Home > Algemeen > Wetenschap

Wetenschap

In deze sectie zijn artikelen opgenomen waarin de meest recente wetenschappelijke onderzoeken worden besproken op het gebied van neuropathie of neuropathische pijn.

Cannabinoiden en zenuwregeneratie

Bepaalde cannabinoiden kunnen in diermodellen zenuwregeneratie bevorderen. Dat is een behoorlijk indrukwekkend wetenschappelijk gegeven.

Lees meer...

Mestcellen bij reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew en palmitoylethanolamide

Mestcellen bij reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew en de
mogelijke rol van palmitoylethanolamide (PEA)

Steeds weer ontdekken onderzoekers nieuwe aangrijpingspunten om de
symptomen en de problemen op te lossen die bij reuma en aan reuma verwante ziektebeelden een rol spelen.

Lees meer...

Waarom mannen Kleinzeriger zijn

Het is een algemeen bekend feit dat als mannen zouden moeten baren, de mensheid uitgestorven zou zijn. De voorstelling alleen al van een kind te moeten ‘poepen’ vervult de meeste mannen met afgrijzen in verband met de verwachten pijnen die dat met zich meebrengt. Meeste mannen relateren het aan ‘poepen met constipatie’ maar dan erger. Niet alleen je aambei barst bij dat persen, de hele handel kan uitscheuren, en daar deinst het mannelijke ras voor terug. Dan maar liever uitsterven.

Daar heeft de natuur wat opgevonden. Vrouwen kunnen meer pijn aan. De biologische basis is nu gevonden. Het is het zogenaamde Toll-gen, dat bij mannen aanwezig is, en zorgt voor kleinzerigheid, en bij vrouwen is dat gen er niet.  

Lees meer...

Ruim vijf jaar ervaring met palmitoylethanolamide bij chronische pijnen

In ons instituut voor neuropathische pijn (INP) zijn we als eerste artsen in West Europa begonnen met de behandeling van patienten met chronische pijnen met het lichaamseigen pijnstillende en ontstekingsremmende supplement palmitoylethanolamide (PEA). Sinds 2012 werken we uitsluitend met het vernieuwde in Nederland geproduceerde PEA bevattende supplement. Dit supplement bevat uitsluitend puur PEA, zonder enige chemische of farmaceutische hulpmiddelen.

Inmiddels hebben we vele honderden patienten met PEA behandeld en vragen er steeds meer patienten, natuurgeneeskundigen en artsen vanuit de hele wereld naar onze ervaringen die opgedaan zijn met PEA in het Instituut voor Neuropathische Pijn. In de onderstaande literatuurlijst alle publicaties die we schreven voor atsen, en voor therapeuten over deze boeiende natuurlijke stof

Lees meer...

Ketamine en amitriptyline creme

In de VS is een creme in ontwikkeling als een nieuw toe te laten creme, op basis van 2% ketamine en 4% amitriptyline. Meer is te lezen op de volgende link. Op basis van onze ervaring denken we dat deze cream niet gaat werken. De concentraties van ketamine en amitriptyline zijn vermoedelijk wat aan de lage kant, we denken dat 10 % van beide een betere kans zou hebben. Bovendien is de creme soort die ze in de VS hebben suboptimaal.

In onze kliniek werken we met speciale cremesoorten met 5 en 10% amitriptyline in een speciale INP basis.  

We citeren uit de laatste berichten over deze anti-neuropathische pijn creme uit de VS:

Lees meer...

Patienten met polyneuropathie zonder EMG stoornissen

Wat gebeurt er met patienten die wel een neuropathie hebben – duidelijke symtomen van polyneuropathie zijn aanwezig – maar waarbij het aanvullende electrofysiologische onderzoek geen afwijkingen laat zien? Die vraag werd gesteld door Rien Vermeulen, hoogleraar neurologie in het AMC, met zijn staf, en een verslag verscheen van hun studie in 2005. In de periode tussen 1993 en 1998 werd bij bijna 400 patienten met de diagnose polyneuropathie via het electrofysiologische onderzoek gekeken naar de geleiding van de zenuwen. Bij ongeveer 1/3 van alle patienten, bij 139, bleken er geen afwijkingen te vinden te zijn. Van die patienten werden 112 uitgezocht, die voldeden aan alle criteria van klinische polyneuropathie, en die patienten werden gedurende jaren vervolgd. Wat bleek?

