Home > Neuropathie > Overige > Niet-systemische vasculitis neuropathie

Niet-systemische vasculitis neuropathie

Niet systemische vasculitis neuropathie, een hele mond vol. Wat is dat? Het gaat om een ontsteking door een chronische immuunreactie tegen de structuren van de vaatwand. En bloedvaatjes lopen ook naar zenuwen. Als die bloedvaatjes aangedaan worden door dat immuunproces, ontstaan er stoornissen in de functie van de zenuwen.

De vasculitis, een moeilijk woord voor een ontsteking van de bloedvaatjes, blijft bij deze aandoening beperkt tot de bloedvaatjes naar de zenuwen. In het Engels noemt men deze aandoening: ‘nonsystemic vasculitic neuropathy’ (NSVN)

Het is één van de meest voorkomende vormen van vasculitis neuropathie. De zogenaamde diabetische en niet-diabetische radiculoplexus neuropathie zijn varianten van de NSVN. 

Patiënten met een NSVN hebben toenemende pijnen, zwakte en verminderde tastzin van de huid. Die klachten nemen langzaam over maanden toe in ernst. In tegenstelling tot de polyneuropathie is de verdeling van de symptomen niet aan de uiterste uiteinden van het lichaam, maar is de verdeling van de polyneuropathie minder voorspelbaar, hier en daar optredend. De zenuwen die het meest te lijden krijgen van die vaatontsteking zijn de zenuwen van de voet en de arm (de peroneus en ulnaris zenuw).

In het bloed blijkt dat bij de helft van de patiënten de bloedbezinking duidelijk verhoogd is.  Voor de definitieve diagnose is een biopt nodig, waar dan actieve ontstekingen van de vaatwanden gezien moeten worden.

De behandeling van deze vaatwandontsteking gaat met sterk werkzame geneesmiddelen zoals cyclophosphamide en prednison. Maar er zijn geen studies gedaan naar de effectiviteit van die middelen bij deze aandoening.

De werkzaamheid wordt verwacht op grond van het remmende effect van deze middelen op de ontspoorde ontstekingsreacties. Bij éénderde van de patiënten ontstaan ook na een succesvolle behandeling weer nieuwe periodes met klachten, en soms sterven patiënten door deze ziekte of de behandeling ervan. Ook kunnen patiënten last blijven houden van chronische pijnen, zelfs na een behandelingstraject. We hebben dus te maken met een lastige ziekte, deze NSVN! [1]

Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD en DJ Kopsky, MD, versie juli 2009

Referentie

[1] Collins MP, Periquet-Collins I. | Nonsystemic vasculitic neuropathy: update on diagnosis, classification, pathogenesis, and treatment. | Front Neurol Neurosci. | 2009;26:26-66. Epub 2009 Apr 6.