Home > Neuropathie > Overige > Statines en myopathie

Statines en myopathie

De cholesterolverlagende middelen hebben ook bijwerkingen, en die bijwerkingen kunnen op neuropathie klachten lijken. We geven hier de bijwerkingen weer van de statines volgens de KNMP. De bijwerkingen die de spieren betreffen, heten myopathie, en dat is eigenlijk een 'neuropathie' van de spieren. Deze bijwerkingen moeten wel serieus genomen worden. 

Bijwerkingen:

spieren (myopathie, rabdomyolyse)

De statines veroorzaken zelden spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte of spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar soms ontstaat myopathie, een ernstige spieraandoening die bij 1 op 1000 gebruikers optreedt. Deze spierpijn komt snel en de pijn is hevig. Uiteindelijk kan, als er niet wordt ingegrepen, dit leiden tot spierafbraak (rabdomyolyse) en acuut nierfalen.

Bij kleine en magere mensen, ouderen en patiënten met verminderde nierfunctie is het risico op myopathie groter. Het risico op ontwikkelen van myopathie is ook verhoogd bij combinatie van bijvoorbeeld simvastatine met andere middelen zoals bepaalde antibiotica of antimycotica vanwege CYP3A4 remming.

Indien spierklachten snel opkomen en hevig pijn geven, en dit niet te wijten is aan bijvoorbeeld sport- of tuinactiviteiten, moet de patiënt direct staken met het statine en contact opnemen met de huisarts. In overleg met de arts wordt een vervolgbehandeling afgesproken. Het is voor de patiënt niet schadelijk als tijdelijk één of twee weken geen cholesterolverlagend middel wordt gebruikt.

Indien de patiënt last krijgt van myopathie of van spierzwakte die hij of zij ervaart als een vermindering van de kwaliteit van leven, dient de oorzaak te worden nagegaan. Als de klacht het gevolg is van een te hoge spiegel door een interactie, kan een lagere dosis een oplossing zijn of een ander statine. Indien de oorzaak niet duidelijk is, kan overstappen op een ander cholesterolverlagend middel aangewezen zijn.

Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD en DJ Kopsky, MD, versie juli 2009

Gerelateerde artikelen