Lees meer...

Neuroprotectie bij neuropathische pijn

Neuroprotectie bij neuropathische pijn wordt in toenemende mate door experts gezien als een mogelijkheid die verder uitgewerkt dient te worden in de toekomst om zinvolle vormen van behandelen voor de patient te kunnen ontwikkelen. De medicatievormen die we nu hanteren zijn vrijwel altijd symptomatisch, en daarin zal verandering moeten komen.

Lees meer...

Polyneuropathie en autorijden

Patienten met een polyneuropathie hebben soms duidelijk last bij autorijden van het verminderde gevoel in de benen, een verminderde kracht van de voeten en daarnaast komen soms de sufmakende eigenschappen van de pijnstillers voor. Een studie in de VS  uit 2009 keek specifiek naar de effecten van polyneuropathie op autorijden.

Lees meer...

Amiodarone en neuropathie

Amiodarone is een middel dat wel gebruikt wordt bij patienten met hartproblemen. Er is nu duidelijk dat ook deze stof, die niet zo veel voorgeschreven wordt neuroopathie kan veroorzaken. 

Lees meer...

Pycnogenol bij diabetes

bast_naaldboom.jpegPycnogenol is een plantaardig product van de bast van een denneboom aan de Middelandse zee. Dat middel is getest bij diabetische retinopathie, een netvliesafwijking die net zoals diabetische neuropathie, een complicatie van de suikerziekte is. De resultaten waren hoopgevend en zijn in November 2009 gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Het zijn de meest recente bevindingen, die steeds weer sinds ongeveer een halve eeuw gevonden worden met dit plantaardige preparaat.

Lees meer...

Kruidnagel olie tegen neuropathische pijn

In kruidnagel olie zitten een aantal boeiende plantenstoffen, die mogelijk een zinvolle bijdrage kunnen leveren bij de bestrijding van neuropathische pijn. Kruidnagel olie bevat onder anderen eugenol, een stof die in dierproeven pijnstillend bleek te zijn in neuropathische pijnmodellen. Binnen de tandheelkunde wordt kruidnagel olie wel aangewend tegen kies- en tandpijn, een pijnsoort verwant aan neuropathische pijn. Deze behandeling wordt in de VS alsvolgt omschreven:

Lees meer...

Dexamethason of prednisolon bij CIDP? De PREDICT trial

De onderzoeksgroep van professor Vermeulen van het AMC deed een onderzoek in 8 onderzoekscentra naar de effecten van het geven van hoge dosis dexamethason versus standaard prednisolon bij patienten met CIDP, en de studie was dubbelblind en zo. De titel: Pulsed high-dose dexamethasone versus standard prednisolone treatment for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (PREDICT study): a double-blind, randomised, controlled trial.

Lees meer...

Zenvia(TM) (dextromethorphan hydrobromide/quinidine sulfate in diabetische neuropathische pijn

Zenvia is de handelsnaam van een combinatie tussen dextromethorphan hydrobromide en quinidine sulfaat, dat in ontwikkeling is als middel bij diabetische neuropathische pijn, door Avanir Pharmaceuticals.

Lees meer...

L-arginine onwerkzaam bij diabetes

In de pseudowetenschappelijke literatuur worden door goedwillende therapeuten wel aanbevelingen gedaan op basis van een enkele dierproef. Zo kunnen we bijvoorbeeld de aanbeveling vinden om L-arginine te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld vinden we dit:

Lees meer...

Verlamming bij koude bij multifocal motor neuropathy

De groep van Nicolette Notermans in het UMCU onderzocht of onder invloed van koude de spierzwakte bij patienten met bepaalde vormen van neuropathie verergerden. 

Lees meer...

