Home > Algemeen > Wetenschap

Wetenschap

In deze sectie zijn artikelen opgenomen waarin de meest recente wetenschappelijke onderzoeken worden besproken op het gebied van neuropathie of neuropathische pijn.

Pentoxifylline remming op zenuwontsteking

Pentoxifylline of Trental, is net als propentofylline een xantinederivaat en het wordt voorgeschreven bij claudicatio intermittens. Omdat deze stof ontstekingsactiverende stoffen in het lichaam remt (remming op bepaalde cytokines), kan deze stof ook voor neuropathische pijn interessant zijn.

Lees meer...

De potentiele cirkel van indicaties voor palmitoylethanolamide

Disclaimer: door de nieuwe wetgeving zijn we niet in staat merknamen van palmitoylethanolamide te noemen, U zal die informatie over merken niet op onze site aantreffen.

Palmitoylethanolamide remt de activiteit van de zogenaamde mestcellen, bepaalde onstekingscellen, en is ook pijnstillend en ontstekingsremmend door de specifieke activiteit op een bepaalde belangrijke receptor in de celkern, de zogenaamde PARR-receptor. Hierdoor is te begrijpen waarom palmitoylethanolamide (PEA) bij zo veel ziektebeelden ingezet zou kunnen worden. Al deze aandoeningen hebben namelijk chronische pijn en/of ontstekingen gemeen. Hier vindt u de potentiële cirkel van indicaties voor palmitoylethanolamide, op basis van farmacologische studies, preklinische dierstudies en klinische studies, alsmede op basis van onze eigen ervaringen in ons Instituut voor Neuropathische Pijn.

Deze cirkel van indicaties is ontworpen voor intercollegiaal consult, overleg met artsen die ons centrum raadplegen in verband met de behandeling van hun patienten. De cirkel is niet bedoeld als claim voor de werking van PEA in al deze indicaties!

Lees meer...

AL-309 zenuwbeschermend

AL-309 een codenaam? Ja, voor een nieuwe stof die mogelijk zenuwbeschermend kan werken bij patienten die chemotherapie krijgen. In dierstudies blijkt namelijk dat wanneer AL-309 samen met chemotherapie (zoals oxaliplatin) wordt gegeven, minder zenuwschade optreedt.

Lees meer...

Diaschisis bij neuropathische pijn

Diaschisis is een concept dat door de grote neuroloog Von Monakow ontwikkeld werd, ongeveer een eeuw geleden. Het heeft te maken met het feit dat een deel van de hersenen ophoudt met functioneren, of verminderd functioneert ten gevolge van een beschadiging in het zenuwstelsel elders. Ook bij neuropathie is het principe van diaschisis bewezen aanwezig te zijn. Franse onderzoekers vonden door middel van PET scanning dat de centrale opiaatreceptoren in de hersenen afgenomen zijn bij patienten met perifere neuropathische pijnen. Ook bij patienten met centrale neuropathische pijn waren er centraal stoornissen in de opiaatreceptoren.

Lees meer...

Waarom chemokuur neuropathische pijnen weinig reageren op opioiden

Chemokuren met o.a. cisplatin geven soms neuropathische pijnen, die lastig te behandelen zijn met opioiden. Tot voor kort begrepen we niet waarom. Nu lijkt een tip van de sluier opgeheven te zijn.

Lees meer...

Marihuana bij neuropathische pijn

Ondanks dat marihuana veel veiliger is dan menig regulier pijnstillend middel, is er nog steeds geen duidelijke plaats voor marihuana bij de bestrijding van chronische pijn, als je je orienteert op de reguliere stepped care schemata. Dat dat eigenlijk bijzonder vreemd is valt steeds meer op bij de mensen die kennis van zaken hebben. Zo noemen twee medewerkers van Harvard medical school het een enorme tekortkoming en een duidelijk bewijs van hypocrisie dat de Amerikaanse overheid nog steeds zo enorm moeilijk doet over marihuana als pijnstiller. Een van die medewerkers, de emeritus hoogleraar Lester Grinspoon, noemt marihuana zelfs een wondermiddel:

Lees meer...

