Home > Algemeen > Wetenschap

Wetenschap

In deze sectie zijn artikelen opgenomen waarin de meest recente wetenschappelijke onderzoeken worden besproken op het gebied van neuropathie of neuropathische pijn.

Remmen van Alzheimer dementie met palmitoylethanolamide

Er waren al wat anecdotes in omloop van oude patienten, die dement waren, kwijlend en wel, die opknapten als ze palmitoylethanolamide kregen. Nu is voor die verhalen ook een wetenschappelijke basis. 

Wetenschappers stonden te kijken toen recent (2012) bleek dat de lichaamseigen pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolamide in een diermodel voor de dementie van Alzheimer de zogenaamde neurodegeneratie kan tegengaan.

Bij de ziekte van Alzheimer is er een ophoping in de hersenen van eiwitten die niet goed kunnen functioneren,  dat heet de Amyloid-β depositie en de  ‘neurofibrillary tangle formation’ die beide aanleiding zijn tot ontstekingen in de hersenen.

In een muizenmodel van Alzheimer bleek dat PEA de beschadigende effecten van het amyloid tegen kon gaan, en zelfs kon voorkomen. Ook het herinneringsvermogen in slimheidstesten werd door PEA versterkt. 

Lees meer...

Sint Janskruid bij neuropathische pijn?

Sint Janskruid zou best kunnen bij neuropathische pijn, daar veel verschillende antidepressiva bewezen effectief zijn bij de behandeling van neuropathische pijn.Tenminste dat dachten Italiaanse onderzoekers. Ze hebben verschillende doseringen van Sint Janskruid getest in twee neuropathische pijnmodellen, waarvan er een was voor chemotherapie veroorzaakte neuropathische pijn. In Sint Janskruid zitten verschillende stoffen, maar de onderzoekers meenden dat de twee hoofdbestanddelen, hyperforin en hypericin verantwoordelijk zijn voor het pijnstillende effect. Jammer dat ze de klinische literatuur niet kenden..

Lees meer...

Lyrica® vooral voor DM neuropathie en gordelroos

Lyrica® (pregabaline) wordt tegenwoordig veel ingezet, zelfs bij fibromyalgie. De Cochrane-groep analyseerde alle gegevens en publiceerde haar conclusies in juli 2009. Vooral voor diabetische pijnlijke neuropathie en de pijn bij gordelroos is pregabaline zinvol, maar je moet wel hoog doseren om effectiviteit te scoren. Ten minste 300-600 mg per dag; 150 mg per dag was niet werkzaam.

Lees meer...

Nortriptyline en gabapentine

In onze polikliniek gebruiken we vaak multimodale pijnbehandeling, dat wil zeggen, we voegen verschillende componenten samen die gezamenlijk dan een beter pijnstillend effect hebben dat afzonderlijk. Daar zijn helaas niet veel goede studies naar gedaan, maar recent, in 2009, onderzocht een Engelse groep de effecten op neuropathische pijn  van een combinatie van 2 middelen uit verschillende klasses: een middel dat verwantschap heeft met anti-epileptica (gabapentine) met een antidepressief werkzaam middel, nortriptyline. De effecten op de pijn waren duidelijk. Samen staan ze sterker!

Lees meer...

Nieuwe chemokuur met neuropathie sparend effect

In november 2009 werd aangekondigd dat een nieuw antikankermiddel, het picoplatin, een platinazout, de kans op neuropathie minder maakt dan de vigerende platica zouten. In een studie met als titel: Randomized Phase 2 study of Picoplatin in Combination with 5-fluorouraciland Leucovorin (FOLPI) as a Neuropathy-Sparing Alternative to mFOLFOX-6as First-line Therapy for Colorectal Cancer (CRC) werd dit gevonden.

Lees meer...

De pijn de baas of wie is de baas van de pijn

De pijn de baas of wie is de baas van de pijn.. onder die titel organiseerde Pfizer op 19 november 2009 een symposium over chronische pijnsyndromen van de wervelkolom. Los van de vraag of we ueberhaupt in ‘bazen-metaforen’ over pijn moeten spreken en denken, was het symposium uiterst boeiend. Er waren een groot aantal neurologen en anesthesiologen aanwezig en de aftrap werd gegeven door de voorzitter van de dag, dr. R.H. Boerman. Hij gaf aan dat er in Nederland circa 130.000 patienten met neuropathische pijn zullen zijn (beetje afhankelijk van de definitie), en brak een lans voor een benadering die ons na aan het hart ligt.

Lees meer...

SB-509, een zinkvingerligand, tegen ALS en diabetische neuropathie

Sangamo Biosciences Inc. liet ons in December weten dat de eerste gegevens van een klnische studie naar de effecten van hun zinkvinger-ligand bij ALS positief was, (in de VS Lou Gehrig’s disease gheheten). De spierkracht nam toe. Het was een kleine studie met 19 patienten, dat wel. En het waren tussentijdse gegevens, dus we moeten de definitieve resultaten nog afwachten.

