Home > Algemeen > Neuropathie > Pseudo-neuropathische pijn

Pseudo-neuropathische pijn

Het is zeldzaam, en er is veel discussie of het wel bestaat, maar ook in onze praktijk zien we, weliswaar zelden, ook patienten met duidelijke neuropathische pijnklachten, zonder dat er uitval is van zenuwen. Het neurologische onderzoek is helemaal normaal, er zijn geen stukken van de huid met minder gevoel, de spierkracht is helemaal intact, en al het aanvullende onderzoek is negatief. Als er dan toch duidelijk pijnen zijn met een neuropathisch karakter, spreken we van pseudo-neuropathische pijn. De oorzaak van die pijn zal dan psychogeen zijn. Klassieke pijnstillende middelen zoals gabapentine, pregabeline, capsaicine creme en tricyclische antidepressiva scoren niet. De pijn blijft ondanks inspanningen op het gebied van de medicatie onveranderd.

Dat gezegd hebbende moeten we een aantekening maken. In het bekende leerboek Peripheral Neuropathies in Clinical Practice, van Herskovitz et al (2010) wordt de term pseudo-neuropathie juist gereserveerd voor beelden van neuropathie, veroorzaakt door andere dan perifere zenuwbeschadigingen. Bijvoorbeeld door bilaterale hernia’s, door wervelartose in de nek en door MS of tumoren in het ruggenmerg. Dat is meer Anglosaksisch, wij neigen tot het meer continentale gebruik van de term pseudo-neuropathie. 

Versie Augustus 2010 Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink

Gerelateerde artikelen