Home > Diagnose > Vragenlijsten > Neuropathische Pijn Schaal: NPS

Neuropathische Pijn Schaal: NPS

Amerikaanse onderzoekers hebben in 1997 een vragenlijst ontwikkeld voor neuropathie, om de ernst van de klacht in kaart te brengen. De schaal bestaat uit 10 items die soms in meerdere vragen zijn onderverdeeld.

De volgende aspecten van de pijn worden gemeten: scherpte, warmte/koude, zeurend, intensiteit, algemene onplezierigheid, oppervlakte versus diepe pijn. De schaal is ook bruikbaar voor patienten met MS en neuropathische pijnen. [1]

Op een 11-punts schaal van 0 tot 10 wordt dan gescoord op de volgende vragen, waarbij 0 het apect als bijvoorbeeld scherpte afwezig is en 10 de meest intense scherpte is die voor te stellen is.[2] Het gehele artikel is vrij te downloaden. 

Hieronder volgt onze eigen vertaling van de pijnschaal.

1. Welk cijfer geeft u aan de intensiteit van de pijn?
2. Welk cijfer geeft u aan de scherpte van de pijn? Scherpte kan omschreven worden als een mes, pinnen, porren, of stoten.
3. Welk cijfer geet u aan de hitte van de pijn? De hitte kan omschreven worden als brandend, in brand staan.
4. Welke cijfer geeft u aan het zeuren van de pijn? Zeurend kan omschreven worden als zeurende tandpijn, blauwe plekken pijn, doffe pijn.
5. Welk cijfer geeft u aan het gevoel van koude van de pijn? Koude kan omschreven worden als bevroren, als ijs.
6. Welk cijfer geeft u voor hoe gevoelig uw huid is bij lichte aanraking en het dragen van kleren? Deze gevoeligheid kan omschreven worden als door de zonverbrande huid, of geschaafde huid.
7. Welk cijfer geeft u voor jeuk? Jeuk kan omschreven als een muggebult.
8. Hoe gedraagt de pijn zich in de tijd? Kruis een van de volgende antwoorden aan:
a. Ik voel de hele tijd pijn op de achtergrond met af en toe uitschieters. Beschrijf de achtergrondpijn en beschrijf de uitschieters.
b. Ik voel één soort pijn de hele tijd. Beschrijf deze pijn.
c. Ik voel soms één soort pijn, afgewisseld met geen pijn. Beschrijf de pijn.
9. Nu dat u de verschillende aspecten van de pijn heeft gescoord, kunt u aangeven welk cijfer u geeft voor het algehele onaangename gevoel van de pijn? Het kan naar aanvoelen, of ondraagbaar zijn. De intensiteit van pijn kan laag zijn, maar zeer onplezierig. De pijn kan ook hoog zijn in intensiteit, maar dragelijk.
10. Tenslotte willen wij u de heftigheid van de pijn laten scoren op een diep niveau in het lichaam en oppervlakkig niveau.
a. Welk cijfer geeft u voor de pijn in de diepte?
b. Welk cijfer geeft u voor de oppervlaktepijn?

De Engelse versie is hieronder te zien.

neuropathic_pain_scale_nps_1997.jpg

De schaal is ook appart van de "Neurology" site te downloaden:

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen

Referentie

[1] Rog DJ, Nurmikko TJ, Friede T, Young CA. | Validation and reliability of the Neuropathic Pain Scale (NPS) in multiple sclerosis. | Clin J Pain. | 2007 Jul-Aug;23(6):473-81.

[2] Galer BS, Jensen MP. | Development and preliminary validation of a pain measure specific to neuropathic pain: the Neuropathic Pain Scale. | Neurology. | 1997 Feb;48(2):332-8.