Home > Behandelingen > Supplementen > Pycnogenol bij diabetes

Pycnogenol bij diabetes

pycnogenol.jpgPycnogenol is een plantaardige stof, die vooral door onderzoekers in Zuid Europa veel onderzocht is met positieve resultaten. De stof is werkzaam als een antioxidant en behoort tot de plantenstoffen die flavonoiden genoemd worden. Pycnogenol is een flavonoïdencomplex uit de schors van een den, de Pinus maritima. Het is een boeiend supplement, dat als er een farmaceutische industrie achter zou zitten hoge ogen zou gooien binnen de diabetes zorg. Waarom? Enkele redenen vindt u hier.

In een gecontroleerde studie bleek 3 maal daags 50 mg pycnogerol duidelijk meetbare en positieve effecten te hebben bij diabetes patienten met complicaties. [1] Ook bij andere patienten met vaatafwijkingen in de kleine vaten (microangiopathie) zijn klinisch positieve effecten beschreven na behandeling met deze stof. [2] [3]

Bij suikerziekte zou deze stof een ondersteunende rol kunnen spelen. [4] [5] [6] [7] Ook patienten met diabetische microangiopathie in de ogen (retinopathie) hebben baat bij de stof. [8] 

In een rattenmodel voor diabetes bleek de stof ook de controle van de suiker positief te beinvloeden, en de geleidingssnelheid in de zenuwen. [9] Bij oudere patienten bleek de stof positieve effecten te hebben op de geheugentest en er werden geen ernstige bijwerkingen gezien. [10]

Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Arizona gaven een aantal diabetes patienten of pycnogenol of placebo (125 mg/dag) en aan het einde van de studie vonden ze dat:

After 12 weeks of supplementation, Pycnogenol resulted in improved diabetes control, lowered CVD risk factors, and reduced antihypertensive medicine use vs controls. [4]

Ook diabetische zweren genezen beter met dit middel. [12] Ook krampen en spierpijn bij diabetici reageerden positief op een totale dagdosis van 400 mg pycnogenol. [13]

Er zijn dus veel ondersteunende studies waaruit blijkt dat pycnogenol een zinvol supplement kan zijn bij de behandeling van diabetische neuropathie.

  • Ten eerste omdat de oorzaak van diabetische neuropathie volgens sommige hypothesen gedeeltelijk samenhangt met micro-angiopathie, beschadigingen van de kleine bloedvaatjes in de zenuwen, waardoor de zenuwen minder goed kunnen functioneren. 
  • Ten tweede omdat er enkele modellen zijn waarbij pycnogenol de controle van de suiker ondersteunt.
  • Ten derde omdat de geleidingssnelheid van de zenuwen in dierproeven verbetert. 
  • Ten vierde omdat sommige diabetes patienten last hebben van krampen goed reageerden op pycnogenol.
  • Ten vijfde omdat pycnogenol de invloed van risicofactoren bij suikerziekte blijkt te verminderen. 

Dat zijn redenen waarom wij in Soest soms werken met dit supplement.

Auteurs: Jan M Keppel Hesselink en David J Kopsky, artsen, maart 20101 

Referentie

[1] Cesarone MR, Belcaro G, Rohdewald P, Pellegrini L, Ledda A, Vinciguerra G, Ricci A, Gizzi G, Ippolito E, Fano F, Dugall M, Cipollone G, Acerbi G, Cacchio M, Del Boccio G, Di Renzo A, Stuard S, Corsi M. | Improvement of diabetic microangiopathy with pycnogenol: A prospective, controlled study. | Angiology. | 2006 Aug-Sep;57(4):431-6.

[2] Cesarone MR, Belcaro G, Rohdewald P, Pellegrini L, Ledda A, Vinciguerra G, Ricci A, Gizzi G, Ippolito E, Fano F, Dugall M, Acerbi G, Cacchio M, Di Renzo A, Hosoi M, Stuard S, Corsi M. | Rapid relief of signs/symptoms in chronic venous microangiopathy with pycnogenol: a prospective, controlled study. | Angiology. | 2006 Oct-Nov;57(5):569-76.

[3] Steigerwalt RD, Gianni B, Paolo M, Bombardelli E, Burki C, Schönlau F. | Effects of Mirtogenol on ocular blood flow and intraocular hypertension in asymptomatic subjects. | Mol Vis. | 2008 Jul 10;14:1288-92.

[4] Zibadi S, Rohdewald PJ, Park D, Watson RR. | Reduction of cardiovascular risk factors in subjects with type 2 diabetes by Pycnogenol supplementation. | Nutr Res. | 2008 May;28(5):315-20.

[5] Liu X, Wei J, Tan F, Zhou S, Würthwein G, Rohdewald P. | Antidiabetic effect of Pycnogenol French maritime pine bark extract in patients with diabetes type II. | Life Sci. | 2004 Oct 8;75(21):2505-13.

[6] Liu X, Zhou HJ, Rohdewald P. | French maritime pine bark extract Pycnogenol dose-dependently lowers glucose in type 2 diabetic patients. | Diabetes Care. | 2004 Mar;27(3):839.

[7] Spadea L, Balestrazzi E. | Treatment of vascular retinopathies with Pycnogenol. | Phytother Res. | 2001 May;15(3):219-23.

[8] Schönlau F, Rohdewald P. | Pycnogenol for diabetic retinopathy. A review. | Int Ophthalmol. | 2001;24(3):161-71.

[9] Jankyova S, Kucera P, Goldenberg Z, Yaghi D, Navarova J, Kyselova Z, Stolc S, Klimas J, Racanska E, Matyas S. | Pycnogenol efficiency on glycaemia, motor nerve conduction velocity and markers of oxidative stress in mild type diabetes in rats. | Phytother Res. | 2009 Aug;23(8):1169-74.

[10] Ryan J, Croft K, Mori T, Wesnes K, Spong J, Downey L, Kure C, Lloyd J, Stough C. | An examination of the effects of the antioxidant Pycnogenol on cognitive performance, serum lipid profile, endocrinological and oxidative stress biomarkers in an elderly population. | J Psychopharmacol. | 2008 Jul;22(5):553-62.

[11] Zibadi S, Rohdewald PJ, Park D, Watson RR. | Reduction of cardiovascular risk factors in subjects with type 2 diabetes by Pycnogenol supplementation. | Nutr Res. | 2008 May;28(5):315-20.

[12] Belcaro G, Cesarone MR, Errichi BM, Ledda A, Di Renzo A, Stuard S, Dugall M, Pellegrini L, Gizzi G, Rohdewald P, Ippolito E, Ricci A, Cacchio M, Cipollone G, Ruffini I, Fano F, Hosoi M. | Diabetic ulcers: microcirculatory improvement and faster healing with pycnogenol. | Clin Appl Thromb Hemost. | 2006 Jul;12(3):318-23.

[13] Vinciguerra G, Belcaro G, Cesarone MR, Rohdewald P, Stuard S, Ricci A, Di Renzo A, Hosoi M, Dugall M, Ledda A, Cacchio M, Acerbi G, Fano F. | Cramps and muscular pain: prevention with pycnogenol in normal subjects, venous patients, athletes, claudicants and in diabetic microangiopathy. | Angiology. | 2006 May-Jun;57(3):331-9.