Tanezumab: veel hoop, nog weinig literatuur

Tanezumab wordt in de nieuwste marktstudies uit 2009 genoemd als een behoorlijk boeiende stof, die in de komende jaren de omzet in geld sterk doet groeien. Het gaat om het geld dat binnen de farmaceutische industrie gaat rollen door het voorschrijven ervan bij neuropathische pijn. 

Lees meer...

Melkdistel ( silymarin) tegen neuropathie

Melkdistel is getest in een ratmodel voor neuropathie door diabetes. Ratten die lang behandeld werden met een hoge dosis van melkdistel, 100 mg/kg lichaamsgewicht, hadden minder tekenen van neuropathische schade en minder neuropathische pijn.

Lees meer...

Mechanismen van neuropathische pijn en behandeling

Neuropathische pijn is een chronische pijn, die veroorzaakt wordt en onderhouden wordt door een groot aantal verschillende mechanismen. We geven hier de hoofdlijn weer van dat ingewikkelde netwerk van factoren en de erbij behorende therapievormen. De oorzaken van neuropathische pijn en de behandeling met bepaalde stoffen hangen op een logische wijze samen. Die wordt hier kort beschreven.

Lees meer...

IVIG: oproep tot selectief gebruik

Intraveneuze immuungloblines van de IgG klasse, oftewel IVIG worent in toenemende mate binnen de neurologie ingezet als eerste behandeling voor o.a. de ziekte van Guillain Barre en de CIDP. De auteurs van een overzichtsartikel over de inzet van IVIG bij een aantal neurologische ziektebeelden roepen op tot kritische inzet van dit dure middel. Ook stellen de auteurs dat het werkingsmechanisme van IVIG nog steeds onduidelijk is.

Lees meer...

mycophenolate mofetil voor CIDP

In een pilot trial testen Amerikaanse neurologen of de stof mycophenolate mofetil, die een immuunmodulerend effect heeft, zinvol zou kunnen zijn bij de behandeling avn patienten met CIDP.

Lees meer...

Duloxetine: resultaten meta-analyse in diabetische pijn

Engelse neurologen beschreven in 2008 een meta-analyse van de werkzaamheid van de serotonine opname remmer Duloxetine hydrochloride, een stof die veel verwantschap heeft met fluoxetine. Er werden drie studies in diabetische pijnlijke neuropathie gevonden, en hun uiteindelijke conclusie was:

Lees meer...

Diabetische neuropathie en ontsteking..

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bepaalde vormen van chronische ontsteking een rol spelen in de pathogenese van diabetes en diabetische neuropathie. Prof.dr. A.E. Meinders, emeritus hoogleraar en opleider Interne geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, schreef recent hierover een helder stuk in een redactioneel hoofdartikel. Daaruit het volgende:

Lees meer...

Dwarslaesie en zenuwbescherming door PEA

Zenuwbescherming met PEA: wanneer schade ontstaat aan het ruggenmerg door een trauma, een ruimte-innemend proces (bijvoorbeeld tumor) of een ziekte van het ruggenmerg, dan kan er klinisch een dwarslaesie ontstaan. De eerste beschadiging van de zenuwen, bijvoorbeeld door een trauma wordt primaire beschadiging genoemd. Daarna ontstaat er een reactieve ontsteking in het ruggenmerg en vindt er nog meer schade plaats (secundaire beschadiging). Aan de eerste beschadiging is weinig te doen. Het voorkomen van de secundaire beschadiging zou mogelijk wel verminderd kunnen worden door beschermende stoffen zoals palmitoylethanolamide (PEA).

Lees meer...

Cannabinoiden rukken op als pijnbehandeling

In een recente bespreking (2011) wijzen auteurs van de universiteit van Toronto erop, dat er steeds meer bewijs komt en is voor de pijnstillende werking van cannabinoiden in uiteenlopende pijnsyndromen. De auteurs noemen onder anderen neuropathische pijn, pijn bij fibromyalgie en ook pijn bij reumatische artritis.

