Home > Neuropathie > te veel: > Neuropathie door medicijnen

Neuropathie door medicijnen

Bijwerkingen dus. Door medicijnen veroorzaakte perifere neuropathie komt gelukkig niet zo vaak voor. Maar het is belangrijk om het tijdig te onderkennen. Dan kan overgestapt worden naar andere geneesmiddelen, en gestopt worden met het middel dat niet goed is voor de zenuwen. Elders op deze website een vollediger overzicht, afkomstig van de organisatie LAREB (bij overige).

Het is belangrijk van de bijwerkingen af te weten. Omdat als je stopt met het innemen van de medicijnen die de neuropathie veroorzaken, en overstapt naar andere medicijnen, de verschijnselen van neuropathie kunnen verdwijnen of minder worden.

Er zijn een heel aantal nieuwe middelen die neuropathie kunnen veroorzaken, waaronder chemokuren om kanker te bestrijden zoals bortezomib, ixabepilone, tacrolimus en oxaliplatin. [1]

Ook de cholesterolverlagers en anti-depressiva kunnen neuropathie veroorzaken. Anti-HIV- middelen staan ook bekend om hun bijwerkingen op dit gebied.

Er zijn zeker een 100-tal middelen die neuropathie kunnen veroorzaken.

De volgende middelen zijn bekend voor de bijwerking neuropathie, o.a. uit de bron:

Middelen voor hart en vaatziekten: 

  • Amiodarone, Hydralazine, Perhexiline

Anti-kanker middelen: 

  • Vincristine, Cisplatine en vele andere

Middelen tegen infecties:

  • Metronidazol (Flagyl), nitrofurantoine, thalidomide, INH (isoniazide), dapson[2]

Anti-epileptica:

  • Phenytoine

Anti-alcohol:

  • Disulfiram

Anti-HIV:

  • Zidovudine (Retrovir, voorheen AZT), Didanosine (Videx), Stavudine (Zerit), Zalcitabine (Hivid), Ritonavir (Norvir) en  Amprenavir (Agenerase)

Cholesterolverlagers, de statines:

  • Lovastatin (Mevacor), Indapamid (Lozol), Gemfibrozil (Lopid)

Diversen:

  • interferon-alfa [3]
  • Leflunomide [4] 
  • Arsenicum
Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen  

 

Referentie

[1] De Weerdt A, Claeys KG, De Jonghe P, Ysebaert D, Chapelle T, Roeyen G, Jorens PG. | Tacrolimus-related polyneuropathy: case report and review of the literature. | Clin Neurol Neurosurg. | 2008 Mar;110(3):291-4. Epub 2007 Dec 4.

[2] McCarty M. | How Clinically Relevant is Dapsone-related Peripheral Neuropathy?: An Overview of Available Data with Emphasis on Clinical Recognition. | J Clin Aesthet Dermatol. | 2010 Mar;3(3):19-21.

[3] Hirotani M, Nakano H, Ura S, Yoshida K, Niino M, Yabe I, Sasaki H. | Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy after treatment with interferon-alpha. | Intern Med. | 2009;48(5):373-5. Epub 2009 Mar 2.

[4] Bonnel RA, Graham DJ. | Peripheral neuropathy in patients treated with leflunomide. | Clin Pharmacol Ther. | 2004 Jun;75(6):580-5.

Gerelateerde artikelen