Home > Algemeen > Wetenschap > 40 diermodellen voor neuropathische pijn

40 diermodellen voor neuropathische pijn

Neuropathische pijn modellen zijn hot. Want de farmaceutische industrie heeft de laatste 10 jaar haar energie ingezet op het ontwikkelen van specifieke pijnstillers voor neuropathische pijn. Maar helaas zijn maar heel weinig van die middelen beschikbaar gekomen. Dat hangt o.a. samen met het feit dat er veel preklinische modellen zijn voor neuropathische pijn, en dat de farmaceutische industrie die modellen niet goed genoeg inzet.

Schrijver dezes adviseert regelmatig farmaceutische concerns op het gebied van neuropathische pijn-research en development en steeds weer blijkt in de vroege fase dat er dingen over het hoofd gezien zijn, waar we hier niet op in kunnen gaan.

Veertig dier modellen voor neuropathische pijn.. 

Zo zijn er inmiddels 40 verschillende diermodellen voor neuropathische pijn, en bij het onderzoek naar nieuwe pijnstillers worden potentiele stoffen in deze modellen getoetst. [1] Er zijn ook een heel aantal verschillende mechanismen te onderscheiden bij neuropathische pijn:

"A change in function, chemistry, and structures of neurons (neural plasticity) underlie the production of the altered sensitivity characteristics of neuropathic pain" zoals onze Nederlandse onderzoeker Francken het in 2009 uitdrukte. [2]

Het is dan ook een hele kunst om de juiste modellen en de juiste interpretaties van de gegevens te gebruiken bij de R&D van nieuwe neuropathische pijnstillers. Of zoals enkele onderzoekers het uitdrukten:

As each animal model has been created with specific methodology and results tend to vary largely with the slight changes related to methodology, therefore, it is essential that data from different models should be reported and interpreted in the context of the specific pain model.  [1]

Januari 2009, prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, arts-farmacoloog 

Referentie

[1] Jaggi AS, Jain V, Singh N. | Animal models of neuropathic pain. | Fundam Clin Pharmacol. | 2011 Feb;25(1):1-28. doi: 10.1111/j.1472-8206.2009.00801.x.

[2] Vranken JH. | Mechanisms and treatment of neuropathic pain. | Cent Nerv Syst Agents Med Chem. | 2009 Mar;9(1):71-8.

[3] Jaggi AS, Jain V, Singh N. | Animal models of neuropathic pain. | Fundam Clin Pharmacol. | 2011 Feb;25(1):1-28. doi: 10.1111/j.1472-8206.2009.00801.x.

Gerelateerde artikelen