Home > Neuropathie > Kanker(behandelingen) > Acetyl-l-Carnitine bij chemokuur

Acetyl-l-Carnitine bij chemokuur

Acetyl-l-carnitine bij chemokuur gegeven beïnvloedt de effectiviteit van de chemokuur niet. Dat was al min of meer duidelijk door de farmacologie van de stof te kennen, maar in 2009 is in een proefdiermodel duidelijk aangetoond dat je acetyl-l-carnitine kan geven naast een chemokuur.

Er is geen sprake van een negatieve beïnvloeding van de cytostatica.[1][2]

Waarom is dit belangrijk? Omdat sommige geleerden aangeven dat het zinvol is om acetyl-l-carnitine te geven tijdens of na een chemokuur om de neuropathische symptomen te verminderen en de zenuwfunctie te verbeteren:

The present studies support the use of ALC in cancer patients with persisting neurotoxicity induced by paclitaxel or cisplatin treatment. [3] Deze visie wordt gedeeld door andere auteurs. [4][5]De Grandis beschrijft in zijn review dat in een dubbelblinde placebogecontroleerde studie met neuropathiepatienten na chemokuur naar voren kwam dat de vibratiezin verbeterd was in de groep van acetyl-L-carnitine ten opzichte van placebo (niet gepubliceerde data).

Een klinische pilotstudie met 27 neuropathiepatienten na een chemokuur kregen 10 dagen lang 1 gram acetyl-L-carnitine per dag intraveneus toegediend.[6] Na de 10 dagen was 73% van de patienten verbeterd op de WHO schaal.

In een andere studie met 25 neuropathie patienten na chemotherapie, werden de patienten met 3 gram per dag acetyl-l-carnitine in pilvorm behandeld gedurende 8 weken. De patienten hadden tenminste 3 maanden neuropathie. De sensorische neuropathie verbeterde in 15 van de 25 patienten (60%), en de motorische neuropathie in 11 of 14 patienten (79%). De totale neuropathie score (TNS) in 92% van de patienten.[7] Amelioration of sensory amplitude and conduction velocity (sural and peroneal nerves) was measured in 22 and 21 patients, respectively.  

Ook de neuropathische pijnen door anti-HIV medicijnen wordt door acetyl-l-carnitine tegengegaan.[8] Ook met die stoffen zijn er geen meldingen van negatieve interacties.[9][10]

De behandeling met acetyl-l-carnitine wordt door experts een pathogenetische behandeling genoemd.[11] Dat wil zeggen dat de stoornis die achter de neuropathie schuil gaat van de zenuwen door deze stof tegen gegaan wordt.

Referentie

[1] Engle DB, Belisle JA, Gubbels JA, Petrie SE, Hutson PR, Kushner DM, Patankar MS. | Effect of acetyl-l-carnitine on ovarian cancer cells' proliferation, nerve growth factor receptor (Trk-A and p75) expression, and the cytotoxic potential of paclitaxel and carboplatin. | Gynecol Oncol. | 2009 Mar;112(3):631-6.

[2] Ghirardi O, Lo Giudice P, Pisano C, Vertechy M, Bellucci A, Vesci L, Cundari S, Miloso M, Rigamonti LM, Nicolini G, Zanna C, Carminati P. | Acetyl-L-Carnitine prevents and reverts experimental chronic neurotoxicity induced by oxaliplatin, without altering its antitumor properties. | Anticancer Res. | 2005 Jul-Aug;25(4):2681-7.

[3] De Grandis D. | Acetyl-L-carnitine for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a short review. | CNS Drugs. | 2007;21 Suppl 1:39-43; discussion 45-6.

[4] Ghirardi O, Vertechy M, Vesci L, Canta A, Nicolini G, Galbiati S, Ciogli C, Quattrini G, Pisano C, Cundari S, Rigamonti LM. | Chemotherapy-induced allodinia: neuroprotective effect of acetyl-L-carnitine. | In Vivo. | 2005 May-Jun;19(3):631-7.

[5] Pisano C, Pratesi G, Laccabue D, Zunino F, Lo Giudice P, Bellucci A, Pacifici L, Camerini B, Vesci L, Castorina M, Cicuzza S, Tredici G, Marmiroli P, Nicolini G, Galbiati S, Calvani M, Carminati P, Cavaletti G. | Paclitaxel and Cisplatin-induced neurotoxicity: a protective role of acetyl-L-carnitine. | Clin Cancer Res. | 2003 Nov 15;9(15):5756-67.

[6] Maestri A, De Pasquale Ceratti A, Cundari S, Zanna C, Cortesi E, Crinò L. | A pilot study on the effect of acetyl-L-carnitine in paclitaxel- and cisplatin-induced peripheral neuropathy. | Tumori. | 2005 Mar-Apr;91(2):135-8.

[7] Bianchi G, Vitali G, Caraceni A, Ravaglia S, Capri G, Cundari S, Zanna C, Gianni L. | Symptomatic and neurophysiological responses of paclitaxel- or cisplatin-induced neuropathy to oral acetyl-L-carnitine. | Eur J Cancer. | 2005 Aug;41(12):1746-50.

[8] Valcour V, Yeh TM, Bartt R, Clifford D, Gerschenson M, Evans SR, Cohen BA, Ebenezer GJ, Hauer P, Millar L, Gould M, Tran P, Shikuma C, Souza S, McArthur JC; AIDS Clinical Trials Group (ACTG) 5157 protocol team. | Acetyl-l-carnitine and nucleoside reverse transcriptase inhibitor-associated neuropathy in HIV infection. | HIV Med. | 2009 Feb;10(2):103-10.

[9] Youle M. | Acetyl-L-carnitine in HIV-associated antiretroviral toxic neuropathy. | CNS Drugs. | 2007;21 Suppl 1:25-30; discussion 45-6.

[10] Youle M, Osio M; ALCAR Study Group. | A double-blind, parallel-group, placebo-controlled, multicentre study of acetyl L-carnitine in the symptomatic treatment of antiretroviral toxic neuropathy in patients with HIV-1 infection. | HIV Med. | 2007 May;8(4):241-50.

[11] Herzmann C, Johnson MA, Youle M. | Long-term effect of acetyl-L-carnitine for antiretroviral toxic neuropathy. | HIV Clin Trials. | 2005 Nov-Dec;6(6):344-50.