Home > Patienten vertellen: > Ervaringen in het Instituut voor neuropathische pijn

Ervaringen in het Instituut voor neuropathische pijn

Consent van patienten en ons doel

Al de patienten verhalen en filmpjes op deze site zijn ontstaan met toestemming van de betreffende patient. Mochten er om welke reden dan ook patienten later hun verhaal van deze site en Youtube willen afhalen, dat zal ons instituut dat zo spoedig mogelijk doen.

Het doel van deze filmpjes is het vastleggen van patientenverhalen in een eigentijds jasje. Omdat veel patienten met neuropathie en neuropathische pijnen in de wereld onderbehandeld of niet goed behandeld worden. En omdat veel dokters zeggen: "daar is toch niets aan te doen, daar moet u mee leren leven". Om die verhalen te ontzenuwen hebben we deze patientenverhalen verzameld.

Ook melden we de ervaringen van ons instituut in de vakbladen voor artsen, zoals bijvoorbeeld Keppel Hesselink JM, Hekker TA, Therapeutic utility of palmitoylethanolamide in the treatment of neuropathic pain associated with various pathological conditions: a case series Journal of Pain Research 2012 Volume 2012:5 Pages 437 - 442 

Het Verhaal van de Patient centraal

De patiënt zit tegenover zijn huisarts. Hij begint met zijn verhaal. Na 18 seconden onderbreekt de huisarts hem voor het eerst. Een tijdspanne van niks natuurlijk. Toch staan dit luttele verhaal en de exegese ervan centraal in het consult. De taal die de patiënt gebruikt zit vol betekenis, context en perspectief. Die taal spreekt echter niet voor zich en vraagt om een interpretatie, om een tweede taal. De levensfeitelijke context van het verhaal moet worden vertaald naar een medische context, waarbij veel feiten er niet toe doen – in de optiek van de arts. Vandaar de interruptie. De dokter meent voorlopig voldoende te weten. In het consult gaat het erom het ‘verhaal’ van de patiënt om te smeden tot een medische casus, een ander verhaal met een andere betekenis en een ander perspectief. Doet de arts dit niet, dan kan hij onmogelijk de zegeningen van de moderne geneeskunde ten goede laten komen aan de patiënt. Is dit daarentegen het enige wat hij doet, dan benadert hij de patiënt niet als mens, en dan faalt hij. Geneeskunde en verhaal mogen elkaar niet uitsluiten. 

 

Zo begint een analyse van een huisarts die aansluit bij de nieuwe beweging in de geneeskunde die de narratieve geneeskunde genoemd wordrt. Met onze patientenverhalen knopen we aan bij deze stroming. Om het verhaal van de patient weer die rol te geven die het behoort te hebben: een centrale rol! 
Bron: Huisartsgeneeskunde als feuilleton. In: Huisarts en Wetenschap, jaargang 2001, nummer 5:187-187
Versie april 2010, auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen