Home > Diagnose > Vragenlijsten > Neuropathie vragenlijst: DN4

Neuropathie vragenlijst: DN4


Is de pijn neuropathische pijn? Dat lijkt een wat academische vraag, maar zij is wel belangrijk. Want wat er achter de pijn steekt, kan de behandeling beinvloeden. Hoe kom je dat dan te weten? Er zijn een aantal vragenlijsten om te weten te komen of er sprake is van neuropathische pijn. Een Franse onderzoeksgroep heeft een vragenlijst ontwikkeld met 4 vragen: de DN4. Het INP heeft op basis van deze schaal een patienten vriendelijke schaal voor dunne vezel neuropathie ontwikkeld.

DN4 staat voor “douleur neuropathique 4 questions” en betekent in het Frans neuropathische pijn, 4 vragen. Deze vragenlijst is in 2005 in een onderzoek geevalueerd.[1] De specificiteit en sensitiviteit is vergelijkbaar met andere vragenlijsten zoals de LANNS, NPQ, painDETECT, ID-Pain.[2] De sensitiviteit is 83% en de specificiteit is 90%vergeleken met de klinische diagnose.

De eerste 2 vragen met in totaal 7 subvragen zijn bedoeld om aan de patient te vragen. De 2 laatste vragen zijn voor de behandelend arts om in te vullen.

DN4 interview

Vraag 1:

Vertoont de pijn één of meerdere van de volgende kenmerken? Voor elke JA een punt toekennen!

1. Branderig gevoel
2. Pijnlijk koude gevoel
3. Elektrische schokken

Vraag 2:

Is de pijn in hetzelfde gebied geassocieerd met één of meerdere van de volgende symptomen? Voor elke JA een punt toekennen!

4. Tintelingen
5. Prikken
6. Gevoelloosheid
7. Jeuk

Een score van 3 op 7 ondersteunt de diagnose neuropathische pijn.

De arts kan ook aanvullende vragen willen stellen, die zijn meer voor hemzelf van belang om precies te begrijpen wat er met u aan de hand is. Daarvoor onderzoekt hij uw tast en uw pijn gevoel.

De volgende 2 vragen worden beantwoord bij lichamelijk onderzoek door arts.

Vraag 3:

Is er: (Voor elke JA een punt toekennen):

8. hypo-esthesie bij aanraking (minder gevoel dan gezond huidgebied)
9. hypo-esthesie bij een prik (minder prikgevoel dan gezond huidgebied)

Vraag 4:

Wordt de pijn veroorzaakt of versterkt door

10. wrijven

Een score van 4 op 10 op wanneer alle vragen zijn beantwoord, geeft aan dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van een neuropathie.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen

Revisie DJK 2014

Referentie

[1] Bouhassira D, Attal N, Alchaar H, Boureau F, Brochet B, Bruxelle J, Cunin G, Fermanian J, Ginies P, Grun-Overdyking A, Jafari-Schluep H, Lantéri-Minet M, Laurent B, Mick G, Serrie A, Valade D, Vicaut E. | Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). | Pain. | 2005 Mar;114(1-2):29-36. Epub 2005 Jan 26.

[2] Bennett MI, Attal N, Backonja MM, Baron R, Bouhassira D, Freynhagen R, Scholz J, Tölle TR, Wittchen HU, Jensen TS. | Using screening tools to identify neuropathic pain. | Pain. | 2007 Feb;127(3):199-203. Epub 2006 Dec 19.

Gerelateerde artikelen