Home > Behandelingen > Supplementen > Carpale tunnel syndroom succesvol behandelen met PEA

Carpale tunnel syndroom succesvol behandelen met PEA

De pijn en de stoornis van de zenuwen bij het carpale tunnelsyndroom worden minder na behandeling met het lichaamseigen pijnstillende en ontstekingsremmende middel palmitoylethanolamide, (PEA)

In een studie door Amerikaanse en Italiaanse artsen en neurologen blijkt het lichaamseigen stof PEA niet alleen de pijn te verminderen maar ook deze zenuwgeleiding te verbeteren. Niet alleen was palmitoylethanolamide significant beter dan placebo, er was ook een duidelijk meetbaar dosis effect: een lage dosis doet iets, maar 1200 mg per dag is veel beter. De studie was dubbel blind en er waren twee doseringen die onderzocht werden. Onder deze link een overzicht voor artsen. 

carpale_tunnel.jpg

Klachten minder, zenuwgeleiding beter bij carpaal tunnelsyndroom door PEA

Zowel de subjectieve klachten als de objectieve meetbare snelheid waarmee de zenuwimpulsen door de zenuwen worden geleid worden door de behandeling met het supplement palmitoylethanolamide (PEA) meetbaar en significant beter, ten opzichte van placebo. [1]

Tip: Wij kiezen voor een PEA preparaat met het groene Pea-opt keurmerk en wel omdat wij bij preparaten zonder dat kwaliteitsmerk nergens bewijs hebben aangetroffen over de zuiverheid. Het liefst zetten we PEA capsules in die qua werking versterkt worden door fysiologische doseringen van vitamines B.

U wilt hoge zuiverheid (100%): check dat altijd en kies geen onduidelijk preparaat want daarmee doet u uzelf tekort!

Hiernaast zie je hoe de zenuw in de klem zit tussen het bot en het dwarse verstevigende ligament.

Allereerst de verbetering van de geleiding in de zenuwen die in de pols lopen. Bij het carpale tunnelsyndroom zitten die zenuwen in de klem. Dat geeft de pijn, en de doofheid in de hand, en dat soms het moeilijk is om kleine dingetjes goed in de vingers te houden. Dat zijn allemaal tekenen dat de zenuw het moeilijk heeft. Tot voor deze studie was er eigenlijk geen methode op de zenuwen te steunen, anders dat het mes van de neurochirurg. De neurochirurg kan het carpale tunnelsyndroom wel opereren, dan maakt de chirurg de hand open bij de pols, en zorgt ervoor dat de zenuw meer ruimte krijgt. Maar nu kunnen we dat zelfde doen met een supplement van binnenuit. Want PEA zorgt ervoor dat binnen in de zenuw minder druk ontstaat, doordat de chronische ontsteking van de zenuw minder wordt en meteen hand in hand daarmee de pijn minder. In het plaatje hieronder ziet men hoe 600 mg per dag al een duidelijk meetbaar en positief effect heeft op de impulsen die in de zenuw lopen. Maar bij een dag dosis van 1200 mg is dat effect nog veel duidelijker.

crs_ncv.jpg

Ook hadden de onderzoekers de subjectieve klachten van de patienten in kaart gebracht. Ook daar hetzelfde patroon: 300 mg PEA twee maal daags maakte de klachten iets minder, maar 600 mg was duidelijk veel beter, en ook significant beter dan placebo. Die resultaten zijn in de tabel afleesbaar. Beide doseringen PEA waren beter dan placebo, en de hoogste dosis is de beste.

Daarmee zijn deze resultaten geheel identiek aan een grote studie met meer dan 600 patienten die ernstige herniapijn hadden. Dat was ook een placebo gecontrolleerde studie, waarbij beide doseringen beter waren dan placebo, en 1200 mg per dag de beste dosering was.

Positieve effecten voor PEA in dierstudies en bij mensen

De positieve effecten van palmitoylethanolamide zijn ook in 2011 niet alleen in klinische studies, zoals deze met het carpale tunnelsyndroom bewezen, ook de studies naar de effecten met modellen voor ernstige ruggenmergbeschadigingen waren opvallend positief. [2] In een ander model voor de dementie (Alzheimer) bleek palmitoylethanolamide ook significant de beschadigingen in de hersenen bij Alzheimer tegen te gaan. [3] Verder bleek in een model voor hele nare chronische ontstekingen ook duidelijke positieve effecten voor palmitoylethanolamide [4]

cts_symptomen.jpg

PEA: zenuwbescherming, ontstekingsremming en pijnstilling

Daarmee is de lichaamseigen pijnstiller en ontstekinsremmer PEA (palmitoylethanolamide) een van de best onderzochte supplementen die er is. De positieve effecten worden keer op keer bevestigd in studies als deze en voor chronische pijnen lijkt de stof aangewezen te zijn, te meer daar er vrijwel geen bijwerkingen bekend zijn. De effecten zijn meetbaar in een hele serie studies en komen neer op zenuwbescherming, ontstekingsremming en pijnstilling. [5]

Voor de behandeling van zenuwaandoeningen zoals het carpale tunnelsyndroom en pijn bij diabetische neuropathie en ernstige hernia’s is er een groen licht voor PEA.