Potentiele huidindicaties voor palmitoylethanolamide

Enkele huidaandoeningen waarbij de behandeling van een PEA-houdend product zinvol kan zijn op basis van de pathogenese van deze aandoeningen en in het licht van de werking van palmitoylethanolamide op de mestcel.

Lees meer...

Hersenen veranderen bij chronische pijn

De hersenen veranderen echt bij chronische pijnen. Dat heet neuroplasticiteit. Tot voor kort dachten we dat pijn alleen tussen de oren zit. Dat zit het ook, maar anders dan we dachten. De hersenen schrompelen op bepaalde plekken bij chronische pijnen. Vooral bij gemene pijnen als post traumatische dystrofie pijn is dat opvallend. Hier de opsomming van hersenveranderingen bij verschillende soorten pijnen, met de bronnen:

Lees meer...

Ketanserine creme

Ketanserine is een geneesmiddel welke mogelijk een effect zou kunnen hebben bij de behandeling van lastig te behandelen pijnen, zoals neuropathische pijnen.

Lees meer...

IgM MGUS polyneuropathie behandelen met Rituximab

De zeldzame aandoening MGUS is door de groep van Notermans en Wokke in Utrecht behandeld met een bepaald anti-lichaam, het Rituximab (MabThera). Er werd slechts een kleine groep van 17 patienten behandeld in deze pilot trial, om uit te zoeken of het zinvol is om verder te gaan met het onderzoek naar de effectiviteit van dit anti-lichaam. Omdat het een kleine open studie was, is een uitspraak over de werkzaamheid en de veiligheid nog niet te doen.

Lees meer...

Anti-ontstekings cytokines bij neuropathische pijnen

Anti-ontstekings cytokines bij neuropathische pijnen blijken in een rattenmodel voor neuropathische pijn de pijn te verminderen. Het ging om het cytokine TGF-beta1. Dit cytokine heeft een sterk remmende invloed op ontstekingsprocessen. Dat cytokine heeft in vivo een hele verzameling van bijzondere effecten die bij de bestrijding van neuropathische pijn relevant lijken te zijn, waaronder invloed op de glia en neuroprotectie. De glia blijkt steeds een belangrijker target te worden bij de zoektocht naar nieuwe pijnstillende middelen bij neuropathische pijnen. In dit rattenmodel voor neuropathische pijnen vonden de onderzoekers de volgende effecten van TGF-beta1:

Lees meer...

Nortriptyline en gabapentine bij neuropathische pijn

Nortriptyline en gabapentine bij neuropathische pijn zijn twee middelen die niet zo vaak samen gegeven worden. Nortriptyline is een oud antidepressivum met duidelijk pijnstillende werking bij neuropathische pijn en gabapentine is het eerste anti-epileptische middel dat specifiek voor neuropathische pijn ontwikkeld is.

Lees meer...

Diabetische neuropathie neemt toe

De hoeveelheid mensen die klachten hebben van een diabetische neuropathie zal in de toekomst sterk toenemen. Daarmee ook het aantal patienten dat last heeft van ongewoon ernstige pijnen aan de voeten en benen, de neuropathische pijn. Alleen al in de VS zal het aantal patienten met diabetes in de komende 25 jaar bijna verdubbelen. In een pers stuk liet de universiteit van Chicago op 27 november 2009 weten hoe het met de cijfers staat:

Lees meer...

Tanespimycin met Velcade®: minder neuropathie

Het nieuwe middel Tanespimycin van Bristol-Myers Squibb en Kosan Biosciences werkt goed bij patienten met multipel myeloom, samen met Velcade®. Tanespimmycin is een stof die de zogenaamde ‘heat shock’ eiwitten met name Hsp90, Tanespimycin, samen met Velcade bleek bij 72 patienten die multipel myeloom hadden een goede combinatie te zijn.

Lees meer...

Cochrane 2010 over anticonvulsiva bij neuropathische pijn

De befaamde Cochrane groep publiceerde in januari 2010 een analyse over de waarde van anticonvulsieve medicatie bij pijnsyndromen. Zoals te verwachten een conservatieve visie, en eigenlijk is alleen carbamazepine echt zinvol… Lezen we even samen enkele highlights van de conclusie:

Lees meer...

