Home > Behandelingen > Plakker-electrostimulatie (TENS)

Plakker-electrostimulatie (TENS)

TENS staat voor transcutane electrostimulatie. Deze techniek kan eenvoudig door de patient zelf toegpast worden, er worden dan plakkers op bepaalde delen van de huid worden geplakt en tussen 2 plakkers vordt dan een electrische stroom geleid. Die stroom kan enerzijds pijnstillend werken en anderzijds de zenuwregeneratie bespoedigen

Hernia patienten tevredener met TENS dan met wortelblokkade

Hetnia patienten met ischias pijn kunnen goed geholpen worden met TENS. Vermoedelijk zelfs beter dan met een zenuwblokkade.

Lees meer...

TENS

tens_anno_1860.jpgTENS (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) wordt veel ingezet bij pijnbestrijding, vooral door fysiotherapeuten op advies van revalidatieartsen of anesthesisten. Het apparaat geeft elektrische stroompjes af welke de pijn kunnen beïnvloeden. Boeiend is dat binnen de neurologie al in het midden van de 19de eeuw met deze techniek gewerkt werd! De tekening hiernaast is ongeveer 150 jaar oud.

Lees meer...

APS bij neuropatische pijn

APS is een afkorting van de American Pain Society (APS), maar het gaat hier om een bijzondere vorm van TENS die ingezet wordt bij chronische pijnklachten. "APS" staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS wordt ook wel micro electrotherapie (MET) genoemd. Dit, omdat het apparaat de lichaamseigen zenuwimpuls, de actiepotentiaal, nabootst. Er worden plakelectroden op het lichaam aangebracht, op plaatsen aan weerszijden van het te behandelen gebied. Vervolgens wordt het apparaat aangezet en gaat er een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van de ene electrode naar de andere.

Lees meer...

TENS zinvol bij diabetische neuropathische pijn

TENS is vermoedelijk zinvol bij de behandeling van neuropathische pijn door DM, maar minder zinvol bij aspecifieke pijnklachten in de rug, aldus een rapport in de VS dat eind 2009 gepubliceerd werd. Het gaat om een rapport van de belangrijke organisatie de "American Academy of Neurology" en het rapport verscheen in het tijdschrift Neurology.

Lees meer...

TENS bij neuropathische pijn

Transcutane Electrische Neuro Stimulatie of wel afgekort TENS is redelijk bekend in de behandeling van pijn. Bij deze techniek worden plakelectroden op de huid geplakt, meestal op de plaats waar de pijn heerst en wordt er een electrische stroom over de electroden geplaatst. Meestal is de frequentie van de stroom 100 Hz, 80 Hz, 15 Hz, 2 Hz of een combinatie van een hoge en lage frequentie. Bij neuropathische pijn zijn maar een paar kleine onderzoeken gedaan naar TENS. Deze onderzoeken zijn echter wel hoopvol.

Lees meer...