Home > Diagnose > Vragenlijsten > NPSI: neuropathic pain symptom inventory

NPSI: neuropathic pain symptom inventory

De neuropathic pain symptom inventory (NPSI) is een schaal die in 2004 door Fransen en Belgen is ontwikkeld om de neuropathische pijn te kunnen volgen.

De NPSI kan door de patient zelf ingevuld worden en bestaat uit 12 vragen.[1] DE vragen gaan o.a. of de pijn brandend is, of knijpend, of drukkend., of dat er electrische schokken zijn of steken. Steeds weer vult de patient een nummerieke score in van 0 tot en met 10, waarbij 10 de meest erge ervaring is. 

Ook zijn er vragen over de duur van de pijn, bijvoorbeeld of de pijn constant is, of gedurende een aantal uren. Voorts zijn er vragen of de pijn erger wordt als je over de huid strijkt, of erger wordt bij contact met koude. 

Deze schaal wordt door de European Federation of Neurological Societies aangeraden om neuropathische pijn te monitoren.[2] Verschillende aspecten van neuropathische pijn worden gescoord op de 11-punts Likertschaal. De NPSI is vertaald en gevalideerd in 50 andere talen.

 

David J Kopsky en Jan M. Keppel Hesselink, artsen, april 2010

Referentie

[1] Bouhassira D, Attal N, Fermanian J, Alchaar H, Gautron M, Masquelier E, Rostaing S, Lanteri-Minet M, Collin E, Grisart J, Boureau F. | Development and validation of the Neuropathic Pain Symptom Inventory. | Pain. | 2004 Apr;108(3):248-57.

[2] Cruccu G, Sommer C, Anand P, Attal N, Baron R, Garcia-Larrea L, Haanpaa M, Jensen TS, Serra J, Treede RD. | EFNS guidelines on neuropathic pain assessment: revised 2009. | Eur J Neurol. | 2010 Aug;17(8):1010-8. Epub 2010 Mar 8.