Home > Behandelingen > Plakker-electrostimulatie (TENS) > APS bij neuropatische pijn

APS bij neuropatische pijn

APS is een afkorting van de American Pain Society (APS), maar het gaat hier om een bijzondere vorm van TENS die ingezet wordt bij chronische pijnklachten. "APS" staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS wordt ook wel micro electrotherapie (MET) genoemd. Dit, omdat het apparaat de lichaamseigen zenuwimpuls, de actiepotentiaal, nabootst. Er worden plakelectroden op het lichaam aangebracht, op plaatsen aan weerszijden van het te behandelen gebied. Vervolgens wordt het apparaat aangezet en gaat er een microstroom in de vorm van de actiepotentiaal lopen van de ene electrode naar de andere.

Deze therapie is nog niet breed onderzocht op werkzaamheid en veiligheid. Op de website van de producent staan enkele wetenschappelijke onderzoeken, maar het gaat om kleine niet overtuigende studies, gepubliceerd in zeer onbekende tijdschriften, of alleen ongepubliceerde studierapporten.

APS wordt door ons centrum gezien als een onbewezen behandeling, waarbij eerst meer klinisch onderzoek opgezet moet worden, voordat patienten ermee behandeld kunnen gaan worden.  

Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD en DJ Kopsky, MD, versie juli 2009