Lees meer...

Dringende Oproep Neuropathie-Pijn patienten

Het Instituut voor Neuropathische Pijn (INP) vindt dat uw stem als neuropathisch pijnpatient meer gehoord moet worden, om zo tot betere behandelingen te komen tegen die nare zenuwpijnen! Ons instituut ontwikkeldel de laatste jaren reeds 7 verschillende pijnstillende creme’s , die bij moeilijk te behandelende neuropathische pijnen, zoals die voorkomen bij gordelroos, posttraumatische dystrofie, diabetische neuropathie, chemotherapie en CIAP, veel pijnverlichting bracht.

Helpt ons u te helpen en deetl uw visie op uw aandoening en de behandelingen die u kreeg en krijgt met de organisatie Patient Intelligence PLatform (PIP). PIP is een onafhankelijke onderzoeksinstelling met wie wij samenwerken om zo tot betere pijnstilling te kunnen gaan komen. 

Door uw stem te laten horen steunt u onze wetenschappelijke ontwikkeling en helpt u andere patienten! Log in op deze link!

Lees meer...

Rusteloze benen bij multifocale motorische neuropathie

Restless legs syndrome (RLS) ofwel rusteloze benen zien we frequent bij perifere vormen van neuropathie, en vooral bij polyneuropathie waarbij de kleine of smalle vezels aangedaan zijn. Maar nu blijkt dat we ook rusteloze benen kunnen aantreffen bij patienten die een andere vorm van neuropathie hebben, de zogenaamde ‘multifocal motor neuropathy"

Lees meer...

Mooie billen maar neuropathie

De billen met eigen vet opvullen. Dat is een cosmetische operatie, waarbij er een mooie contour aangebracht wordt door vet in te spuiten. Maar dat kan wel met bijwerkingen gepaard gaan, zoals beschadigingen van een grote beenzenuw.

Lees meer...

Laser bij zenuwbeschadiging

Lage intensiteit lasertherapie is bij een groep patienten getest met een chronische incomplete zenuwbeschadiging van een perifere zenuw of een beschadiging aan de plexus brachialis. 18 patienten met deze beschadiging langer dan 6 maanden werden verdeeld in 2 groepen, echte laser en nep-laser. Na 6 maanden bleek dat de spierfunctie significant was verbeterd ten opzichte van de placebogroep.

Lees meer...

Qutenza® in VS geregistreerd

De aandelen van NeurogesX, de producent van deze nieuwe capsaicine pleister, stegen door het plafond. Afgelopen maandag, zo luidt een press release van 17 november 2009, heeft de FDA de pleister Qutenza® toegelaten voor de indicatie postherpetische neuralgie, oftewel herpes zoster pijn, oftewel gordelroos. Deze lastig te behandelen pijn reageert dus goed op capsaicine.  In Europa was de toelating iets eerder, in mei, en voor pijnlijke neuropathie. Hier de press release:

Lees meer...

Parkinsonisme door Lyrica® (pregabaline)

Lyrica® (pregabaline) wordt vaak voorgeschreven bij de behandeling van neuropathische pijnen. Lyrica heeft natuulijk net zoals andere middelen van allerlei bijwerkingen maar in December 2009 werd een nieuwe bijwerking gemeld: Parkinsonisme.

Lees meer...

Zinkvinger eiwit ligand SB-509 in nieuwe fase II

De farmaceutische onderneming Sangamo BioSciences Inc kondigde in januari 2009 aan een nieuwe fase IIb studie te willen doen naar de effecten van hun middel, een ligand voor de zogenaamde zinkvinger eiwitten, bij matige tot ernstige diabetische neuropathie.

Lees meer...

Ketamine slikken tegen de pijn

Ketamine per os, slikken van ketamine, kan bij bepaalde patienten waarvan de gewone pijnmedicatie niet voldoet. Natuurlijk moet er wel duidelijk ervaring zijn met deze bijzondere vorm van ketamine toedienen. In 2009 werd in een overzichtsartikel aangaande dit onderwerp gesteld:

Lees meer...

