Home > Neuropathie > Overige > Auditieve neuropathie

Auditieve neuropathie

Auditieve neuropathie: een neuropathie van de zenuwen die van het gehoororgaan lopen naar de hersenen. Deze bijzondere vorm van neuropathie wordt gekenmerkt door een slechte verstaanbaarheid van het gesproken woord bij een normale functie van de buitenste haarcellen in het slakkenhuis, een onderdeel van ons gehoorsysteem. Zowel het spraakverstaan als het gehoorverlies variëren sterk bij de auditieve neuropathie. Geluidswaarneming bestaat wel, maar is erg vervormd. Het komt voor bij patienten van alle leeftijden, van kinderen tot volwassenen.

Deze aandoening zouden we als volgt kunnen onschrijven:

 Auditieve neuropathie is een aandoening waarbij de functie van de haarcellen in het slakkenhuis niet gestoord is, noch de electrische activiteit ervan, maar waarbij de elektrische impulen die in de hersenstam binnenkomen sterk gestoord zijn of afwezig.

Dat kan men vaststellen bij nader onderzoek van het gehoor: er worden dan twee metingen uitgevoerd. Door een zogenaamd ‘auditief hersenstamrespons onderzoek’ (ABR) kunnen die afwijkende reacties van de gehoorzenuw worden gemeten. Daarnaast kan men door het meten van de zogenaamde oto-akoestische emissies vaststellen of de buitenste haarcellen van het slakkenhuis inderdaad intact zijn. 

Bij sommige patienten lijkt een mutatie, een genetische aandoening de oorzaak te zijn. [1] En bij het screenen van kinderen ziet men vaker deze vorm van auditieve neuropathie dan men dacht. [2]

In dierexperimenten kunnen hoge dosis van pyridoxine, een vitamine B soort (B6) deze neuropathie veroorzaken. [3] En ook bepaalde geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld bij kinderen de oorzaak zijn van auditieve neuropathie, zoals het linezolide. [4] Ook chemische middelen, zoals xyleen kunnen de zenuwen van het oor treffen. [5]

Auteurs: prof. dr. J.M. Keppel Hesselink en D.J. Kopsky, artsen; versie augustus 2009

Referentie

[1] Romanos J, Kimura L, Fávero ML, Izarra FA, de Mello Auricchio MT, Batissoco AC, Lezirovitz K, Abreu-Silva RS, Mingroni-Netto RC. | Novel OTOF mutations in Brazilian patients with auditory neuropathy. | J Hum Genet. | 2009 Jul;54(7):382-5. Epub 2009 May 22.

[2] Dowley AC, Whitehouse WP, Mason SM, Cope Y, Grant J, Gibbin KP. | Auditory neuropathy: unexpectedly common in a screened newborn population. | Dev Med Child Neurol. | 2009 Aug;51(8):642-6. Epub 2009 Mar 24.

[3] Hong BN, Yi TH, Kim SY, Kang TH. | High-dosage pyridoxine-induced auditory neuropathy and protection with coffee in mice. | Biol Pharm Bull. | 2009 Apr;32(4):597-603.

[4] Brennan K, Jones BL, Jackson L. | Auditory nerve neuropathy in a neonate after linezolid treatment. | Pediatr Infect Dis J. | 2009 Feb;28(2):169.

[5] Draper TH, Bamiou DE. | Auditory neuropathy in a patient exposed to xylene: case report. | J Laryngol Otol. | 2009 Apr;123(4):462-5. Epub 2008 Apr 28.