Home > Neuropathie > te veel:

te veel:

Te veel inname van alcohol, bepaalde vitamines en andere stoffen kunnen neuropathieën veroorzaken. Wat betreft vitamines: vooral hoge doseringen van vitamine A, B6 en nicotinezuur zijn gevaarlijk. Maar ook landbouwgiffen, verfverdunners of zware metalen kunnen problemen opleveren voor de zenuwen.

Ernstige neuropathie door pembrolizumab

Pembrolizumab heeft nare bijwerkingen op gebied van de neuropathie.

Lees meer...

Disulfiram kan neuropathie geven

Disulfiram wordt wel gegeven om af te kikken van alcohol. Minder bekend is dat deze stof neuropathie kan veroorzaken en neuropathische pijnen. In een recent artikel wijzen Amerikaanse neurologen daarop. [1] Ze beschrijven 2 patienten die na enkele maanden gebruik ervan een neuropathie ontwikkelden. Gelukkig trok de neuropathie bij na het stoppen. Ze concluderen met: Disulfiram neuropathy […]

Lees meer...

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen

Neuropathie en neuropathische pijnen door geneesmiddelen: In het geneesmiddelenbulletin van april 2014 ruime aandacht voor bijwerkingen van geneesmiddelen op het gebied van zenuwen en zenwpijnen. Het GeBu definieert  een perifere neuropathie als een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of doofheid in de armen of […]

Lees meer...

Hexaan en neuropathie

Hexaan wordt bij de schoenproductie gebruikt en kan leiden tot neuropathische klachten. Een aantal schoenwerkers met neuropathie werden onderzocht ten tijde van de symptomen en een jaar nadat ze opgehouden waren met schoenen te werken en de expositie aan hexaan dus stopte.

Lees meer...

Geen stavudine bij grote en oudere AIDS patienten?

Geen stavudine bij grote en oudere AIDS patienten? Onderzoekers uit Australie onderzochten de kans op het ontstaan van een polyneuropathie door stavudine bij AIDS patienten en vonden dat hoe ouder de patient, en hoe groter, hoe groter de kans werd op de ontwikkeling van een neuropathie als bijwerking. Dit vonden ze na de studie van ongeveer 3000 patienten. Hun conclusie was:

Lees meer...

Neuropathie door medicijnen

Bijwerkingen dus. Door medicijnen veroorzaakte perifere neuropathie komt gelukkig niet zo vaak voor. Maar het is belangrijk om het tijdig te onderkennen. Dan kan overgestapt worden naar andere geneesmiddelen, en gestopt worden met het middel dat niet goed is voor de zenuwen. Elders op deze website een vollediger overzicht, afkomstig van de organisatie LAREB (bij overige).

Lees meer...

Polyneuropathie na beta interferon

Polyneuropathie na beta-interferon (zoals Rebif)  is een zeldzame bijwerking. Enkele jaren geleden beschreef een onderzoeksgeroep zes patienten die met interferon beta (IFNbeta) behandeld werden en die een polyneuropathie ontwikkelden. Vooral als je MS hebt, kan dit zeer verwarrend zijn, omdat de symptomen van polyneuropathie op die van MS kunnen lijken.

Lees meer...

Alcohol

Te lang alcohol gebruiken leidt tot neuropathie. Bij de afbraak van alcohol in de lever hopen zich in het lichaam verschillende giftige stoffen op. Na jaren tasten deze stoffen de zenuwen aan en beschadigingen ontstaan. Alcoholisten hebben door hun slechte voedingsgewoonten ook een verhoogd risico op tekorten aan bepaalde voedingsstoffen en vitaminen, zoals thiamine (vitamine B1) en riboflavine (vitamine B2). Deze tekorten leiden ook tot een neuropathie, of verergeren de neuropathie die al ontstaan is door de giftige werking van de alcohol afbraakstoffen. 

Lees meer...

Statines en polyneuropathie

In de bijsluiter van de statines staat als bijwerking neuropathie vermeld.  

In het Belgische centrum voor Farmacotherapeutische Informatie is ruim aandacht besteedt aan de bijwerkingen van statines op het gebied van de neuropathie, en we citeren uit hun analyse (https://www.bcfi.be/Folia/index.cfm?FoliaWelk=F27N09E):

Lees meer...

Cholesterolverlagers en neuropathie

Neuropathie door statines, een weinig voorkomende bijwerking, maar wel een die gemeld is. Statines worden nu massaal voorgeschreven om het cholesterol in het bloed te verlagen. Franse neurologen schreven een artikel met als titel: Statine geïnduceerde neuropathie: mythe of feit? Hun opmerking over de relatie tussen statines en neuropathie was:

Lees meer...

