Home > Neuropathie > te veel: > Organische oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen die vaak te vinden zijn in verf en lak, kunnen, bij het langdurig in aanraking zijn met deze stoffen, perifere neuropathie veroorzaken. De stoffen kunnen vet oplossen en zo de neuropathie veroorzaken.

Aromatische en alifatische oplosmiddelen, zoals n-hexaan, 2-hexanoon, kunnen een dosisafhankelijke neuropathie veroorzaken.[1] Een onderzoek bij werkers in de verf- en lakindustrie liet zien dat hoe langer de werkers blootgesteld werden aan white spirit, tolueen, butylacetaat, ethylacetaat, en xyleen te vinden in verfen, hoe slechter hun zenuwgeleiding was.[2] Andere klachten als moeheid, verdoofde handen, vergeetachtigheid, concentratievermindering en hoofdpijnen kwamen bij deze werkers in de verfindustrie vaker voor dan de controlegroep van werkers.[3]

De vibratiezin kan verstoord zijn bij schilders die langdurig blootgesteld zijn aan organische oplosmiddelen.[4]

Case-report 

In een case-report was de oorzaak voor een perifere neuropathie het langdurig werken met organisch oplosmiddelen vanwege het vele schilderen. De man was kunstenaar en schilderde al 30 jaar grote posters met verf waarin deze organische oplosmiddelen vermengd waren of waarmee hij zijn kwasten schoonmaakte. De organische stoffen die hij gebruikte waren o.a. thinner, aceton en tolueen. Hij gebruikte geen beschermmiddelen als handschoenen en een mondkapje.[5]

Polyneuropathie door verbranden van verf 

Ook het verbranden van verf waarin organische oplosmiddelen zijn gebruikt, kan zorgen voor een vergiftiging met deze stoffen en kan perifere polyneuropathie veroorzaken.[6]

Preventieve maatregelen zijn belangrijk om perifere neuropathie door organische oplosmiddelen te voorkomen.[7]

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen   

Referentie

[1] Spencer PS, Kim MS, Sabri MI. | Aromatic as well as aliphatic hydrocarbon solvent axonopathy. | Int J Hyg Environ Health. | 2002 Mar;205(1-2):131-6.

[2] Jovanović JM, Jovanović MM, Spasić MJ, Lukić SR. | Peripheral nerve conduction study in workers exposed to a mixture of organic solvents in paint and lacquer industry. | Croat Med J. | 2004 Dec;45(6):769-74.

[3] Jovanović J, Jovanović M. | [Neurotoxic effects of organic solvents among workers in paint and lacquer manufacturing industry]. | Med Pregl. | 2004 Jan-Feb;57(1-2):22-5.

[4] Demers RY, Markell BL, Wabeke R. | Peripheral vibratory sense deficits in solvent-exposed painters. | J Occup Med. | 1991 Oct;33(10):1051-4.

[5] Moshe S, Bitchatchi E, Goshen J, Attias J. | Neuropathy in an artist exposed to organic solvents in paints: a case study. | Arch Environ Health. | 2002 Mar-Apr;57(2):127-9.

[6] Sakai T, Araki S, Nakano Y, Sata F, Araki T. | Analysis of toxic gas produced by heating tar epoxy resin paint to assess work atmosphere. | Sangyo Igaku. | 1994 Nov;36(6):412-9.

[7] White RF, Proctor SP. | Solvents and neurotoxicity. | Lancet. | 1997 Apr 26;349(9060):1239-43.