Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > Dunnevezel protocol van de UvM

Dunnevezel protocol van de UvM

De Universiteit van Maastricht is gespecialiseerd in de diagnose en de behandeling van dunne vezel neuropathie. Er is in dat universitaire centrum veel ervaring. Hier de aanbevelingen uit 2009 van Maastricht.

Protocol dunne vezelneuropathie

M. Bakkers, C. Faber, I. Merkies, 15 november 2009   

Inleiding dunne vezelneuropathie

Disfunctie van dunne zenuwvezels (A-delta en C vezels, aansturing sensibele (pijn- en temperatuurzin) en autonome functies) kan bij aanvang of in het verloop van een neuropathie op de voorgrond staan of geïsoleerd voorkomen. Bij geïsoleerde dunne vezel neuropathie kan de diagnose moeilijk zijn vanwege geen of geringe afwijkingen bij standaard neurologisch onderzoek (normale kracht, vibratiezin en reflexen) en een normaal zenuwgeleidingsonderzoek.Het stellen van de diagnose geïsoleerde dunne vezel neuropathie is van belang bij zoeken naar onderliggende oorzaak (deels andere etiologie dan dikke vezel neuropathie), hoewel een oorzaak vaker gevonden wordt indien sprake is van een gecombineerde (dikke en dunne vezel) neuropathie.  

Diagnose DNV:

Op basis van klinisch beeld, normaal zenuwgeleidingsonderzoek, afwijkend huidbiopt (alleen aan te vragen in overleg met Dr. Faber/ M. Bakkers sein 7609) of afwijkende temperatuurdrempels en contact heat evoked potentials, zie flowchart. 

Klinische verdenking dunne vezelneuropathie:

Twee of meer van de volgende symptomen dienen aanwezig te zijn:  

 

Sensibel

Autonoom

Perifere pijn (brandend) Sicca syndroom (droge mond en/of droge ogen)
Paresthesieen Accomodatiestoornissen
Allodynie (o.a. lakenintolerantie) Hyperhidrosis/ hypohidrosis
Verminderde temperatuu
rzin
Mictiestoornissen
Verminderde pijnzin Impotentie / lubricatie problemen / ejaculatie stoornissen
  Gastroparese
  Diarrhee danwel obstipatie
  Opvliegers (facial flushing)
  Orthostatische klachten Palpitaties

 

Aanvullende onderzoeken ter analyse van de ernst van de dunne vezelneuropathie:

bij duidelijke orthostatische klachten AFO aanvragen. Bij cardiale klachten consult cardiologie. 

Aanvullend onderzoek bij DNV en analyse onderliggende aandoening (zie ook DD en flowchart):

Altijd: nuchter glucose, leverfunctie, lipidenspectrum, ACE, Paraproteïne, vrije lichte ketensANA, ENA, ANCA, HIV,SS-A/SS-B, endomysium IgA, tissue transglutaminase IgA, vit B6, X-thorax

In overleg:glucose tolerantietest[1], anti-Hu, neopterine, soluble ILII, buikhuid/rectum biopt, Alpha galactosidase, lipbiopt.

Behandeling DNV:

in geval van onderliggende aandoening altijd deze eerst trachten te behandelen. Bekijk de lijst (eind van dit document) voor een overzicht van mogelijke symptomathische therapie.          

Differentiaal diagnose en anamnestische clues/bijbeh
orend onderzoek

 