Te hoog ureum door nierziekte en neuropathie

Een te hoog ureumgehalte in het bloed, ofwel uremie, kan neuropathie veroorzaken. Ureum is een afvalproduct van eiwitten en wordt door de nier uitgescheiden. Daarom komt neuropathie door een te hoog ureum voornamelijk voor bij nierziekten.

Lees meer...

Sportschool neuropathie en vitamine B

Vitamine B-complex. Het zal wel goed voor je zijn, want het is een vitamine. Een aantal sportschoolgangers in en rond Hilversum kregen last van een neuropathie. Terwijl ze zo gezond deden. Gezond eten, veel bewegen en supplementen. Veel supplementen. Dus te veel vitamine B. In sommige van die supplementen zat wel 10 tot 100 maal de normale dagdosis. Dan wordt een vitamine dus een gif. En dat tast de zenuwen aan.

Lees meer...

Neuropathie door arsenicum vergiftiging

Een 49 jarige man kwam terug van Goa met een ernstige polyneuropathie. Hij was verder behoorlijk beroerd, en toen men in het verdere onderzoek het bloed bekeek, had hij torenhoge levels van arsenicum in het bloed, een verklaring voor de neuropathie.

Lees meer...

Vitamine B6: gevoelsstoornissen

Ook vitamine B6 kan teveel genomen worden. Het gebruik van hoge doses vitamine B6, bijvoorbeeld om een postnatale of premenstruele depressies te behandelen, is niet effectief, dat ten eerste. En bovendien is het gevaarlijk omdat grote hoeveelheden B6 een sensorische(gevoels)neuropathie kunnen veroorzaken. We beschrijven een geval uit ons eigen Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. Maar eerst kort iets over B6 en de chronische zenuwbeschadiging die daardoor kan ontstaan.

Lees meer...

Koolmonoxide intoxicatie en neuropathie

Koolmonoxide is behoorlijk giftig. Het kan als je te lang het inademt, in je hersenen allerlei schade veroorzaken.

Lees meer...

Lood…zware problemen

Vergiftigingen door lood komen sinds de oudheid voor: lood werd verwerkt in de verf waarmee tempels van de Egyptenaren werden versierd. In de oude tijd werd lood geassocieerd met de Romeinse god Saturnus. De door lood geïnduceerde ernstige hersenverweking wordt ook nu nog vaak ‘saturnisme’ genoemd. Sommigen denken dat het hoge loodgehalte in de waterleidingen van de Romeinen samen met de gelode wijn heeft bijgedragen aan de ondergang van het Romeinse rijk. Lood zit anno 2008 soms in bepaalde kruidenpreparaten. Enkele jaren geleden werd er in Nederland nog een patient gezien met een ernstige loodverlamming.

Lees meer...

Telbivudine en perifere neuropathie

Sebivo (telbivudine), van Novartis is een middel dat ingezet kan worden bij de behandeling van hepatitis B. De CHMP, de commissie in Europa die over goedkeuringen van geneesmiddelen gaat, bepaalde dat op basis van de gegevens het volgende bekend moest worden: 

Lees meer...

Cholesterolverlagers, statines en myopathie, krampen en vermoeidheid

Statines hebben als bijwerking dat ze voor de spierwerking niet zo goed kunnen zijn. De Engelsen spreken van myotoxiciteit, spier-giftigheid. Statines kunnen leiden tot extreme gevoelens van moeheid, spiervermoeidheid en spierkrampen, of ook ernstige spierpijnen. Wij zien nogal vaak patienten met dit soort bijwerkingen, met of door statines veroorzaakte krampen, vermoeidheid of myopathie. Maar zelfs de ernstige spierverweking, de rhabdomyolyse kan voorkomen.

Lees meer...

Chemokuur of chemotherapie voor kanker en Zenuwpijn

Chemokuur en pijn. Wij hebben sinds jaren een werkzaam protocol tegen zenuwpijn na chemokuren, en lichten bovendien patienten in over de meer algemene aspecten van chemotherapie bij kanker en de bijwerkingen ervan.

Lees meer...

Bestralingsneuropathie

Bestralingsneuropathie, of in het Engels post-radiation peripheral neuropathy, is een neuropathie die ontstaat doordat bij bestraling van kanker de zenuwen in het bestraalde gebied door de bestraling beschadigd worden.

Lees meer...

