Home > Behandelingen > Supplementen > Acetyl-L-Carnitine bij neuropatische pijn

Acetyl-L-Carnitine bij neuropatische pijn

alcar.gifAcetyl-L-Carnitine (ALCAR) is een lichaamseigen stof die als supplement zinvol ingezet kan worden om neuropathische pijn te behandelen. Dit wordt onderschreven in een recent overzicht geschreven voor artsen.

There are a number of reports indicating that L-acetylcarnitine can be considered as a therapeutic agent in neuropathic disorders including painful peripheral neuropathies.[1]

Zelfs bij hernia pijn zou dit supplement verlichting kunnen betekenen. Daar waren de studies niet zo duidelijk in, maar het gaat hier om een onschuldige supplement dat  lichaamseigen is.

Thioctic acid ( alfa liponzuur) 600 mg/day appears to be at least as effective as ALC (Acetyl-l-carnitine) in the treatment of sciatic pain caused by a herniated disc and may be associated with an improvement in symptom scores and reduced need for analgesia.[2]

Zowel ALCAR als alfa-liponzuur kunnen zinvol zijn bij neuropatische pijnen. Er zijn een heel aantal duidelijk ondersteunende studies voor beide supplementen, deze supplementen zijn vrij van problematische bijwerkingen en kunnen makkelijk gegeven worden![3][4] Vooral ook bij diabetes is dit supplement zinvol om te overwegen.[5]

Werkingsmechanisme van ALCAR

Acetyl-l-carnitine werkt in de cel mee aan het leveren van energie. Voor die energieleverantie zijn onder andere vetzuren belangrijk. Acetyl-L-carnitine is van belang bij de verbranding van vetzuren. Wanneer er een grote en lange inspanning wordt verricht, wordt de verbranding van verzuren aangezwengeld. Omdat vetzuren niet eenvoudig door de membraan van mitochondrien naar binnen kunnen gaan, is hiervoor een transportmechanisme nodig. ALCAR speelt hierbij een rol. L-carnitine wordt dan in de cel omgevormd tot acetyl-L-carnitine, die vetzuurtransport de mitochondrieen in (energiefabriekjes van de cel) faciliteert.[6] Daarna wordt Acetyl-L-carnitine weer omgezet in L-carnitine. De vetzuren worden dan verbrand (geoxydeerd) in de mitochondrien. Hierbij speelt acetyl-L-carnitine een rol. Vetzuren worden gekoppeld aan carnitine.

Tevens is ALCAR een anti-oxidant en zorgt ervoor dat zogeheten vrije radicalen minder aanwezig zijn in het lichaam.[7] Vrije radicalen zijn moleculen die gezond weefsel beschadigen. Door zuurstof worden er radicalen gevormd, moleculen die zich hechten aan weefsel en ‘radicaal’ schade veroorzaken. Dat klinkt raar, maar zuurstof kan lichaamseigen moleculen negatief beinvloeden. Dat wordt dan zuurstofschade genoemd. Er zijn twee enzymen die zuurstofschade in de cel tegen kunnen werken, het zogenaamde heme oxygenase-1 en het endotheliale NO synthase. Deze beide enzymen worden op DNA niveau direct gestimuleerd door ALCAR.[8] Uit experimenten met zenuwcellen in celkweken blijkt verder dat acetyl-l-carnitine een beschermende werking heeft tegen allerlei schadelijke invloeden. Bijvoorbeeld tegen bepaalde neurotransmitters die bij een beroerte en het hartinfarct een pathologische rol spelen (de neurotransmitters die zich binden aan de zogenaamde NMDA receptor).

Dierexperimenten laten zien hoe ALCAR werkt

Verscheidene diermodellen laten zien dat ALCAR de zenuwcellen beschermt. [9][10][11][12] In een dierexperiment hebben enkele Amerikaanse anesthesiologen aangetoond dat ALCAR de abnormale overgevoeligeheid voor prikkels verkleint, en ze hebben dat voor verschillende soorten van zenuwvezels aangetoond. Een groep ratjes heeft paclitaxel (chemotherapie) gekregen, waarna ze injecties met ALCAR kregen of met een placebo. In de plaatjes A en B is te zien dat ratjes bij pijntesten minder pijn laten zien na het toedienen van ALCAR. In figuur C is te zien dat de a- en c-vezels minder pathologische signalen doorgeven onder ALCAR behandeling.De a- en c-vezels worden als het ware door ALCAR gerustgesteld, waardoor minder pijn signalen naar ruggemerg en hersenen gestuurd worden.[13]

