Speerpunt ‘Vrouwen met Fibromyalgie en obesitas’

Vrouwen met Fibromyalgie en obesitas — deze vrouwen hebben chronische pijn en voelen zich niet lekker in hun vel zitten.

Wij willen helpen om daar wat aan te gaan doen. Zodat de vrouwen zich tijdens en na het volgen van het programma wat wij ontwikkelen beter gaan voelen.

Want als je niet lekker in je vel zit ontstaat er een vicieuze cirkel. En die cirkel leidt tot een negatief zelfbeeld, inactiviteit, gevoelens van depressie of angsten, slaapstoornissen, en de neiging om je frustratie met het leven en met jezelf weg te eten.

Met overgewicht en chronische pijn verdwijn je van het toneel

Onze ervaring is dat als een vrouw in de cirkel en de neerwaartse spiraal is gekomen, door pijn en overgewicht, dat je je terugtrekt uit onze maatschappij. Dat vrouwen zich gaan isoleren. 

En dan schrompel je ongeveer weg in het bestaan als mens. Je voelt je niet gezien, en je wilt misschien zelfs niet gezien worden. Zo onttrek je je aan het bestaan en raak je spoorloos in een netwerk van narigheid.

Optimale vrouwenkracht

Wij zijn 2 mannen die vinden dat vrouwen hun optimale kracht in deze maatschappij uit moeten dragen. Opdat onze wereld een betere plek wordt. Daarom willen wij vrouwen ook empoweren, en hebben gekozen voor deze invalshoek. We weten dat als vrouwen hun kracht inzetten, dat ze andere dingen voor elkaar krijgen dan mannen.

En in ons programma worden die krachten langzaam weer gemobiliseerd. Als je lekker in je vel gaat zitten, heb je vanzelf weer zin om iets aan te pakken. Je zal het wel gaan merken!

Wij hebben de laatste jaren op het gebied van chronische pijn en overgewicht gepionierd. Zowel Jan als Niels vinden het enorm belangrijk om lekker in je vel te zitten. We zijn samen gemotiveerd om onze drive en inzichten in te zetten voor vrouwen die pijn hebben en overgewicht.  

We vertellen hier iets van de invalshoek die we gekozen hebben om vrouwen te helpen. Eerst iets over de rol van ontstekingen en over de 5 factoren die leiden tot chronische pijn en overgewicht.

Chronische ontstekingen

Zoveel Fibromyalgie als overgewicht zijn stoornissen van onze biologische balans. Om dan te verwachten dat een afvalprogramma gaat helpen, dat is onrealistisch. Het werken naar een nieuwe biologische en fysiologische evenwicht moet op meer gebieden plaatsvinden. Dit kan niet alleen met afvallen bereikt worden.

Een van de overeenkomsten tussen beide is dat er een chronische ontsteking in het lichaam aanwezig is. Die ontsteking ondermijnt onze levenslust en maakt dat we geen zin meer hebben om dingen aan te pakken.

Die ontstekingen veroorzaken een waterval van problemen in het lichaam. Zelfs tandvleesontstekingen kunnen hier een rol bij spelen. Door de ontstekingstendens in het lichaam wordt de hele fysiologie gestoord. Om dat aan te pakken is een genitreerd programma nodig. 

Wij hebben een lange tijd waarnemingen en onderzoek gedaan op dit gebied. We hebben een programma ontwikkeld wat vrouwen met overgewicht kan helpen. Niet alleen om gewicht te verliezen, maar op alle terreinen die samenhangen met de chronische pijn en het overgewicht.

Obesitas en Fibromyalgie: de 5 kernproblemen
Obesitas en Fibromyalgie: de 5 kernproblemen

De 5 factoren bij Fibromyalgie en obesitas

In het plaatje hebben we vijf belangrijke redenen op een rijtje gezet die leidde tot een stoornis in de balans. Deze stoornis werkte diep door tot in alle cellen van ons lijf, zowel bij Fibromyalgie als bij obesitas.

Die vijf elementen zijn:

  1. chronische stress,
  2. een positieve energie balans,
  3. te weinig bewegen,
  4. een slechte kwaliteit van de voeding,
  5. en slaapstoornissen.

Achter ieder van deze vijf verschuilt zich een heel universum van problemen. Bovendien zijn de vijf aspecten gekoppeld met elkaar.

En er moet ook nog een bepaalde genetische predispositie zijn zoals dat heet. Dat betekent dat je gevoeliger bent voor de invloed van deze vijf factoren dan een doorsnee persoon. En dat je daar ook niets aan kan doen.

Slaapstoornissen en chronische stress bijvoorbeeld kunnen gekoppeld zijn en gevoelens van wanhoop, depressie en angsten.

Onze focus met een speciaal programma

Het is zelfs zo dat de vetcellen in onze buik door deze combinatie eerder knappen. Dat klinkt bizar maar het is echt zo.

Dan gaat de  inhoud van die cellen ook nog eens plaatselijk leiden tot nóg meer ontstekingen. We geven deze complexiteit aan, omdat er naar onze mening te weinig rekening gehouden wordt met deze factoren in de doorsnee afval programma’s.

Die programma’s zijn dan ook alleen gericht op het verliezen van gewicht. Zonder alle vijf aspecten in het oog te hebben zodat altijd gedoemd zijn om te mislukken. Daarom is in het programma wat wij ontwikkeld hebben ruimte voor belangrijke andere factoren.

Ook interessant…

Tips voor Cannabis bij neuropathie
Zijn rusteloze benen neuropathie?
PEA versterkt het effect van anandamide
Vimpat bij neuropathische pijn?
Topiramaat bij neuropathische pijn
Wat is het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)?
Is endometriose een neuropathische pijn?
Bloedarmoede, B12 tekort en neuropathie
Gewrichtspijn behandelen met PEA
Tapentadol voor neuropathische pijn
Wat is het Syndroom van Sjögren?
PEA bij Spaniels met Syringomyelie
Resveratrol bij diabetische neuropathie
Wie is de baas van de pijn?
Wat is het Cauda Equina Syndroom?

Pijnstillende crèmesClonidine crèmeKetamine crèmeSOLK of MOK?Cannabis bij DVNVragen over CannabisCIAP aanpakken


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*