Is de oorzaak van CIAP het metabool syndroom?

Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van CIAP, waarvan nu aanwijzingen zijn dat het metabool syndroom de boosdoener is.

126972472-Denisismagilov-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn ciap metabool syndroom Allopurinol
Digitale weergave van zenuwcellen en -verbindingen

Onder de Projecttitel: Revealing of the pathogenesis of chronic idiopathic axonal polyneuropathy, ofwel “Ontrafeling van de pathogenese van chronische idiopathische axonale polyneuropathie“, zal in het UMCU een onderzoek gedaan worden. Dit gaat o.l.v. Dr. N. Notermans naar belangrijke en onduidelijke aspecten rond CIAP. 

In 2013 werd de conclusie van een onderdeel van dit project duidelijk:

  • bij veel CIAP patiënten is er een heel lichte stoornis die op diabetes lijkt, het metabool syndroom. 62% van alle CIAP patiënten met pijn zouden aan dat metabool syndroom leiden.[1] 

Het Utrechtse CIAP project

In de omschrijving wordt aangegeven dat bij 10-35% van de mensen met een polyneuropathie geen oorzaak gevonden wordt. Ondanks uitgebreid onderzoek. Dan wordt de diagnose chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) gesteld.

Er zijn echter veel vragen rond CIAP die men in Utrecht in kaart brengt en mogelijk antwoorden gaat vinden. In de omschrijving vinden we daarover: 

Hoe vaak CIAP voorkomt, is niet exact bekend. Het is ook onbekend hoe CIAP ontstaat. Maar in zenuwweefsel van patiënten met CIAP zijn veranderingen in hele kleine bloedvaatjes (microvasculaire afwijkingen) aangetoond.

Vergelijkbare microvasculaire afwijkingen (bijv. in het netvlies) zijn geassocieerd met o.a. verstoorde suikerstofwisseling en hoge bloeddruk. Samen met overgewicht en verstoorde vetstofwisseling vormen zij het metabool syndroom.

De doelstellingen van het bedoelde onderzoek zijn:

Bepalen, in kaart brengen

Bepalen

  • hoe vaak CIAP voorkomt in de algemene bevolking
  • vaststellen of CIAP vaker voorkomt bij mensen met het metabool syndroom
  • welke van de componenten van het metabool syndroom (overgewicht, verstoorde suiker- of vetstofwisseling, hoge bloeddruk) de belangrijkste bepalende factoren zijn, wanneer er een relatie bestaat tussen CIAP en het metabool syndroom.

In kaart brengen of

  • chronische obstructieve longaandoeningen (COPD),
  • blootstelling aan toxische stoffen of alcohol,
  • subtiel vitamine B12 gebrek,
  • vitamine B6 toxiciteit

geassocieerd zijn met CIAP. Het onderzoek zal gedurende 3 jaar in het UMC Utrecht plaatsvinden bij 500 patiënten met CIAP en 500 controlepersonen. 

Belangrijke vragen rond CIAP,  tot nu toe nog steeds een verlegenheidsdiagnose. Het resultaat werd in 2013 gepresenteerd: er waren 249 patiënten met CIAP onderzocht en 709 controle patiënten. De resultaten waren: 

  • Fifty-five percent of all patients fulfilled the metabolic syndrome criteria compared with 34% of controls.

CIAP veroorzaakt door Allopurinol?

Na al dit onderzoek kan Allopurinol (een anti-jicht middel) ook een oorzaak van CIAP zijn. In ons Instituut zagen we een patiënt die al jaren Allopurinol gebruikte en polyneuropathie had ontwikkeld. Dat deed de vraag ontstaan of Allopurinol de oorzaak van de polyneuropathie kon zijn. Temeer, omdat bij hem andere oorzaken uitgesloten waren.

Erg duidelijk is de associatie tussen Allopurinol en een polyneuropathie niet.[2] Maar er zijn gevallen bekend van neuropathie door Allopurinol.[3] En Franse auteurs beschreven een geval van polyneuropathie, waarbij de symptomen verdwenen na het stoppen met Allopurinol.[4]

In de bijsluiter van Allopurinol staan neuropathie onder de zeldzaam optredende bijwerkingen:

Vandaar dat bij een jichtpatiënt met perifere neuropathie die Allopurinol gebruikt, gedacht moet worden aan een oorzakelijk verband.

Oktober 2009, maart 2010, Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink; revisie april 2013, JMKH
‘Is de oorzaak van CIAP het Metabool Syndroom?’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over CIAP Polyneuropathie.

Tapentadol en Olesoxime bij neuropathie?

Wat is Notalgia Paresthetica?
Thalidomide veroorzaakt zenuwpijn
Vimpat (lacosamide) bij neuropathische pijn?


Referentielijst

[1] Visser NA, Vrancken AF, van der Schouw YT, van den Berg LH, Notermans NC. | Chronic idiopathic axonal polyneuropathy is associated with the metabolic syndrome. | Diabetes Care. | 2013 Apr;36(4):817-22. doi: 10.2337/dc12-0469. Epub 2012 Nov 30.

[2] Castot A, Falcy M, Garnier R, Bidault I, Cronnier A, Efthymiou ML. | [Does peripheral neuropathy due to allopurinol exist? Analysis of 5 cases]. | Therapie. | 1991 Sep-Oct;46(5):391-2.

[3] Goodstein DB, Himmelfarb R. | Allopurinol-induced mandibular neuropathy. Abbreviated case report. | Oral Surg Oral Med Oral Pathol. | 1975 Jul;40(1):51-2.

[4] Azulay JP, Blin O, Valentin P, Abegg P, Pellissier JF, Serratrice G. | Regression of allopurinol-induced peripheral neuropathy after drug withdrawal. | Eur Neurol. | 1993;33(3):193-4.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*