Home > Diagnose > Vragenlijsten > Numerieke schaal voor Pijn (NRS)

Numerieke schaal voor Pijn (NRS)

De numerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meeste pijn ooit, en deze wordt in veel studies gebruikt. Deze eenvoudige meetmethode blijkt goed te werken.

vas.jpg

Uit een gecombineerde studie is gebleken dat 34% vermindering van pijn een klinisch significant verschil is, bij patienten met gemiddelde of ernistige pijn.[1] Een vermindering van 2 punten pijn bij weinig pijn, 2,5 punten bij een gemiddelde pijn en 3 punten bij erge pijn is klinisch relevant.

Deze schaal maakt deel uit van de Brief Pain Inventory.  De gegevens werden gestaafd aan een 7 punts-schaal met woorden, de Global Impression of Improvement (PGI-I), waarbij de volgende termen werden gebruikt:

patient_global_impression_of_aprovement_scale.jpg

 

Februari 2010 David Kopsky, arts

Referentie

[1] Farrar JT, Pritchett YL, Robinson M, Prakash A, Chappell A. | The clinical importance of changes in the 0 to 10 numeric rating scale for worst, least, and average pain intensity: analyses of data from clinical trials of duloxetine in pain disorders. | J Pain. | 2010 Feb;11(2):109-18. Epub 2009 Aug 8.