alcar_bij_ratten.jpegBeschermende moleculen

Wanneer een schade aan de zenuwen is opgetreden, komen beschermende en zenuwopbouwende stoffen rondom de zenuwen vrij. De stof nerve growth factor (NGF), beschermt de zenuwen, maar zorgt er ook voor dat er pijn ontstaat doordat de zenuwen door dit stofje gevoeliger worden. Andere moleculen die de zenuwen beschermen zorgen er juist voor dat de pijn verminderd wordt. Dit zijn de stoffen “glial cell line–derived neurotrophic factors” (GDNF) en Artemin. ALCAR zorgt er voor dat juist dat de concentraties van GDNF en Artemin verhoogd worden bij neuropathie.[14] Dit is een van de mechanismen waarom ALCAR beschermend en herstellend werkt op de zenuwen. In een dierexperimenteel onderzoek bij ratjes is geconstateerd dat wanneer ALCAR binnen 24 uur na beschadiging van de zenuw werd gegeven er een duidelijke zenuwbescherming optrad ten opzichte van de ratjes die placebo kregen.[15] Bij de laatste groep was duidelijk een verlies van zenuwen te bespeuren.

Bescherming van zenuwen bij chemotherapie

ALCAR blijkt ook bij ratten de zenuwcellen te beschermen tegen de bijwerkingen van bepaalde chemokuren voor kanker.[16] ALCAR wordt ook aangeraden als er sprake is van door chemotherapie veroorzaakte neuropathie waarbij vooral paclitaxel en cisplatin de boosdoeners van de neuropathie zijn.[17] Deze visie wordt gedeeld door andere auteurs.[18][16] Er zijn namelijk aanwijzingen, gezien de volgende twee studies dat deze bescherming optreedt bij kankerpatienten die een chemokuur ondergaan. Bovendien blijken verouderende zenuwcellen door ALCAR te verjongen.[20][21][22]

Een klinische pilotstudie met 27 neuropathiepatienten na een chemokuur kregen 10 dagen lang 1 gram ALCAR per dag intraveneus toegediend.[23] Na de 10 dagen was 73% van de patienten verbeterd op de WHO schaal. In een andere studie met 25 neuropathie patienten na chemotherapie, werden de patienten met 3 gram per dag ALCAR in pilvorm behandeld gedurende 8 weken. De patienten hadden tenminste 3 maanden neuropathie. De sensorische neuropathie verbeterde in 15 van de 25 patienten (60%), en de motorische neuropathie in 11 of 14 patienten (79%). De totale neuropathie score (TNS) in 92% van de patienten.[24]

ALCAR bij diabetische neuropathie

De concentratie van acetyl-l-carnitine blijkt bij patienten met diabetische neuropathie verlaagd te zijn ten opzichte van gezonde mensen.[25] Het lijkt dan voor de hand liggend dat wanneer ALCAR aan diabeten wordt gegeven dit een positief effect kan hebben. In een analyse van 2 grote studies die beide 52 weken duurden werden 1257 patienten met diabetische neuropathie geevalueerd. Van die groep bleek 27% een hinderlijke neuropathische pijn te ervaren. De groep met 3 maal 1000mg bleek significant minder pijn te hebben na 26 en 52 weken dan de placebogroep.[26] Uit biopten bleek dat de patienten behandeld met ALCAR significant meer zenuwclusters en zenuwvezels hadden dan de controlegroep. Wel blijkt dat hoe langer de diabetes bestaat, hoe kleiner het therapeutisch nut van dit supplement.[26]

Gebruik van ALCAR

In ons centrum gebruiken we dit soort supplementen al enkele jaren, met soms erg duidelijke positieve effecten!

In een overzichtsartikel uit 2008 wordt gesteld dat ALCAR tenminste 6 maanden gebruikt dient te worden voordat weer geevalueerd wordt of er een verbetering is opgetreden bij diabetische neuropathische pijn.[3]

Neuropathie bij HIV

Ook heeft acetyl-L-carnitine (ALCAR) een pijnstillende waarde bij de pijnlijke HIV neuropathie. [29][30] Acetyl-l-carnitine is onderzocht bij de perifere neuropathie (pijn en gevoelsstoornissen van zenuwen in benen en armen) die kan ontstaan door het geven van HIV-remmers (bijvoorbeeld ddC). In een kleine studie met eenentwintig AIDS patienten die meer dan een jaar behandeld werden, bleek dat acetyl-l-carnitine bij driekwart van de patienten de neuropathie verbeterde. In een andere studie bleek dat men de beschermende werking van de stof ook microscopisch kon waarnemen in huidbiopten.[31]

