Home > Patienten vertellen: > Operatie en neuropathie > Intercostaal neuralgie na borstamputatie

Intercostaal neuralgie na borstamputatie

De volgende patiente heeft 9 jaar geleden een borstamputatie ondergaan,
en heeft sindsdien in de rechterflank onbeschrijfelijke pijn, die in de
loop der jaren zelfs toenam. Behandelingen van anesthesisten en
pijnspecialisten met zogenaamde zenuwblokkade, en het geven van
pijnstillers had allemaal geen nut. Wij onderzochten de patiente en
merkten op, dat de pijn op de DN4 schaal een 1 scoorde, dat was voor
ons de aanleiding om ervan uit te gaan dat dit NIET een intercostaal
neuralgie was, maar een lokaal spier-pees probleem. Een behandeling met
lokale pijnstillende creme, neuroacupunctuur en ademhalingsoefeningen
bevestigde dat vermoeden, en de patiente is na een maand vrijwel geheel
pijnvrij. Dit illustreert weer eens de waarde van een goede meetschaal
voor neuropathische pijn. En de DN4 is zo een meetschaal die we altijd
in ons centrum inzetten als onderdeel van het neuroogische onderzoek
van de patient.

Aanvragen pijnstillende cremes

In ons instituut hebben we een hele serie speciale cremes ontwikkeld om ernstige pijnen te behandelen via de huid, op basis van o.a. ketamine, baclofen en gabapentine. U kan bij ons een consult aanvragen, zodat onze apotheker voor u de creme kan afleveren. De cremes worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, behandelend arts, september 2011, revisie maart 2012

Gerelateerde artikelen