Home > Neuropathie > te veel: > Lood…zware problemen

Lood…zware problemen

Vergiftigingen door lood komen sinds de oudheid voor: lood werd verwerkt in de verf waarmee tempels van de Egyptenaren werden versierd. In de oude tijd werd lood geassocieerd met de Romeinse god Saturnus. De door lood geïnduceerde ernstige hersenverweking wordt ook nu nog vaak ‘saturnisme’ genoemd. Sommigen denken dat het hoge loodgehalte in de waterleidingen van de Romeinen samen met de gelode wijn heeft bijgedragen aan de ondergang van het Romeinse rijk. Lood zit anno 2008 soms in bepaalde kruidenpreparaten. Enkele jaren geleden werd er in Nederland nog een patient gezien met een ernstige loodverlamming.

Het ging hierbij om een ayurvedisch geneesmiddel op basis van kruiden. In die middelen zit soms lood, ook wel kwik, toegevoegd, omdat men aan lood een geneeskrachtige werking toekent. In ieder geval had in een studie 1 op de 5 ayurvedische preparaten een te hoog lood-, kwik-, cadmium- of arseengehalte.[1][2] Dit kan vergiftigingen veroorzaken.[3]

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen   

Referentie

[1] Saper RB, Kales SN, Paquin J, Burns MJ, Eisenberg DM, Davis RB, Phillips RS. | Heavy metal content of ayurvedic herbal medicine products. | JAMA. | 2004 Dec 15;292(23):2868-73.

[2] Ernst E. | Heavy metals in traditional Indian remedies. | Eur J Clin Pharmacol. | 2002 Feb;57(12):891-6.

[3] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). | Lead poisoning associated with ayurvedic medications--five states, 2000-2003. | MMWR Morb Mortal Wkly Rep. | 2004 Jul 9;53(26):582-4.