Home > Neuropathie > Dunne vezel neuropathie > Dunne vezelneuropathie bij Charcot Marie Tooth (HMSN type I)

Dunne vezelneuropathie bij Charcot Marie Tooth (HMSN type I)

Dunne vezelneuropathie bij Charcot Marie Tooth (HMSN type I) komt blijkens een onderzoek uit Belgie welzeker voor. Dunnevezel neuropatie ( we schrijven het expres soms zo) is een aandoening van de dunne vezels, en die is niet zo makkelijk vast te stellen.

27 patienten met Charcot Marie Tooth (17 CMT1A en 10 Cx32 polyneuropathie patienten) werden getest voor warmte en koude drempelwaarden en voor de sympathetische huid reactie om de werkzaamheid van de postganglionaire sympatische vezels te evalueren.

In de CMT1A patienten bleek de warmte drempelwaarde abnormaal in 3/4 van alle patienten en de koude drempelwaard in de helft van de patienten. De Cx32 patienten groep hadden minder afwijkingen, slechts in een op de 5-10 patienten was er een stoornis.

De sympatische huid reactie was abnormaal in 1 op de 4-5 patienten.

Vooral bij de CMT1A polyneuropathie patienten vinden we dus vaak tekenen van een dunne vezel neuropathie. [1]

Daarom is het goed te melden dat er sinds 2016 fenytoine creme is ontwikkeld, speciaal voor dunne vezel neuropathische pijn.

Februari 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink; revisie feb 2017, JMKH

Referentie

[1] Zambelis T. | Small fiber neuropathy in Charcot-Marie-Tooth disease. | Acta Neurol Belg. | 2009 Dec;109(4):294-7.