Palmitoylethanolamide (PEA) zinvol bij veel aandoeningen

Amerikaanse onderzoekers publiceerden kortgeleden iets bijzonders, namelijk dat Palmitoylethanolamide (PEA) zinvol is bij veel aandoeningen! Een supplement waar wij al sinds 2010 mee werken. 

903086-Henrischmit-Dreamstime-INP Palmitoylethanolamide (PEA)Als clinici hebben we dit middel dan ook bij duizenden patiënten met pijn succesvol ingezet. Maar soms is het goed als onafhankelijke onderzoekers aangeven hoe waardevol PEA is.

Hun artikel draagt de titel: ‘De potentiële voordelen van Palmitoylethanolamide in palliatie: een kwalitatieve systematische review.‘ 

Palliatie is de begeleidingsfase van terminale patienten, patiënten die sterven’. Maar het artikel bevat veel meer.[1]

Lichaamseigen stof

De auteurs vatten de essentie als volgt samen:

Palmitoylethanolamide (PEA) is een nutraceutische endocannabinoïde. Dat is een natuurlijke lichaamseigen stof die via ons eigen ‘cannabiinoid’ systeem werkt.

Het werd allereerst werd ontdekt in eidooiers. Het voeden van arme kinderen met eidooiers in 1940-1950 voorkwam problematische streptokokkeninfecties. Daardoor voorkwam reumatische koorts. Vervolgens bleek het de loop van griep te veranderen.

Helaas is er weinig bekend over de farmacokinetiek van de stof. Palmitoylethanolamide is gericht tegen de zogenaamde niet-klassieke cannabinoïde-receptoren. Iin plaats van op de bekende CB1- en CB2-receptoren.

Er zijn een aanzienlijk aantal  klinische studies die de pijnverlichtende effecten van PEA aantonen. Er is minder bewijs van voordeel bij patiënten met symptomen gerelateerd aan depressie, de ziekte van Parkinson, beroertes en autisme. Maar toch! 

Er zijn geen gemelde interacties tussen geneesmiddelen en zeer weinig gemelde bijwerkingen van PEA. Verder onderzoek is nodig om de palliatieve voordelen voor PEA vast te leggen.

PEA bij pijn op basis van klinische studies

Palmitoylethanolamide gehaltes nemen toe in pijnlijke weefsels bij de mens. Dit werd gezien in schouder en nekspieren van vrouwen met chronische nekpijn. Palmitoylethanolamide bloedspiegels nemen ook toe bij pijnstoornissen, zoals fibromyalgie en bij personen met wijdverbreide pijn.

Er zijn meerdere PEA onderzoeken geweest. Vele daarvan onderzochten PEA  als een pijnstillend supplement. We hebben 19 onderzoeken en 5 gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) gevonden. Aldus de auteurs. De kwaliteit van de studies was gemengd. Zo was er niet veel informatie over  formele studie aspecten. Zoals randomisatie procedures, verblinding en verloop.

PEA verminderde echter

Meerdere studies van PEA bij Carpaal Tunnel Syndroom tonen ook verbetering van symptomen en objectieve verbetering van de zenuwfunctie aan!

PEA slaagde er echter niet in pijn van ruggenmergletsel  te verbeteren. Dat kan geen enkele stof.

Palmitoylethanolamide verbetert wel de werking van veel andere zware pijnstillers: pregabaline, oxycodon en codeïne-analgesie.

Viscerale pijn – pijn van de organen

PEA spiegels in darmweefsel zijn gemiddeld 1,8 keer hoger bij personen met colitis ulcerosa in vergelijking met gezonde controles. Intestinale PEA spiegels zijn tweevoudig verhoogd tijdens actieve coeliakie en worden weer normaal tijdens remissie.

Lever- en leverader PEA waarden zijn duidelijk verhoogd bij levercirrose. Palmitoylethanolamide is verhoogd bij patiënten met pijn van pancreatitis en alvleesklierkanker.

In een kleine reeks patiënten met colontraagheid werd gevonden dat het FAAH (een enzym dat PEA afbreekt)  verminderd was. CB1-receptorexpressie op de darmzenuwen waren ook verminderd. De intestinale PEA spiegels waren verhoogd. 

Over het algemeen lijkt PEA van groot beschermend belang te zijn in meerdere  ziekten. Er zijn geen klinische studies van PEA bij de behandeling van colitis.

Er is één studie met betrekking tot het prikkelbare darmsyndroom met symptoomverbetering.

De meeste onderzoeken met viscerale pijn omvatten vrouwen met chronische pijnsyndromen. Vaak te wijten is aan endometriose.  De meeste klinische studies verminderde duidelijk de klachten geassocieerd met endometriose. Zo werden

  • pijn,
  • dysmenorrhea en
  • dyspareunie

minder na PEA.

Indicaties voor andere pijnsyndromen

Palmitoylethanolamide is een effectieve pijnstiller of adjuvans pijnstiller. Circulerende PEA-spiegels zijn verhoogd bij het brandende mondsyndroom. Palmitoylethanolamide-spiegels in gewrichtsweefsels op het moment van de totale knievervanging zijn een afspiegeling van hoe invalide je bent.

In twee meta-analyses hbleek PEA duidelijke pijnstilling te brengen.

In één meta-analyse, was de effectgrootte zelfs zeer indrukwekkend.

Palmitoylethanolamide was verder effectief in het verminderen van pijn door

  • Fibromyalgie,
  • brandend mondsyndroom,
  • temporomandibulair gewrichtsaandoening en
  • kiesextracties.

Samenvattend stelden de auteurs

Palmitoylethanolamide (PEA) is een veelzijdig supplement met intrigerende activiteit. De eerste positieve klinische bevindingen waren bij influenza A en reumatische koorts. 

Palmitoylethanolamide is in de literatuur het best bekend als co-analgeticum voor neuropathische pijn, omdat de meeste onderzoeken PEA aan al bestaande pijnstillers hebben toegevoegd en het minder vaak als analgeticum alleen werd gebruikt.

Twee recente meta-analyses van onderzoeken met patiënten met Multiple pijnsyndromen hebben duidelijke pijnstillende voordelen aangetoond voor PEA met zeer weinig nadelige effecten.

Palmitoylethanolamide is gebruikt voor beknellingsneuropathieën  (hernia pijn en het carpale tunnel syndroom) in een behoorlijk aantal onderzoeken evenals bij pijn door endometriose.

Keuze voor PEA preparaat

Onze voorkeur hebben PEA supplementen met PEA-opt keurmerk (in Nederland GMP geproduceerd) en PEA-um (in Italië GMP geproduceerd). Alleen deze zijn afdoende klinisch getest qua veiligheid en werkzaamheid.

Alle bovenstaande studies zijn uitsluitend gebaseerd op alleen deze twee formuleringen: PEA-opt en PEA-um. Alle goedkope PEA preparaten die nu beschikbaar zijn, zijn zover bekend nooit klinisch getest.

Juni 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Palmitoylethanolamide (PEA) zinvol bij veel aandoeningen’

https://neuropathie.nu/indicaties-voor-palmitoylethanolamide-pea/

ekijk hier video’s van onze patiënten over PEA.


Referentielijst

[1] Davis MP1, Behm B1, Mehta Z1, Fernandez C1. | The Potential Benefits of Palmitoylethanolamide in Palliation: A Qualitative Systematic Review. | Am J Hosp Palliat Care. | 2019 May 21:1049909119850807. doi: 10.1177/1049909119850807. [Epub ahead of print]


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*