Pregabaline heeft mooie farmacokinetiek

Pregabaline heeft een mooie kinetiek, en wordt heel eenvoudig geheel via de nieren uitgescheiden. Daarom hoeft de dokter bij het doseren alleen de nierfuncties in het oog te houden. Bij patienten met nierfunctiestoornissen en dialyse patienten moet de dosis aangepest worden, moet er minder gegeven worden.

Lees meer...

De wandelende jood: een neuropathie probleem?

Mr Henro Coupin schreef in 1894 een artikel met als titel: The wandering Jew at the Salpetriere. In dit artikel wordt gesteld dat de wandelende Jood doelt op een persoon uit een oude sage rondom een gebeuren op Golgotha, De auteur begint met dat er aan oude sages altijd wel iets waars kleeft. En vervolgt met:

Lees meer...

NO werkt zenuwregeneratie tegen

Het gasvormige neurotransmitter molecuul NO, stikstofmonoxide, is een lastig molecuul als het aanwezig is bij axonen die trachten te regenereren. Dat is een belangrijke vondst, en verklaart ook de zinvolheid van de toepassing van middelen die NO remmen.

Lees meer...

Fibromyalgie en angst om te bewegen

Inmiddels is het duidelijk geworden dat er bij  fibromyalgie zowel in de spieren, in de zenuwen, het bloed en in de hersenen subtiele afwijkingen gevonden kunnen worden. Maar er is meer. Die afwijkingen worden in stand gehouden door een soort bevriesstaat waarin de fibromyalgie patiënt zich bevindt. Uit onderzoek is bekend geworden dat er bij patiënten met fibromyalgie, maar ook bijvoorbeeld bij patiënten met chronische lage rugpijn of zelfs chronische kaakpijn (temporomandibulair syndroom) een vaak onbewuste angst bestaat om te bewegen. Een deel van die angst kan je ook bewust hebben. Door middel van speciale vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld de Tampa schaal voor kinesiophobie, is die angst vast te leggen. Kinesiophobie betekent letterlijk angst voor bewegen.

Lees meer...

Palmitoylethanolamide (met Pea opt): een nieuwe natuurlijke pijnstiller!

Pea-opt staat voor kwaliteit en klinisch bewijs. In dit stuk gaan we in op het lichaamseigen stofje palmitoylethanolamide (PEA). Voor de wetenschap achter deze bijzondere stof download de gratis PDF onder deze link. Dit artikel is vooral voor artsen van betekenis, omdat ze door dit artikel een compleet overzicht kunnen lezen. Voorbeelden van patienten uit onze kliniek leest u en uw arts in: Keppel Hesselink JM, Hekker TA, Therapeutic utility of palmitoylethanolamide in the treatment of neuropathic pain associated with various pathological conditions: a case series Journal of Pain Research 2012 Volume 2012:5 Pages 437 – 442. Ook via de link te downloaden.

Lees meer...

Wetenschap over Palmitoylethanolamide (PEA)

neuronen.jpg

Voor artsen, wetenschappers en patienten: het meest complete overzichtsartikel over de pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolamide , met vele klinische en biologische studies die duidelijk maken dat dit een doorbraak is op het pijnbehandelingsgebied. Het artikel verscheen in The Open Pain Journal (2012).

Onder deze link is een gratis PDF te verkrijgen. 

Onder deze link hoe patienten die bij ons behandeld werden het deden op PEA. 

Palmitoylethanolamide maakt deel uit van ons behandelprotocol en is een natuurlijke en lichaamseigen pijnstiller die pijnstilling zonder bijwerkingen mogelijk maakt en is een supplement.

Ons instituut maakt zich hard voor het recht van patienten op bijwerkingsloze pijnstilling, ook voor ouderen.

Palmitoylethanolamide (merknamen: PeaPure) is hierbij een belangrijke aanwinst. 

April 2012, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 

Lees meer...