Lees meer...

Diagnose HMSN type 1A met gendiagnose

Diagnose van de preciese mutatie bij ziekten die behoren tot de groep van Charcot Marie Tooth, oftewel HMSN is duidelijk in opmars. Op 31 december 2009 werd bijvoorbeeld een nieuw patent geopenbaard over een methode om bij HMSN type 1A en de erfelijke drukneuropathie de preciese genetische afwijking in kaart te brengen.

Lees meer...

Oxaliplatin en bilaterale abducsens verlamming

Oxaliplatin infusie kan een acute vreemde verlamming bewerkstelligen met een verlamming van oogspieren aan beide ogen, de zogenaamde bilaterale abducsens verlamming. In januari 2010 werd voor het eerst de volgende gevalsbeschrijving gepubliceerd over een 47 jarige vrouw die meteen aansluitend aan het infuus hypokalemie ontwikkelde en beiderzijdse neuropathie van de nervis abducens, waardoor de ogen scheel komen te staan. De gevalsbeschrijving was als volgt:

Lees meer...

50 jaar onderzoek naar pijnstillers en vrijwel geen vooruitgang

Een halve eeuw onderzoek naar nieuwe pijnstillers, en de meeste wetenschappelijke studies gaan nog steeds over aspirine en morfine, pijnstillers van meer een eeuw oud, die bovendien bij veel soorten pijn, zoals neuropathische pijn vrijwel niet werken. Nog al beschamend al met al. Miljarden onderzoeksgeld en dan we komen niet erg veel verder dan die oude beesjes.

Lees meer...

IVig bij MMN en CIDP via zenuwcelmembraan

Intraveneuze immunoglobuline therapie (IVIg) helpt relatief snel bij sommige patienten die twee weinig voorkomende vormen van neuropathie hebben: de multifocal motor neuropathy (MMN) en de  chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). Dat relatief snelle effect pleit tegen een steun van het infuus voor de axonale regeneratie en pleit voor een snel effect op de membraan potentalen. Dat laatste is nu aannemelijk gemaakt.

Lees meer...

Craniomandibulaire dysfunctie en neuropathische pijn

Een Italiaanse groep onderzoekers keek naar de lengte van de zenuw die naar de onderkaak gaat bij patienten die klachten hebben van het syndroom van Costen, in het Engels: Temporomandibular Joint Disorders. Het syndroom van Costen heeft veel synoniemen: CMD, Costen, craniomandibulaire dysfunctie, orodentaal syndroom, temporomandibulaire dysfunctie, en TMD. Uit het onderzoek met de titel: Neuropathic Pain in Temporomandibular Joint Disorders: Case-Control Analysis by MR Imaging, bleek dat patienten met neuropathische pijnklachten en dit syndroom inderdaad een kortere onderkaakszenuw hadden, de zogenaamde nervus mandibularis.

Lees meer...

Endocannabinoiden, palmitoylethanolamide en werkzaamheid tegen pijn

Neuropathische pijn is pijn veroorzaakt door schade aan de zenuwen. Veel patiënten hebben last van deze pijn, van herniapatiënten tot en met patiënten die diabetes hebben. Goede pijnstillers zijn er eigenlijk nog niet voor deze ernstige pijnen.

Lees meer...

Het dynamische TRPA1 kanaal als target voor neuropathische pijn

Het ‘ Transient Receptor Potential (TRP) channel family member TRP ankyrin 1 (TRPA1)’ kanaal is een hele mond vol en wordt gezien als een nieuwe target voor de behandeling van uiteenlopende pijnsyndromen, zelfs van fibromyalgiie.

Lees meer...

Palmitoylethanolamide (PEA) als ontstekingsremmer: PEA brengt ontstekingscellen tot rust

PEA is een bijzondere stof die in ons lichaam wordt gemaakt als er ontstekingen uit de hand dreigen te lopen. Bij chronische ontstekingen wordt aan het weefsel veel schade aangericht door de ontstekingsstofjes die door ontstekingscellen worden afgescheiden.

PEA is het natuurlijk antwoord van het lichaam om die reactie weer in balans te brengen.
Een van die ontstekingscellen is de mestcel, een ronde cel die vol met kleine reservoirs zit van irriterende stofjes.

Lees meer...

Alvleesklier neuropathie

Bij chronische ontsteking of kanker van de alvleesklier, de pancreas, hebben patienten vaak enorme pijnen diep in de rug. Anno 2009 is bekend geworden dat bij kanker en ontsteking van de pancreas de zenuwen in de alvleesklier veranderd zijn. Er zijn dan minder vezels van de autonome zenuwen die in die klier lopen. Ook zijn er bij kanker invasies te zien van kankercellen in de zenuwen. Dat alles maakt duidelijk waarom we ook bij pancreatitis en pancreaskanker pijnlijke neuropathie kunnen constateren.

