Home > Neuropathie > te weinig: > Vitamine B1 (thiamine)

Vitamine B1 (thiamine)


Een tekort aan vitamine B1 kan neuropathie veroorzaken. De ziekte die kan ontstaan bij een vitamine B1 deficientie wordt ook wel Beriberi genoemd. Dat betekent in het Singalees (een taal gesproken in Sri Lanka) "ik kan niet, ik kan niet". Een B1- of thiaminetekort kan verschillende oorzaken hebben, zoals alcoholisme, het hoofdzakelijk eten van gepelde rijst (witte rijst), en darmoperaties.

Droge en natte beriberi

Er wordt een onderscheid gemaakt in droge beriberi en natte berriberi. Bij een natte beriberi is het hart aangedaan, wat kan resulteren in hartfalen. Bij droge beriberi zijn de perifere zenuwen aangedaan en dat heeft spierzwakte en neuropathie tot gevolg.

Axonale degeneratie door vitamine B1 tekort

Bij een neuropathie door een vitamine B1 te kort, ontstaat er axonale degeneratie. Dit betekent dat de zenuwvezel zelf wordt aangetast.[1] Hierdoor kan naast neuropathische pijn ook spierzwakte optreden. Vooral de grotere gemyeliniseerde zenuwen naar de spieren worden aangetast.[2]

Langdurige parenterale voeding (het krijgen van voedingsstoffen via een infuus) kan leiden tot vitamine B1 deficientie en daardoor tot perifere polyneuropathie.

Bij het geven van vitamine B1 kunnen de klachten weer verdwijnen.[3] Een kleine kans bestaat dat er bij maagverkleiningsoperaties een neuropathie ontstaat ten gevolge van een vitamine B1 deficientie.[4] Wanneer snel vitamine B1 wordt gegeven, dan is er grote kans op herstel van die neuropathie.[5]

Wanneer alleen witte rijst wordt gegeten, kan er droge beriberi ontstaan.[6] Dat zien we uiteraard alleen in ontwikkelingslanden.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen   

Referentie

[1] Ohnishi A, Tsuji S, Igisu H, Murai Y, Goto I, Kuroiwa Y, Tsujihata M, Takamori M. | Beriberi neuropathy. Morphometric study of sural nerve. | J Neurol Sci. | 1980 Mar;45(2-3):177-90.

[2] Takahashi K, Nakamura H. | Axonal degeneration in beriberi neuropathy. | Arch Neurol. | 1976 Dec;33(12):836-41.

[3] Zak J 3rd, Burns D, Lingenfelser T, Steyn E, Marks IN. | Dry beriberi: unusual complication of prolonged parenteral nutrition. | JPEN J Parenter Enteral Nutr. | 1991 Mar-Apr;15(2):200-1.

[4] Matrana MR, Vasireddy S, Davis WE. | The skinny on a growing problem: dry beriberi after bariatric surgery. | Ann Intern Med. | 2008 Dec 2;149(11):842-4.

[5] Towbin A, Inge TH, Garcia VF, Roehrig HR, Clements RH, Harmon CM, Daniels SR. | Beriberi after gastric bypass surgery in adolescence. | J Pediatr. | 2004 Aug;145(2):263-7.

[6] Vieira Filho JP, Oliveira AS, da Silva MR, Amaral AL, Schultz RR. | [Polyneuropathy deficiency among Xavante indians]. | Rev Assoc Med Bras. | 1997 Jan-Mar;43(1):82-8.

Gerelateerde artikelen