Andere pijnen

Ook bij fibromyalgiepatienten blijkt ALCAR effectief te zijn. De pijn is duidelijk minder na het gebruik van ALCAR.[32]

ALCAR helpt bij afkikken van methadon

Wanneer opiaten worden verminderd, kunnen allerlei vervelende afkikverschijnselen optreden. Ook kan er dan meer pijn optreden. In een experimentele studie met methadon verslaafde ratjes werd duidelijk dat wanneer ALCAR werd gegeven, minder afkikverschijnselen optraden wanneer geen methadon meer gegeven werd aan de ratjes.[33] Mogelijk dat ALCAR ook bij mensen zou kunnen werken tijdens de afkikperiode. In een kleine studie bij alcoholisten blijkt ALCAR ook de zucht naar alcohol te doen verminderen.[34]

Bijwerkingen en interacties

De bijwerkingen zijn in het algemeen gering; soms treden o.a. op: slapeloosheid, allergische reacties, pijn op de borst, misselijkheid, stemmingsstoornissen en diaree bij grote inname. Liefst innemen na het ontbijt.

Pas op met inname van acetyl-L-carnitine bij hypothyreoidie aangezien ALCAR het effect van thyroxine (T3 en T4) kan verminderen.[35] ALCAR lijkt ook bloedontstollingseffecten van Warfarine (acenocoumarol) te versterken wanneer meer dan 1 gram per dag wordt ingenomen.[36] Raadpleeg dus altijd uw arts wanneer u ALCAR wilt gebruiken.

Auteurs: prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en D.J.Kopsky, MD; update juni 2011

Referentie

[1] Chiechio S, Copani A, Nicoletti F, Gereau RW 4th. | L-acetylcarnitine: a proposed therapeutic agent for painful peripheral neuropathies. | Curr Neuropharmacol. | 2006 Jul;4(3):233-7.

[2] Memeo A, Loiero M. | Thioctic acid and acetyl-L-carnitine in the treatment of sciatic pain caused by a herniated disc: a randomized, double-blind, comparative study. | Clin Drug Investig. | 2008;28(8):495-500.

[3] Evans JD, Jacobs TF, Evans EW. | Role of acetyl-L-carnitine in the treatment of diabetic peripheral neuropathy. | Ann Pharmacother. | 2008 Nov;42(11):1686-91. Epub 2008 Oct 21.

[4] Rubino T, Massi P, Patrini G, Venier I, Giagnoni G, Parolaro D. | Chronic CP-55,940 alters cannabinoid receptor mRNA in the rat brain: an in situ hybridization study. | Neuroreport. | 1994 Dec 20;5(18):2493-6.

[5] Ruggenenti P, Cattaneo D, Loriga G, Ledda F, Motterlini N, Gherardi G, Orisio S, Remuzzi G. | Ameliorating hypertension and insulin resistance in subjects at increased cardiovascular risk: effects of acetyl-L-carnitine therapy. | Hypertension. | 2009 Sep;54(3):567-74. Epub 2009 Jul 20.

[6] Long J, Gao F, Tong L, Cotman CW, Ames BN, Liu J. | Mitochondrial decay in the brains of old rats: ameliorating effect of alpha-lipoic acid and acetyl-L-carnitine. | Neurochem Res. | 2009 Apr;34(4):755-63. Epub 2008 Oct 10.

[7] Barhwal K, Hota SK, Jain V, Prasad D, Singh SB, Ilavazhagan G. | Acetyl-l-carnitine (ALCAR) prevents hypobaric hypoxia-induced spatial memory impairment through extracellular related kinase-mediated nuclear factor erythroid 2-related factor 2 phosphorylation. | Neuroscience. | 2009 Jun 30;161(2):501-14. Epub 2009 Mar 24.

[8] Calò LA, Pagnin E, Davis PA, Semplicini A, Nicolai R, Calvani M, Pessina AC. | Antioxidant effect of L-carnitine and its short chain esters: relevance for the protection from oxidative stress related cardiovascular damage. | Int J Cardiol. | 2006 Feb 8;107(1):54-60.

[9] Calabrese V, Ravagna A, Colombrita C, Scapagnini G, Guagliano E, Calvani M, Butterfield DA, Giuffrida Stella AM. | Acetylcarnitine induces heme oxygenase in rat astrocytes and protects against oxidative stress: involvement of the transcription factor Nrf2. | J Neurosci Res. | 2005 Feb 15;79(4):509-21.

