is ook hier veel vervelende pijn. 

Mooie Franse namen, Déjerine en Roussy..maar vervelende pijn

Een voorbeeld van centrale neuropathische pijn is het zogenaamde centraal pijnsyndroom na een herseninfarct of pijn ontstaan na en door ruggenmergletsel.

Een bijzondere vorm van pijn na een herseninfarct staat bekend onder de lyrische naam Syndrome Thalamique, of het syndroom van Déjerine-Roussy. Dat heet zo omdat een belangrijke schakelkern in de hersenen, de thalamus, een opduvel gekregen heeft, meestal door een infarct, een beroerte. En twee Franse neurologen met die namen beschreven dat voor de eerste keer. Tegenwoordig zijn we minder romantisch, en de eponymen, de namen van de grote neurologen in het verleden, worden vergeten. Nu heet deze vervelende en pijnlijke aandoening dan ook: "Central post stroke pain" (CPSP) We noemen deze pijn ook liever CPSP, omdat slechts 1 op de 4 patienten met een thalamus infarct daadwerkelijk deze pijn ontwikkelen.

Deze centrale neuropathische pijn kan dus ontstaan bij beschadigingen van de hersenen (zoals het Syndrome Thalamique) en bij beschadigingen van het ruggenmerg, bijvoorbeeld door een dwarslesie na een ongeluk. We moeten niet licht denken over deze pijn, want in een recent overzicht werd gesteld dat deze pijnen hels zijn en bijzonder moeilijk te behandelen:

Central neuropathic pain following lesions within the CNS, such as spinal cord injury, is one of the most excruciating types of chronic pain and one of the most difficult to treat. [1]

We vermoeden dat de oorzaak van de ernstige centrale neuropathische pijn gelegen is in de aanwezigheid van zogenaamde afferente zenuwcellen in de baan van een belangrijke schakelkern in de hersenen, de thalamus, naar het ruggenmerg. Deze intacte, goed functionerende zenuwcellen vuren impulsen af, die de oorzaak ven de heftige pijn vormen. Deze cellen worden daarom ook wel genoemd: de ‘central pain generator’, de centrale pijngenerator.

Centrale neuropathische pijn is dus niet alleen lastig, maar kan ook superheftig zijn!

Ook bij multiple sclerose kan centrale neuropatische pijn optreden. En zelfs Parkinson patienten kunnen ermee geconfronteerd worden. [2]

Wanneer centrale neuropathische pijn 

Iets minder dan 10 procent van de patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, krijgt te maken met centrale neuropathische pijn. Centrale pijn komt frequent voor bij multipele sclerose, iets minder dan 1/3 deel heeft die pijnen en bij syringomyelie heeft 3/4 last van centrale neuropathische pijn.  

Behandeling van centrale neuropathische pijn

Er zijn aanwijzingen dat de behandeling van centrale pijn met pijnstillers soms mogelijk is en als zinvolle middelen worden genoemd de tricyclische antidepressiva, gabapentine en pregabaline, en de selectieve serotonine-noradrenaline reuptake inhibitors als eerste keuze middelen. [3] [4] [5] [6] [7]

In ons centrum zetten we voor centrale neuropathische pijn een combinatie in van behandelingen, waaronder bepaalde medicijnen en pijnstillers, supplementen en eventueel eeb bepaalde vorm van neuroacupunctuur. 

Bij de medicijnen kiezen we voor een moderne benadering, waarbij meestal niet slechts een medicijn gegeven wordt en dan daarvan veel, maar eerder verschillende vormen van medicatie en daarvan minder. Zo voorkom je bijwerkingen en wordt de werking soms sterker. Daarbij is wel kennis van zogenaamde interacties belangrijk! Dat heet multimodale behandelng.

 

Versie september 2010, prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen  

Referentie

[1] Wasner G, Lee BB, Engel S, McLachlan E. | Residual spinothalamic tract pathways predict development of central pain after spinal cord injury. | Brain. | 2008 Sep;131(Pt 9):2387-400. Epub 2008 Jul 31.

[2] Defazio G, Berardelli A, Fabbrini G, Martino D, Fincati E, Fiaschi A, Moretto G, Abbruzzese G, Marchese R, Bonuccelli U, Del Dotto P, Barone P, De Vivo E, Albanese A, Antonini A, Canesi M, Lopiano L, Zibetti M, Nappi G, Martignoni E, Lamberti P, Tinazzi M. | Pain as a nonmotor symptom of Parkinson disease: evidence from a case-control study. | Arch Neurol. | 2008 Sep;65(9):1191-4.

[3] Finnerup NB. | A review of central neuropathic pain states. | Curr Opin Anaesthesiol. | 2008 Oct;21(5):586-9.

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 15061821

[5] Backonja MM, Serra J. | Pharmacologic management part 2: lesser-studied neuropathic pain diseases. | Pain Med. | 2004 Mar;5 Suppl 1:S48-59.

[6] Gray P. | Pregabalin in the management of central neuropathic pain. | Expert Opin Pharmacother. | 2007 Dec;8(17):3035-41.

[7] Tzellos TG, Papazisis G, Amaniti E, Kouvelas D. | Efficacy of pregabalin and gabapentin for neuropathic pain in spinal-cord injury: an evidence-based evaluation of the literature. | Eur J Clin Pharmacol. | 2008 Sep;64(9):851-8. Epub 2008 Jul 8.

Gerelateerde artikelen