Home > Algemeen > Wetenschap > Ketanserine creme

Ketanserine creme

Ketanserine is een geneesmiddel welke mogelijk een effect zou kunnen hebben bij de behandeling van lastig te behandelen pijnen, zoals neuropathische pijnen.

In een diermodel in de vorm van een rattemodel werd aangetoond dat ketanserine 3% creme meer effect heeft op het pijnlijke gewricht dan placebo of 0,3% ketanserine.[1] Er zijn ook aanwijzingen dat de 5 HT2 receptor, waar ketanserine hoge affiniteit voor heeft, een rol speelt bij de pathogenese van neuropathische pijn. [2] [3][4][5]

Chronische wonden (ulcers)

Deze ketanserine creme is vooral relevant voor patienten met diabetes chronische wonden (ulcers) hebben.

In een paar studies bleek dat 2% ketanserine creme duidelijk een helende werking had op de wonden ten opzichte van een placebocreme.[6][7][8][9]

Ook had dezelfde concentratie ketanserine een significant beter effect bij lepra wonden dan de actieve controlecreme.[10]

Deze wondgenezende werking van ketanserine is al eerder bij paarden aangetoond.[11] De versnelde wondheling ligt waarschijnlijk aan de positieve invloeden van ketanserine op huidvernieuwing en vaatvernieuwing.[12]

Naast ketanserine zijn er vele andere farmacologische stoffen die een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan de genezing van lastig genezende wonden. Er is echter nog weinig onderzoek hiernaar gedaan.[13]

Bij anale fisuren heeft deze creme ook een positief effect en is veilig.[14] 

Normaliter wordt ketanserine gebruikt als bloeddrukverlagend middel.

Gezien de relatief weinige onderzoekingen bij mensen naar de pijnstillende werking van ketanserine creme, hebben wij er voor gekozen deze creme niet te bereiden.

Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en Drs David J. Kopsky, MD, versie september 2009, reviesie maart 2012, JMKH

Referentie

[1] Hong Y, Ji H, Wei H. | Topical ketanserin attenuates hyperalgesia and inflammation in arthritis in rats. | Pain. | 2006 Sep;124(1-2):27-33. Epub 2006 May 2.

[2] Okamoto K, Imbe H, Kimura A, Donishi T, Tamai Y, Senba E. | Activation of central 5HT2A receptors reduces the craniofacial nociception of rats. | Neuroscience. | 2007 Jul 29;147(4):1090-102. Epub 2007 Jun 20.

[3] Xie H, Dong ZQ, Ma F, Bauer WR, Wang X, Wu GC. | Involvement of serotonin 2A receptors in the analgesic effect of tramadol in mono-arthritic rats. | Brain Res. | 2008 May 19;1210:76-83. Epub 2008 Feb 29.

[4] Nitanda A, Yasunami N, Tokumo K, Fujii H, Hirai T, Nishio H. | Contribution of the peripheral 5-HT 2A receptor to mechanical hyperalgesia in a rat model of neuropathic pain. | Neurochem Int. | 2005 Nov;47(6):394-400.

[5] Tokunaga A, Saika M, Senba E. | 5-HT2A receptor subtype is involved in the thermal hyperalgesic mechanism of serotonin in the periphery. | Pain. | 1998 Jun;76(3):349-55.

[6] Quatresooz P, Kharfi M, Paquet P, Vroome V, Cauwenbergh G, Piérard GE. | Healing effect of ketanserin on chronic leg ulcers in patients with diabetes. | J Eur Acad Dermatol Venereol. | 2006 Mar;20(3):277-81.

[7] Martínez-de Jesús FR, Morales-Guzmán M, Castañeda M, Pérez-Morales A, García-Alonso J, Mendiola-Segura I. | Randomized single-blind trial of topical ketanserin for healing acceleration of diabetic foot ulcers. | Arch Med Res. | 1997 Spring;28(1):95-9.

[8] Janssen PA, Janssen H, Cauwenbergh G, De Doncker P, De Beule K, Lewi P, Tytgat HF, Lapière CM. | Use of topical ketanserin in the treatment of skin ulcers: a double-blind study. | J Am Acad Dermatol. | 1989 Jul;21(1):85-90.

[9] Roelens P. | Double-blind placebo-controlled study with topical 2% ketanserin ointment in the treatment of venous ulcers. | Dermatologica. | 1989;178(2):98-102.

[10] Salazar JJ, Serrano GG, Leon-Quintero GI, Torres-Mendoza BM. | Use of topical ketanserin for the treatment of ulcers in leprosy patients. | Indian J Lepr. | 2001 Apr-Jun;73(2):103-10.

[11] Engelen M, Besche B, Lefay MP, Hare J, Vlaminck K. | Effects of ketanserin on hypergranulation tissue formation, infection, and healing of equine lower limb wounds. | Can Vet J. | 2004 Feb;45(2):144-9.

[12] Kim M, Ustüner ET, Schuschke D, Morsing A, Kjolseth D, Fingar V, Wieman J, Kamler M, Tobin GR, Bond S, Barker JH. | Ketanserin accelerates wound epithelialization and neovascularization. | Wound Repair Regen. | 1995 Oct-Dec;3(4):506-11.

[13] Dart AJ, Dowling BA, Smith CL. | Topical treatments in equine wound management. | Vet Clin North Am Equine Pract. | 2005 Apr;21(1):77-89, vi-vii.

[14] Zielanowski MM. | Topical ketanserin gel for anal fissure: an open-label, prospective study. | Adv Ther. | 2000 Jan-Feb;17(1):27-31.

Gerelateerde artikelen