[10] Di Cesare Mannelli L, Ghelardini C, Calvani M, Nicolai R, Mosconi L, Toscano A, Pacini A, Bartolini A. | Neuroprotective effects of acetyl-L-carnitine on neuropathic pain and apoptosis: a role for the nicotinic receptor. | J Neurosci Res. | 2009 Jan;87(1):200-7.

[11] Kotil K, Kirali M, Eras M, Bilge T, Uzun H. | Neuroprotective effects of acetyl-L-carnithine in experimental chronic compression neuropathy. A prospective, randomized and placebo-control trials. | Turk Neurosurg. | 2007 Apr;17(2):67-77.

[12] Ghirardi O, Lo Giudice P, Pisano C, Vertechy M, Bellucci A, Vesci L, Cundari S, Miloso M, Rigamonti LM, Nicolini G, Zanna C, Carminati P. | Acetyl-L-Carnitine prevents and reverts experimental chronic neurotoxicity induced by oxaliplatin, without altering its antitumor properties. | Anticancer Res. | 2005 Jul-Aug;25(4):2681-7.

[13] Xiao WH, Bennett GJ. | Chemotherapy-evoked neuropathic pain: Abnormal spontaneous discharge in A-fiber and C-fiber primary afferent neurons and its suppression by acetyl-L-carnitine. | Pain. | 2008 Apr;135(3):262-70. Epub 2007 Jul 30.

[14] Vivoli E, Di Cesare Mannelli L, Salvicchi A, Bartolini A, Koverech A, Nicolai R, Benatti P, Ghelardini C. | Acetyl-L-carnitine increases artemin level and prevents neurotrophic factor alterations during neuropathy. | Neuroscience. | 2010 Jun 2;167(4):1168-74. Epub 2010 Mar 16.

[15] Wilson AD, Hart A, Brännström T, Wiberg M, Terenghi G. | Delayed acetyl-L-carnitine administration and its effect on sensory neuronal rescue after peripheral nerve injury. | J Plast Reconstr Aesthet Surg. | 2007;60(2):114-8. Epub 2006 Jul 24.

[16] Pisano C, Pratesi G, Laccabue D, Zunino F, Lo Giudice P, Bellucci A, Pacifici L, Camerini B, Vesci L, Castorina M, Cicuzza S, Tredici G, Marmiroli P, Nicolini G, Galbiati S, Calvani M, Carminati P, Cavaletti G. | Paclitaxel and Cisplatin-induced neurotoxicity: a protective role of acetyl-L-carnitine. | Clin Cancer Res. | 2003 Nov 15;9(15):5756-67.

[17] De Grandis D. | Acetyl-L-carnitine for the treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a short review. | CNS Drugs. | 2007;21 Suppl 1:39-43; discussion 45-6.

[18] Ghirardi O, Vertechy M, Vesci L, Canta A, Nicolini G, Galbiati S, Ciogli C, Quattrini G, Pisano C, Cundari S, Rigamonti LM. | Chemotherapy-induced allodinia: neuroprotective effect of acetyl-L-carnitine. | In Vivo. | 2005 May-Jun;19(3):631-7.

[19] Pisano C, Pratesi G, Laccabue D, Zunino F, Lo Giudice P, Bellucci A, Pacifici L, Camerini B, Vesci L, Castorina M, Cicuzza S, Tredici G, Marmiroli P, Nicolini G, Galbiati S, Calvani M, Carminati P, Cavaletti G. | Paclitaxel and Cisplatin-induced neurotoxicity: a protective role of acetyl-L-carnitine. | Clin Cancer Res. | 2003 Nov 15;9(15):5756-67.

[20] Taglialatela G, Angelucci L, Ramacci MT, Werrbach-Perez K, Jackson GR, Perez-Polo JR. | Acetyl-L-carnitine enhances the response of PC12 cells to nerve growth factor. | Brain Res Dev Brain Res. | 1991 Apr 24;59(2):221-30.

[21] Taglialatela G, Angelucci L, Ramacci MT, Werrbach-Perez K, Jackson GR, Perez-Polo JR. | Stimulation of nerve growth factor receptors in PC12 by acetyl-L-carnitine. | Biochem Pharmacol. | 1992 Aug 4;44(3):577-85.

[22] Foreman PJ, Perez-Polo JR, Angelucci L, Ramacci MT, Taglialatela G. | Effects of acetyl-L-carnitine treatment and stress exposure on the nerve growth factor receptor (p75NGFR) mRNA level in the central nervous system of aged rats. | Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. | 1995 Jan;19(1):117-33.

[23] Maestri A, De Pasquale Ceratti A, Cundari S, Zanna C, Cortesi E, Crinò L. | A pilot study on the effect of acetyl-L-carnitine in paclitaxel- and cisplatin-induced peripheral neuropathy. | Tumori. | 2005 Mar-Apr;91(2):135-8.

[24] Bianchi G, Vitali G, Caraceni A, Ravaglia S, Capri G, Cundari S, Zanna C, Gianni L. | Symptomatic and neurophysiological responses of paclitaxel- or cisplatin-induced neuropathy to oral acetyl-L-carnitine. | Eur J Cancer. | 2005 Aug;41(12):1746-50.

[25] Scarpini E, Doneda P, Pizzul S, Chiodi P, Ramacci MT, Baron P, Conti G, Sacilotto G, Arduini A, Scarlato G. | L-carnitine and acetyl-L-carnitine in human nerves from normal and diabetic subjects. | J Peripher Nerv Syst. | 1996;1(2):157-63.

[26] Sima AA, Calvani M, Mehra M, Amato A; Acetyl-L-Carnitine Study Group. | Acetyl-L-carnitine improves pain, nerve regeneration, and vibratory perception in patients with chronic diabetic neuropathy: an analysis of two randomized placebo-controlled trials. | Diabetes Care. | 2005 Jan;28(1):89-94.

[27] Sima AA, Calvani M, Mehra M, Amato A; Acetyl-L-Carnitine Study Group. | Acetyl-L-carnitine improves pain, nerve regeneration, and vibratory perception in patients with chronic diabetic neuropathy: an analysis of two randomized placebo-controlled trials. | Diabetes Care. | 2005 Jan;28(1):89-94.

[28] Evans JD, Jacobs TF, Evans EW. | Role of acetyl-L-carnitine in the treatment of diabetic peripheral neuropathy. | Ann Pharmacother. | 2008 Nov;42(11):1686-91. Epub 2008 Oct 21.

[29] Youle M. | Acetyl-L-carnitine in HIV-associated antiretroviral toxic neuropathy. | CNS Drugs. | 2007;21 Suppl 1:25-30; discussion 45-6.

[30] Osio M, Muscia F, Zampini L, Nascimbene C, Mailland E, Cargnel A, Mariani C. | Acetyl-l-carnitine in the treatment of painful antiretroviral toxic neuropathy in human immunodeficiency virus patients: an open label study. | J Peripher Nerv Syst. | 2006 Mar;11(1):72-6.

[31] Hart AM, Wilson AD, Montovani C, Smith C, Johnson M, Terenghi G, Youle M. | Acetyl-l-carnitine: a pathogenesis based treatment for HIV-associated antiretroviral toxic neuropathy. | AIDS. | 2004 Jul 23;18(11):1549-60.

[32] Rossini M, Di Munno O, Valentini G, Bianchi G, Biasi G, Cacace E, Malesci D, La Montagna G, Viapiana O, Adami S. | Double-blind, multicenter trial comparing acetyl l-carnitine with placebo in the treatment of fibromyalgia patients. | Clin Exp Rheumatol. | 2007 Mar-Apr;25(2):182-8.

[33] Janiri L, Martinotti G, Tonioni F, Ghelardini C, Nicolai R, Galeotti N, Mosconi L, Calvani M, Bartolini A, Iannoni E. | Acetyl-L-carnitine in the management of pain during methadone withdrawal syndrome. | Clin Neuropharmacol. | 2009 Jan-Feb;32(1):35-40.

[34] Martinotti G, Reina D, Di Nicola M, Andreoli S, Tedeschi D, Ortolani I, Pozzi G, Iannoni E, D'Iddio S, Janiri L. | Acetyl-L-carnitine for alcohol craving and relapse prevention in anhedonic alcoholics: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial. | Alcohol Alcohol. | 2010 Sep-Oct;45(5):449-55. Epub 2010 Jun 30.

[35] Benvenga S, Amato A, Calvani M, Trimarchi F. | Effects of carnitine on thyroid hormone action. | Ann N Y Acad Sci. | 2004 Nov;1033:158-67.

[36] Bachmann HU, Hoffmann A. | Interaction of food supplement L-carnitine with oral anticoagulant acenocoumarol. | Swiss Med Wkly. | 2004 Jun 26;134(25-26):385.

Gerelateerde artikelen