Metabool Diabetes, glucose intolerantie Hyperlipidemie Nuchter glucose, HbA1c, orale glucose tolerantietestNuchter lipidenspectrum
Toxisch AlcoholVit B6 intoxicatieAntiretrovirale medicatieStatinesMetronidazolChemotherapieToxines, industrieel/omgeving Anamnese, leverfunctie, vit B6, relatie start medicatie?
Infectieus HIVEpstein BarrLepraChagas (Tryponasoma cruzi)DifterieBotulisme HIV testEBV testLang verblijf buitenland, huidafwijkingen? Verblijf Zuid-Amerika, insectenbeetVaccinatiestatus, keelklachten?Honing, zwemwater
Immunologisch VasculitisM. SjögrenCoeliakieSarcoïdoseSLESystemische amyloïdose Paraneoplastische neuropathieInflammatory Bowel DiseaseGBSMonoclonale gammopathieAntilichamen tegen anti-sulfatideAntilichamen tegen anti-trisulfaat heparine disaccharide ANCAENA, SS-A, SS-B, lipbioptEndomysium IgA, Tissue transglutaminase IgAX-thorax, ACE, neopterine, soluble ILII receptorANA, anti ds DNAParaproteine, lichte ketens, buikhuid/rectum bioptAnti-HuKliniek, icc GEKliniek, LPParaproteineantilichaam bepalingantilichaam bepaling
Hereditair M. FabryM. Tangier Familiaire amyloïdoseHereditaire sensore autonome neuropathie, Charcot Marie Tooth 2BGegeneraliseerde anhidrosisFamilial burning feet syndrome/ erythromelalgie/erythermalgie  Alpha galactosidase, DNA (AMC)Gele tonsillen, splenomegalieAlpha (high density) lipoproteineDNA TTR-gen (Groningen) DNA RAB7-gen (AMC) SCN9A-gen (Nijmegen) 
Idiopathisch Idiopathische dunnevezel neuropathieBurning mouth syndromeRectal hypersensitivity and fecal urgencyCRPS (type I)Ross’ syndroom (Adie + segmenale anhidrose) Diagnose per exclusionam en typisch klinisch beeld  

  

Symptomathische therapie kan zich richten op:  

pijn:  neurontin (gabapentin): opbouwen 1x300mg, 2x300mg, 3x300mg maximaal 3600/dag
tryptizol (amitriptyline) 10-25mg a.n., eventueel ophogen (cave: voorzichtigheid bij ouderen)                                   
tegretol (carbamazepine) 2x 200mg eventueel ophogen tot 2dd 300mg 
lyrica 1-2x75mg, eventueel ophogen tot maximaal 2×300,
eventueel oxycontin 2 dd 5 mg (altijd in combinatie met movicolon o.i.d.) 
onrust:RLS/PLMS: sifrol 0,125mg, enkele uren voor de nacht, eventueel ophogen
neurontin/lyrica, eventueel rivotril  
maagontlediging: dieet advies (vetarm), 
domperidon 3x10mg, 
primperan 3x20mg
diarree: dieet (lactose, suikers en zoetstoffen verminderen), cholestyramine, loperamide 
obstipatie: dieet (vocht, vezels), beweging, movicolon erectie, sildenafil 25mg (niet vergoed) – icc
urineverlies: tryptizol 2x10mg (evt. ophogen), vesicare 5 mg, detrusitol 4mg
urineretentie: omnic 0.4mg, xatral, katheterisatie
flushing: indien meermalen per dag: tryptizol 2x10mg 
sicca klachten: oogdruppels/gel, kunstspeeksel (niet vergoed) 
hyperhidrosis: locaal: aluin/salicylzuur poeder, aluminiumchloride vloeistof, Botox – icc dermatologie gegeneraliseerd: overweeg anticholinergica (vesicare 5 mg, detrusitol 4mg) 
orthostase: adviezen, vocht inname, zout inname, indien zeer ernstig: midodrine, fludrocortison – icc interne  

 


 

[1] – via prikdienst: afspraak maken via nummer 75770, kan niet op maandag (glucose oplossing wordt dag eerder gemaakt), goed doorgeven dat je alleen twee bloedafnames wil, -algemeen: patiënt moet nuchter komen en mag voor en tijdens test niet roken, eten, tandenpoetsen (wel water drinken), dagen voor de test moeten “normaal” zijn, geen extreem dieet/inactiviteit/koorts, patiënt moet tijdens test rustig blijven zitten – uitvoering: bloedafname vooraf, drinken van glucose oplossing 1.75 gr/kg tot max 75gr. (bij gewicht lager dan 43 kg dit goed doorgeven), bloedafname na 2 uur.– bijwerkingen: mensen worden wel eens misselijk van de test, moet soms afgebroken worden.