Kerninfo over PEA onder de link.

Hoofdreferentie:

Conigliaro R, Drago V, Foster PS, Schievano C, Di Marzo V. Use of palmitoylethanolamide in the entrapment neuropathy of the median in the wrist.Minerva Med. 2011 Apr;102(2):141-7.

Mei 2011, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink ; revisie jan 2013

Addendum over het Carpale Tunnel Syndroom (CTS)  

 

WAT IS HET CARPAAL TUNNEL SYNDROOM ?

 

Het carpale tunnel syndroom ontstaat doordat een zenuw (de middelste armzenuw, nervus medianus) ter plaatse van de pols bekneld raakt. Deze zenuw verloopt van de onderarm naar de handpalm via een tunnel die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de dwarse polsband) aan de handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers. De beknelling van de zenuw ontstaat door zwelling van het bindweefsel, waardoor de druk in de tunnel toeneemt. 
KLACHTEN CTS 

De klachten van het carpale tunnel syndroom zijn over het algemeen vrij karakteristiek, en komen het meest voor bij vrouwen. Ze bestaan vaak uit een doof en tintelend gevoel aan de binnenkant van de hand, die uitstraalt naar de eerste drie of vier vingers van de hand. Dit zijn precies de vingers die door de beknelde zenuw verzorgd worden. Soms wordt door patiënten in alle vingers, dus inclusief de pink, een doof gevoel aangegeven; tevens is er soms een uitstralende pijn vanuit de binnenzijde van de hand, via de elleboogregio, naar de bovenarm en de schouder.

 

Behalve een doof en tintelend gevoel kunnen ook optreden: een prikkelend en pijnlijk gevoel in de vingers en in de hand, een gevoel alsof de hand opgezwollen is, en krachtsverlies in uw hand waardoor u zomaar dingen kunt laten vallen.

 

Het carpale tunnel syndroom manifesteert zich veelal spontaan. Soms worden de klachten erger als de betreffende hand veelvuldig wordt gebruikt, zoals bij autorijden, fietsen, lezen of wringen.

 

Soms kan het carpale tunnel syndroom zich voordoen in beide handen (vrijwel gelijktijdig, maar vaak na elkaar). Indien het carpale tunnel syndroom al langere tijd bestaat, dan kan er soms sprake zijn van krachtsverlies in de vingers.

 

Nachtelijke klachten komen zeer veel voor. Patiënten geven aan dat ze er wakker van worden en dan met de hand bewegingen moeten maken om de klachten te laten verdwijnen. Ook bij het ontwaken in de ochtend doet dit zich voor. 

WAT IS DE OORZAAK van CTS ?

Het carpale tunnel syndroom wordt veroorzaakt door beknelling van de middelste handzenuw ten gevolge van zwelling van de omliggende spierpezen in de hand. Dit kan het gevolg zijn van veelvuldige en herhaaldelijke bewegingen van de hand. Ook zwangerschap, overgewicht en suikerziekte zijn bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van het carpale tunnel syndroom. Ook kunnen de klachten aan het begin van de overgang optreden.

IS ER NOG ONDERZOEK NODIG ?

Op grond van het klachtenpatroon kan de diagnose vaak worden vermoed. Indien bij lokale druk op de zenuw de klachten toenemen of zich voordoen, wordt het al waarschijnlijker. Om zeker te weten of er sprake is van het carpale tunnelsyndroom, is een spierzenuwonderzoek nodig. Dit onderzoek noemt men een EMG (Electro-MyoGrafie). Hierbij worden de handzenuwen met stroomstootjes doorgemeten.  

BEHANDELING CTS

Bij lichte klachten kan (tijdelijke) aanpassing van de activiteiten van de betreffende hand vaak genoeg zijn om deze te laten verdwijnen. Indien alleen nachtelijke klachten op de voorgrond staan, kan tijdelijk een zogenaamde “nachtspalk” om de hand worden gebruikt. Met name CTS klachten die tijdens de zwangerschap ontstaan, en vaak spontaan na de zwangerschap verdwijnen, kunnen op deze manier vaak afdoende worden behandeld.