Lees meer...

Dikke vezel-afwijkingen bij DM gerelateerd aan cardiovasculaire problemen

De dikke vezels zijn bij diabetische neuropathie ook aangedaan. Je kan de functie van dikke vezels meten met een speciale techniek waarbij je de vibratiezin test. Als die vezels niet goed functioneren, loop je een grotere kans op voetamputatie en ernstige diabetische zweren. In een studie naar bijna 1500 patienten bleek dat 1/4 van alle patienten in een periode van 7 jaar afwijkingen hadden van die vibratiezin.

Lees meer...

Methylcobalamine bij neuropathie

Methylcobalamine is een variant van vitamine B12. Ongeveer 10 jaar geleden onderzochten artsen de effecten van dit molecuul bij patienten met neuropathie en nierfunctiestoornissen. Hun bevindingen waren dat deze variant van B12 de neuropathie bij nieraandoeningen kon verminderen.

Lees meer...

Combinatie doxepine en capsaicine creme

De combinatie van het tricyclisch antidepressivum met capsaicine blijkt in een dubbelblinde studie duidelijk snel de pijn te verminderen ten opzichte van placebo.

Lees meer...

Invloed van persoonlijkheid bij chronische pijn

Bij chronische pijn is het ‘beter’ worden niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk voor de patient, en niet gemakkelijk voor de behandelaar. Behandelsucces is niet per definitie aanwezig als de behandelaar goed zijn best doet. In onderzoek is gebleken dat de persoonlijkheid ook een belangrijke rol speelt. Op basis van onderzoek spreekt men simpel van 2 types, de ADAPT patient en de PSYNEG patient. Terwijl de eerste een grote kans heeft om met goed succes behandeld te worden, is de kans bij de tweede persoonlijkheidsstructuur erg klein.

 

Lees meer...

Grote research actie in neuropathie

Er zijn steeds meer farmaceutische industrieen die stoffen testen en ontwikkelen voor de behandeling van neuropathie. Dat kunnen we o.a. zien aan de intensiteit waarmee er rapporten uitkomen over de marktpotentiaal van de indicatie neuropathie. In 2009 waren er dat verschillende. WE citeren hier als voorbeeld een ‘add’ voor een (zeer duur) marktrapport waarin de 20 meest actieve farmaindustrieen genoemd worden op dit gebied, en waarvan de pipelines doorgemeten worden.

Lees meer...

Diventriculitis is een autonome neuropathie

Een divertikels is een abnormale uitstulping in de darmwand. Divertikels kunnen zich op iedere plek in het hele maag-darmkanaal voordoen, maar vooral gevonden worden in de dikke darm. Deze uitstulpingen zijn dan mede de oorzaak van aanhoudende obstipatie (verstoppingen). Doordat de ontlasting bij verstoppingen erg hard is, moet er met kracht geperst worden, zodat de druk in de dikke darm toeneemt en de poep naar buiten gedrukt wordt. Helaas leidt dat er wel toe dat de zwakkere plekken in de dikke darm weer verder gaan uitstulpen. Nu blijkt bij onderzoek dat er veel afwijkingen te vinden zijn aan het autonome zenuwstelsel van de darm, en dat de oorzaak van diventriculitis mogelijk een neuropathie is.

Lees meer...

Dunne vezelneuropathie bij Charcot Marie Tooth (HMSN type I)

Dunne vezelneuropathie bij Charcot Marie Tooth (HMSN type I) komt blijkens een onderzoek uit Belgie welzeker voor. Dunnevezel neuropatie ( we schrijven het expres soms zo) is een aandoening van de dunne vezels, en die is niet zo makkelijk vast te stellen.

Lees meer...

Diabetische neuropathie: beloop modificeren en de markt winnen…

Het ligt behoorlijk voor de hand, maar dat is vaker zo in dure rapporten die geschreven worden voor de farmaceutische industrie over de zogenaamde toekomstige markten. Nu de winsten afnemen, probeert men aan alle kanten nog de blockbusters te vinden. Nu weer, in een nieuw rapport van Decision Resources met als veelzeggende titel: Diabetic Neuropathy: Significant Opportunity Awaits Agents That Have Disease Modification Potential.

Lees meer...

Multifocale motore neuropathie, pathogenese en therapie

Multifocale motore neuropathie (MMN) is een neuropathie op basis van een ontsteking, waardoor de schede om de zenuwen uiteenvalt, (demyelinisatie) en dat leidt soms tot een heftige geleidingsblokkade van de zenuwimpuls met als gevolg spierzwakte en verlammingsverschijnselen. De Duitse neurologen uit Wuerzburg hebben ervaring met deze zeldzame ziekte, in Nederland misschien enkele honderden patienten, en zij schreven in 2010 het volgende:

Lees meer...