Subacute myelo-optische neuropathie

Subacute myelo-optische neuropathie, Het woord zegt het al.  Subacute myelo-optische neuropathie wordt ook met SMON afgekort. Het is een aandoening van het zenuwstelsel, dat zich uit in afwijkingen in het ruggemerg (myelo-) en tevens de oogzenuwen (- optisch), leidend tot een vrij ernstige verlamming, blindheid en zelfs dood. Een epidemie van SMON, vermoedelijk door de giftige en neurotoxic effect van grote dosissen van clioquinol, kwam in Japan voor tijdens jaren ’60’ van de vorige eeuw en meer dan 10.000 mensen werden aangdaan.

Lees meer...

Polyneuropathie door cytostatica

Te veel. Te veel cytostatica voor de zenuwen om het aan te kunnen. Misschien wel genoeg om de kankercellen de baas te worden. Maar in ieder geval is het te veel geweest voor de zenuwen. De polyneuropathie door cytostatica, anti-kanker middelen, wordt nogal eens gezien. Die middelen zijn namelijk soms giftig voor de zenuwcellen. Dat wordt neurotoxiciteit genoemd. Giftige anti-kankermiddelen zijn o.a. middelen waar het metaal platinum in zit, zoals cisplatin, oxaliplatin en carboplatin, de anti-kankermiddelen die taxanen genoemd worden (paclitaxel, docetaxel), de vinca alkaloiden (vincristine) en de moderne middelen thalidomide en bortezomib. 

Lees meer...

Chemotherapie geinduceerde perifere neuropathie (CIPN)

Chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN): een korte uitleg van de kern van het probleem.

Lees meer...

Pfizer and the antipsychotic pipeline

Executive Summary

I reviewed the IB’s of PF-03463275, a glycine transporter inhibitor, PF 02400013, a 5-HT 2c full agonist/mixed anatgonist and CP-903397, a D2 5HT2A/5HT 1B antagonist for schizophrenia.

Each of these compounds have drawbacks which seem serious and which cannot be reviewed in full, due to incomplete data on the IB and passages which are blanked out. Animal models for screening are not consistent for these 3 drugs. Furthermore, we do not see data on gold standards in the models. Many different animal models exist, although the etiologic and predictive validity of animal models relevant to schizophrenia-related disorders is limited. Especially therefore more preclinical data from different laboratories, based on a selection of different paradigms are necessary! Several severe side-effect issues and PK issues.

PF-03463275: tolerability was not impressive with 18 severe AEs in 7 volunteers, including strange effects like seeing flashing lights. Not a very nice side-effect for psychotic patients I would argue. My quick gut feeling? A no-go for schizophrenia.

PF 02400013: No dose proportionality in man. Clinical significant hypotension. Gut feeling? A might-be.

CP-903397: a drug with anxiety as a side effect and such a complicated PK is a no-go.

Lees meer...

Organische oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen die vaak te vinden zijn in verf en lak, kunnen, bij het langdurig in aanraking zijn met deze stoffen, perifere neuropathie veroorzaken. De stoffen kunnen vet oplossen en zo de neuropathie veroorzaken.

Lees meer...

Ciguatera: visvergiftiging

ciguatera.jpgCiguatera is een ziekte die ontstaat door vis te eten die de gifstof ciguatoxine bevat. Deze gifstof wordt door een aantal algen in tropische wateren gemaakt, vooral in het Caribisch gebied en de grote oceaan. Wanneer de vissen deze algen opeten, wordt de gifstof opgeslagen in hun lichaam. Vooral roofvissen, zoals red snapper, baracuda, makreel en amberjack slaan deze toxinen in hogere concentraties in hun lichaam op, wanneer ze de vissen eten die deze toxinen bevatten. De symptomen van Ciguatera kunnen vrij snel ontstaan en bestaan uit misselijkheid, braken en diarree, waarna de neurologische symptomen optreden, zoals neuropathie.

Lees meer...

Allopurinol en polyneuropathie

In ons centrum zagen we een patient die al jaren allopurinol, een anti-jichtmiddel, gebruikte en die een polyneuropathie had ontwikkeld. Dat deed de vraag ontstaan of allopurinol de oorzaak van de polyneuropathie kon zijn, temeer, omdat andere oorzaken uitgesloten waren.

Lees meer...

Demyeliniserende polyneuropathie als bijwerking van anti-TNF-alpha therapie

Acute of chronische demyeliniserenede neuropathie met zelfs een gehele blokkade van de impulsgeleiding door de zenuwen kan een bijwerking zijn van de behandeling met de zogenaamde TNF-alfa remmers. Daartoe behoren de stoffen infliximab [Remicade], etanercept [Enbrel], en adalimumab [Humira]. De algemene visie werd kortgeleden onder woorden gebracht door Franse neurologen:

Lees meer...