Indien een onderliggende ziekte (zoals bijvoorbeeld suikerziekte) bij u is vastgesteld, dan moet deze natuurlijk zo goed mogelijk worden behandeld. Een andere mogelijkheid is het geven van een injectie die de lokale zwelling van de pezen ter hoogte van de carpale tunnel doet verdwijnen. Dit is een zeer patiëntvriendelijke behandeling. Veel patiënten zullen hierdoor klachtenvrij worden. 

Indien deze behandeling de klachten niet verhelpt dan is de volgende stap een operatie waarbij het peesblad wordt gekliefd om de zenuw meer ruimte te geven. Hiervoor zult u worden doorverwezen naar een chirurg.

DE OPERATIE 

 

De operatie is erop gericht de druk op de zenuw weg te nemen. Dat kan op twee manieren:
– Via de klassieke operatie.
– Via een kijkoperatie.

De klassieke operatie 

 

Dit is een kleine ingreep waarbij een snee wordt gemaakt in de pols aan de handpalmzijde. De dwarse polsband wordt doorgesneden. Hierdoor wordt de tunnel verwijd. De operatie duurt ongeveer twintig minuten en wordt over het algemeen verricht onder regionale verdoving waarbij alleen de arm gevoelloos is. De operatie wordt meestal in dagbehandeling verricht. Dit betekent dat u, als de verdoving is uitgewerkt, weer naar huis kunt. U krijgt dan pijnstillers mee.

De kijkoperatie 

 

Deze wordt in Nederland nog niet veel gedaan. Hierbij worden twee kleine sneetjes gemaakt waar doorheen geopereerd wordt met speciaal instrumentarium. Het voordeel hiervan is dat de sneetjes kleiner zijn en dus ook kleinere littekens opleveren. Een nadeel is dat twee procent van de operaties mislukt en dat bij een volgende twee procent het syndroom na verloop van tijd weer terug komt.

MOGELIJKE COMPLICATIES 

 

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie. Deze komen gelukkig zelden voor. Bloedingen en soms wondinfecties zijn de belangrijkste.

NABEHANDELING

Deze is voor beide methoden hetzelfde. Het is verstandig dat u de eerste dag(en) de arm in een draagdoek houdt. Het drukverband dat na de operatie is aangelegd kan na één dag worden verwijderd. Ook kunt u al snel beginnen met oefeningen van de vingers. In het begin gaat dit wat moeizaam maar na enkele dagen gaat dat al veel beter. Mochten uw vingers de dag van de operatie of de dag erna blauw en koud worden of krijgt u veel meer pijn, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de Spoed Opname/Eerste Hulp afdeling van het ziekenhuis.

WAT U OOK NOG MOET WETEN 

Het litteken aan de pols blijft vaak langer gevoelig, met name bij druk ter plaatse, zoals bij het steunen op de pols. De klachten, die u tevoren had, zijn na de operatie heel vaak meteen verdwenen. De hechtingen kunnen na zeven tot tien dagen worden verwijderd. U moet erop rekenen dat u lange tijd veel minder kracht in uw duim zult hebben. Dit komt omdat de spieren van de duimmuis, doordat de dwarse polsband is gekliefd, aan een kant min of meer los zijn komen te zitten. 

BRON: https://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/carpaaltunnelsyndroom.htm

Referentie

[1] Conigliaro R, Drago V, Foster PS, Schievano C, Di Marzo V. | Use of palmitoylethanolamide in the entrapment neuropathy of the median in the wrist. | Minerva Med. | 2011 Apr;102(2):141-7.

[2] Esposito E, Paterniti I, Mazzon E, Genovese T, Di Paola R, Galuppo M, Cuzzocrea S. | Effects of palmitoylethanolamide on release of mast cell peptidases and neurotrophic factors after spinal cord injury. | Brain Behav Immun. | 2011 Feb 25. [Epub ahead of print]

[3] Scuderi C, Esposito G, Blasio A, Valenza M, Arietti P, Steardo L Jr, Carnuccio R, De Filippis D, Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V, Steardo L. | Palmitoylethanolamide counteracts reactive astrogliosis induced by beta-amyloid peptide. | J Cell Mol Med. | 2011 Jan 21. doi: 10.1111/j.1582-4934.2011.01267.x. [Epub ahead of print]

[4] De Filippis D, Luongo L, Cipriano M, Palazzo E, Cinelli MP, de Novellis V, Maione S, Iuvone T. | Palmitoylethanolamide reduces granuloma-induced hyperalgesia by modulation of mast cell activation in rats. | Mol Pain. | 2011 Jan 10;7:3.

[5] Kopsky DJ, Hesselink JM. | Nerve regeneration in neuropathic pain. | Pain Med. | 2010 Oct;11(10):1576. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00947.x. Epub 2010 Sep 7.