Amerika eindelijk achter Cannabis gebruik bij pijn

Na vele miljoenen U.S. Dollar onderzoeksgelden steunt een Universitair rapport nu eindelijk en breed gedragen het gebruik van Cannabis als een bewezen pijnstiller! Diverse recente studies blijken namelijk steeds weer aan te geven datCannabis inderdaad een duidelijk werkzaam middel is!

Uit het rapport van februari 2010 uit het Center for Medical Cannabis Research (CMCR) blijkt dat spasmen bij multipele sclerose en ernstige pijnen van neurologische origine, zoals neuropathische pijnen, zinvol behandeld kunnen worden met Cannabis. Iets dat we in ons centrum al jaren doen overigens. Alleen de ziekenkostenverzekeraars werken niet echt mee. Die laten de patienten er zelf voor betalen. Dat is toch snel 50 Euro voor een potje met 5 gram, best veel dus! Terwijl nu blijkt dat Cannabis net zo goed werkt als het merendeel van de farmaceutische pijnstillers voor neuropathische pijn. En die zijn soms veel duurder, maar worden wel vergoed…We hopen dat dat nu anders gaat worden, nu dit prestigieuze stuk beschikbaar is gekomen. Hier een citaat met betrekking tot de belangrijkste indicaties voor Cannabis:

Lees meer...

In de VS refereert men naar Neuropathie.nu voor chemo neuropathie

Het is boeiend om te zien hoe groot de invloed aan het worden is van het werk dat we in Soest doen aan de behandeling van Chemo geinduceerde neuropathie. Hier een voorbeeld van een tekst uit de VS die in Maart 2010 verscheen naar aanleiding van een van onze Youtube filmpjes:

Lees meer...

ZonMW project diabetische neuropathie en De rol van het vasculaire endotheel

Ook bij ZonMw aandacht voor diabetes en neuropathie. In 2010 startte een boeiend project, dat o.a. de relatie onderzoekt van stikstofoxide en endotheline bij de pathogenese van diabetische neuropathie, ingediend door Prof. dr. C.D.A. Stehouwer van het VU Medisch Centrum. Hier de hypothesen en het onderzoeksvoorstel:

Lees meer...

Brandende pijn bij Guillain Barre

Bij het Guillain Barré syndroom (GBS) komt soms pijn voor. Die pijn is brandend van aard en duidelijk neuropathisch. 

Lees meer...

Endocannabinoid opiaat noradrenerg netwerk: basis voor boosten met palmitoylethanolamide

Jillian L. Scavone en collega’s lieten in een elegant neurobiologisch onderzoek zien hoe het endocannabinoid systeem samenhangt met ons opiaat systeem in de locus coeruleus, een belangrijke noradrenerge kern in de hersenen, die een belangrijke rol speelt bij pijngewaarwording. Ze wijzen er eerst op de de CB 1 receptor en de mu-opiaat receptor (MOR) veel voorkomen in het centrale zenuwstelsel.

Lees meer...

ARA290 tegen neuropathische pijnen

ARA290 tegen neuropathische pijnen, een nieuw klein eiwitje dat afkomstig is van erythropoietine, het hormoon dat een rol speelt bij de vorming van rode bloedcellen. Het middel is nu in fase II, menselijk onderzoek. Het middel remt de ontstekingen, waarvan we weten dat die bij neuropathische pijnen een grote rol spelen. In die zin is het mechanisme enigszins te vergelijken met het supplement dat in Nederland al veel gebruikt wordt bij neuropathische pijnen.

Lees meer...

Immunosuppressie bij multifocale motorische neuropathie

Terwijl het geven van intraveneuze immuunglobulines zinvol lijkt bij de MMN, de multifocale motorische neuropathie, is dat vooralsnog niet het geval voor immuun-onderdrukkende stoffen, zoals bijvoorbeeld mycophenolate. De Cochrane-analyse van januari 2009 analyseerde het materiaal dat voorhanden is en kwam tot de conclusie dat het bewijs afwezig was:

Lees meer...