Het oude capsaicine in een nieuw jasje?

Capsaicine is een middel tegen neuropathische pijn, dat als creme gegeven wordt en op de huid gebracht aanleiding geeft tot de vermindering van de neuropathische pijn. Het is een peper-preparaat, en daarom prikt het en brandt het op de huid bij sommige patienten. Dat is de reden waarom die patienten er vaak mee stoppen. Dat is jammer, want capsaicine heeft wel een goede mogelijkheid om pijnverminderend te werken, alleen daar heeft de stof enkele weken voor nodig. Dus als je na enkele dagen ophoudt, is dat jammer. Onderzoekers in een Indiaas technologisch instituut hebben nu een nieuwe formule gevonden voor capsaicine.

Lees meer...

Cavalier spaniels met syringomyelie veel minder pijn door lichaamseigen pijnstiller PEA

hondje_zonder_pijn.jpegHet zijn hele lieve hondjes, de Cavalier King Charles spaniels. Helaas is hun schedeltje een beetje te kort, en daardoor komt er vaak een nare aandoening voor, waardoor de hondjes heel erg veel pijn hebben. Die aandoening heet syringomyelia. Als de hondjes dat hebben, hebben ze zoveel pijn, dat ze niet meer kwispelen, met dichte oogjes liefst in een hoekje wegkruipen.

Nu is er hoop voor deze hondjes. En niet alleen hoop. Twaalf hondjes die heel veel pijn hadden zijn behandeld met palmitoylethanolamide (PEA), het lichaamseigen natuurlijke pijnstillende middel  waar we in ons centrum veel mee werken. Met verbluffende resultaten. PEA is sinds 1957 onderzocht in meer dan 300 wetenschappelijke studies en blijkt steeds pijnstillend en ontstekingsremmend te werken, zonder problematische bijwerkingen. Vandaar een groen licht voor PEA bij de Cavalier King Charles.

In een studie met twaalf hondjes keerde de zin in het leven geheel terug door de behandeling met PEA! We doseerden 150 mg PEA twee maal daags. PEA werkt bij Cavalier spaniels minstens zo goed als bij de menselijke patienten die wij zien met centraal neuropathische pijn. De aandoening die zoveel pijn geeft bij de spaniels is ook bekend bij mensen, onder de zelfde term.

Palmitoylethanolamide (PEA) is sinds 2012 te verkrijgen als puur en zuivere stof in het supplement PEA. Hondjes hoeven dus niet meer sorbitol of magnesiumstearaat meer in te nemen, dat in het Italiaanse preparaat zat. De hondjes die wij zagen die omgezet zijn doen het uitstekend op de pure PEA. We bevelen aan een capsule van 400 mg in twee delen over het ochtend en avond eten. Je kan het poeder uit de capsule er makkelijk uit strooien, de capsules met pure PEA zijn makkelijk te openen.

Alle wetenschap over deze stof hier.

Ervaringen met patienten uit onze kliniek hier.

Lees meer...

Internationale doorbraak palmitoylethanolamide

pea-mol-cartoon.jpeg

De interesse in de pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolamide neemt sprongsgewijs toe. In februari 2013 verscheen een hele reeks wetenschappelijke artikelen in een toonaangevend neurologisch tijdschrift over deze lichaamseigen stof, die in Nederland verkrijgbaar is als supplement. Een mooi overzicht van PEA werd gegeven door een van de toenmalige rechterhanden van de Nobelprijswinnares professor Levi-Montalcini, die op PEA gebied zo actief is geweest, door Dr S. Skraper.  [1]

Dr Scuderi liet zien dat PEA de neuro-inflammatie bij Alzheimer kan verminderen en zo de schade in de hersenen kan beperken. Zijn groep vatte de resultaten van hun werk samen als: “The data indicate that PEA is able to blunt Aβ-induced astrocyte activation and to exert a marked protective effect on neurons. These findings highlight new pharmacological properties of PEA and suggest that this compound may provide an effective strategy for Alzheimer Disease.  [2]

 

Lees meer...

Pijnlijke HIV neuropathie en capsaicine

Bij pijnlijke HIV neuropathie beschrijven artsen uit het Mount Sinai ziekenhuis in New York dat het zinvol kan zijn om hele sterke capsaicine creme voor te schrijven.

Lees meer...

Centrale neuropathische pijn bij MS behandelen met Cannabis

Centrale neuropathische pijn bij MS behandelen met Cannabis bleek zinvol te zijn op basis van een studie die neurologen uit Liverpool uitvoerden. Het ging om een speciale wijze van toedienen en een speciale formulering, soort pufjes onder de tong. Het betrof een plantenextract van Cannabis.

Lees meer...