Home > Algemeen > Wetenschap > IgM MGUS polyneuropathie behandelen met Rituximab

IgM MGUS polyneuropathie behandelen met Rituximab

De zeldzame aandoening MGUS is door de groep van Notermans en Wokke in Utrecht behandeld met een bepaald anti-lichaam, het Rituximab (MabThera). Er werd slechts een kleine groep van 17 patienten behandeld in deze pilot trial, om uit te zoeken of het zinvol is om verder te gaan met het onderzoek naar de effectiviteit van dit anti-lichaam. Omdat het een kleine open studie was, is een uitspraak over de werkzaamheid en de veiligheid nog niet te doen.

De stof die gegeven werd is een zogenaamd anti-CD-20 monoclonaal anti-lichaam. Het merendeel van de patienten werd door de behandeling iets beter dan ze tevoren waren, en ook in het beenmerg werden positieve effecten gezien, namelijk een afname van de zogenaamde CD 20 B cellen, waarvan we denken dat die cellen bij MGUS een van de boosdoeners kunnen zijn.[1]

De conclusie was dan ook:

Rituximab is a candidate for treatment of IgM MGUS polyneuropathy and should be further investigated in a double-blind randomised trial. [2]

Er zijn ook andere vergelijkbare anti-lichamen tegen deze zogenaamde B cel klonen, zoals tositumomab. Dit soort anti-lichamen tegen bepaalde B cellen worden ook bij reuma gegeven, en blijken zinvol te zijn bij therapieresistente vormen van reuma. Ook bij zogenaamde laaggradige lymfomen kunnen deze anti-lichamen ingezet worden. De klonale expansie zoals dat heet, de groei van de B cellen wordt dan geremd.

Voor een behandeling worden in totaal 4 injecties gegeven gedurende 1 maand. De kosten zijn meer dan 8000 euro. Uit een meta-analyse bleek dat er nog onvoldoende goede onderzoeken zijn gedaan om de waarde van rituximab te kunnen beoordelen.[3] De twee dubbelblinde studies die gedaan zijn naar rituximab en MGUS bleken op de primaire eindpunten beide negatief.[4] De waarden van IgM zijn wel omlaag gegaan, maar hadden geheel geen invloed op de neuropathie.

Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en Drs David J. Kopsky, MD, versie september 2009  

revisie Augustus 2012 DJK 

Referentie

[1] Owen RG, Parapia LA, Higginson J, Misbah SA, Child JA, Morgan GJ, Jack AS. | Clinicopathological correlates of IgM paraproteinemias. | Clin Lymphoma. | 2000 Jun;1(1):39-43; discussion 44-5.

[2] Niermeijer JM, Eurelings M, Lokhorst HL, van der Pol WL, Franssen H, Wokke JH, Notermans NC. | Rituximab for polyneuropathy with IgM monoclonal gammopathy. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2009 Sep;80(9):1036-9.

[3] Lunn MP, Nobile-Orazio E. | Immunotherapy for IgM anti-myelin-associated glycoprotein paraprotein-associated peripheral neuropathies. | Cochrane Database Syst Rev. | 2012 May 16;5:CD002827.

[4] Ramchandren S, Lewis RA. | An update on monoclonal gammopathy and neuropathy. | Curr Neurol Neurosci Rep. | 2012 Feb;12(1):102-10.

Gerelateerde artikelen