Home > Algemeen > Wetenschap > Ketamine slikken tegen de pijn

Ketamine slikken tegen de pijn

Ketamine per os, slikken van ketamine, kan bij bepaalde patienten waarvan de gewone pijnmedicatie niet voldoet. Natuurlijk moet er wel duidelijk ervaring zijn met deze bijzondere vorm van ketamine toedienen. In 2009 werd in een overzichtsartikel aangaande dit onderwerp gesteld:

Startdosis ketamine 

A recommended starting dosage in ketamine-naive patients is 0.5mg/kg racemic ketamine or 0.25mg/kg S-ketamine as a single oral dose. The dosage is increased by the same amount if required. For a continuous analgesic effect it is usually given 3-4 times daily. The injection fluid can be taken orally. When parenteral ketamine is switched to oral administration the daily dosage can be kept equal and, depending on clinical effect and/or adverse effects, is slowly increased.

In een andere studie bij kinderen zette een anesthesist veel hogere doseringen in per os, 5 mg/kg ketamine per os, met goede pijnstillende effecten. [1] Dezez dosering is eerder ingezet, en heeft natuurlijk meer dan alleen analgetische werkzaamheid, ook sedatie treedt dan op. [2] Deze doseringen worden niet aanbevolen voor de behandeling van een pijnlijke neuropathie, maar geven wel aan de grote vand e veiligheidsmarge aan.

Pijn bestrijding en sedatie zijn niet de enige indicaties voor oraal ketamine gebruik, ook in de psychiatrie wordt oraal ketamine wel eens ingezet als een adjunct therapie bij depressie. [3]

Ketamine oraal, sublinguaal, rectaal, intranasaal

Ketamine kan ingezet worden als pufjes via de neus, als druppeltjes in de mond en ook rectaal: Use of this drug by the oral, intranasal, transdermal, rectal, and subcutaneous routes has been reported with analgesic efficacy in treating nociceptive and neuropathic pain. Ketamine also has been reported to produce opioid dose sparing and good patient acceptance.[4] Ook van intranasale toediening zijn goede resultaten bekend, afkomstig van een kleine studie. [5] De sublinguale toediening, via druppels of zuigtableten staan ook in de belangstelling. De bioavailability van oraal en sublinguaal waren in die studie beide 25% van een dosering van 25 mg ketamine. [6]

Beperkingen oraal ketamine 

The pharmacologically active metabolite norketamine is believed to contribute to the analgesic effect of oral ketamine. Lack of evidence regarding efficacy, and the poor safety profile, do not support routine use of oral ketamine in chronic pain management. Oral ketamine may have a limited place as add-on therapy in complex chronic pain patients if other therapeutic options have failed. [7]

In een kleine studie bleek dat patienten met neuropathische pijnen, die aanvankelijk intraveneus de ketamine toegediend kregen, over kunnen stappen op het gebruik per os, het slikken van de vloeistof:

The strategy of concurrently starting ketamine at a low dose, i.e., 40-60 mg over 24 hours, with a benzodiazepine proved effective in preventing psychotomimetic side effects. An unavoidable shortage of ketamine prompted a literature search, which suggested that the equianalgesic dose of oral ketamine could be lower than the parenteral dose. Subsequently the patients were converted to oral ketamine at doses 30 to 40% of the previous parenteral dose. Their pain syndromes remained controlled on the lower dose of oral ketamine with remarkably few side effects.  [8]

De resorptie van oraal ketamine kan echter onvoorspelbaar zijn en individueel varieren. Daarom is het wijs om met een kleine dosis te beginnen en langzaam te titreren.

Januari 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 

Referentie

[1] Damle SG, Gandhi M, Laheri V. | Comparison of oral ketamine and oral midazolam as sedative agents in pediatric dentistry. | J Indian Soc Pedod Prev Dent. | 2008 Sep;26(3):97-101.

[2] Alderson PJ, Lerman J. | Oral premedication for paediatric ambulatory anaesthesia: a comparison of midazolam and ketamine. | Can J Anaesth. | 1994 Mar;41(3):221-6.

[3] Paslakis G, Gilles M, Meyer-Lindenberg A, Deuschle M. | Oral administration of the NMDA receptor antagonist S-ketamine as add-on therapy of depression: a case series. | Pharmacopsychiatry. | 2010 Jan;43(1):33-5. Epub 2009 Dec 11.

[4] Kronenberg RH. | Ketamine as an analgesic: parenteral, oral, rectal, subcutaneous, transdermal and intranasal administration. | J Pain Palliat Care Pharmacother. | 2002;16(3):27-35.

[5] Carr DB, Goudas LC, Denman WT, Brookoff D, Staats PS, Brennen L, Green G, Albin R, Hamilton D, Rogers MC, Firestone L, Lavin PT, Mermelstein F. | Safety and efficacy of intranasal ketamine for the treatment of breakthrough pain in patients with chronic pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. | Pain. | 2004 Mar;108(1-2):17-27.

[6] Chong C, Schug SA, Page-Sharp M, Jenkins B, Ilett KF. | Development of a sublingual/oral formulation of ketamine for use in neuropathic pain: Preliminary findings from a three-way randomized, crossover study. | Clin Drug Investig. | 2009;29(5):317-24. doi: 10.2165/00044011-200929050-00004.

[7] Blonk MI, Koder BG, van den Bemt PM, Huygen FJ. | Use of oral ketamine in chronic pain management: a review. | Eur J Pain. | 2010 May;14(5):466-72. Epub 2009 Oct 29.

[8] Fitzgibbon EJ, Hall P, Schroder C, Seely J, Viola R. | Low dose ketamine as an analgesic adjuvant in difficult pain syndromes: a strategy for conversion from parenteral to oral ketamine. | J Pain Symptom Manage. | 2002 Feb;23(2):165-70.

Gerelateerde artikelen