Home > Algemeen > Wetenschap > Translationeel onderzoek leidt tot doorbraak

Translationeel onderzoek leidt tot doorbraak

Het instituut voor neuropathische pijn heeft als speerpunt translationeel onderzoek. Dat wil zeggen, hoe pas je fundamentele wetenschappelijke kennis toe zodat de patient er beter van wordt.

Fundamenteel onderzoek 

Het fundamentele onderzoek van moleculen en cellen krijgt steeds meer toepassingsmogelijkheden in de behandeling en de preventie van pijnsyndromen. Het onderzoek dat die brug slaat tussen het fundamentele onderzoek en de klinische toepassingen wordt aangeduid met de term translationeel onderzoek. Door de aanwezigheid van praktisch werkzame artsen en een moleculair farmacoloog in ons instituut en binnen onze samenwerkingskringen heeft ons instituut voor neuropathische pijn een pole position op het gebied van het translationele onderzoek binnen de chronische neuropathische pijn.

Samenwerking tussen INP en andere instituten, onze doelstelling 

Steeds meer artsen in Nederland, alsmede internationaal werkende artsen en wetenschappers, zoeken met ons de dialoog over hoe verder bij de behandeling van chronische pijnen. 

Ons instituut heeft dan ook een praktische doelstelling, die direct op de patient gericht is. De kern vat zich samen als : pijnstilling zonder bijwerkingen is ieders recht. Een van onze doelstellingen die dit steunen, is om op kwalitatief hoog niveau translationeel onderzoek te doen en een hoge output te genereren op het gebied van de behandeling van chronische pijnen.

In de laatste jaren genereerde ons instituut een serie publicaties die alle als focus hadden: optimale pijnbehandeling met minimale bijwerkingen. De oprichters van ons instituut publiceerden nog nooit zo vaak in internationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften als de laatste 2 jaren.

Ontwikkeling behandeling chronische pijn met natuurlijke stoffen 

In ons instituut vormen we een spearhead op gebied van het onderzoek naar de pijnstillende werking van natuurlijke stoffen die vrij zijn van problematische bijwerkingen. Ons werk met het lichaamseigen supplement Palmitoylethanolamide (merknamen een PEA-houdend product  en PeaPur) heeft geleid tot vele internationale publicaties op dit gebied; zie bv onder de link

Ontwikkeling nieuwe pijnstillende creme's in INP basis 

Vanaf 2009 nam het aantal activiteiten dat gerelateerd is aan wetenschappelijk onderzoek binnen ons instituut sterk toe, mede door de intensieve samenwerking met een formuleringsapotheker, die samen met ons een hele lijn pijnstillende creme's ontwikkelde. Op de nieuwe website www.stopdepijn.com  staan de concrete resultaten van ons onderzoek genoemd.

Ontwikkelingen binnen het thema van chronische en neuropathische pijn en pijnbestrijding hebben zich sinds 2009 met name geconcentreerd op het initiëren van nieuw onderzoek op het gebied van de bijwerkingsvrije behandeling van chronische pijnen.

Daarnaast werden er nieuwe projecten op het gebied van het complex regionaal pijn syndroom (CRPS) en de diabetische neuropathische pijn opgestart. Ook werd een behandelingsprotocol ontwikkeld voor de behandeling van aan chemokuur gerelateerde neuropathische klachten. Deze ontwikkelingen hebben tevens geleid tot nieuwe samenwerking en verdere bestendiging van reeds bestaande internationale samenwerkingverbanden. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot internationale RCT's op het gebied van pijnbehandeling met creme's.

Via de linked-in special interest group neuropathsche pijn die door ons is opgericht, heeft ons instituut binding met ruim 500 internationale specialisten op het gebied van pijnbestrijding. 

Juli 2012, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink