Home > Algemeen > Wetenschap > Utrecht probeert de oorzaak van CIAP te vinden: metabool syndroom?

Utrecht probeert de oorzaak van CIAP te vinden: metabool syndroom?

Onder de Projecttitel: Revealing of the pathogenesis of chronic idiopathic axonal polyneuropathy, oftewel "Ontrafeling van de pathogenese van chronische idiopathische axonale polyneuropathie" zal in het UMCU een onderzoek gedaan worden o.a. onder leiding van Dr N. Notermans naar belangrijke en onduidelijke aspecten rond CIAP. 

In 2013 werd de conclusie van een onderdeel van dit project duidelijk: bij veel CIAP patienten is er een heel lichte stoornis die op diabetes lijkt, het metabool syndroom. 62% van alle CIAP patienten met pijn zouden aan dat metabole syndroom leiden. [1] 

Het Utrechtse CIAP project: aanwijzingen voor een metabool syndroom

In de project omschrijving wordt aangegeven dat bij 10-35% van de mensen met een polyneuropathie geen oorzaak gevonden wordt ondanks uitgebreid onderzoek. Dan wordt de diagnose chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) gesteld.

Er zijn echter veel vragen rond CIAP die men in Utrecht in kaart brengt en mogelijk antwoorden gaat vinden. In de omschrijving vinden we daarover: 

Hoe vaak CIAP voorkomt is niet exact bekend. Het is ook onbekend hoe CIAP ontstaat, maar in zenuwweefsel van patiënten met CIAP zijn veranderingen in hele kleine bloedvaatjes ( microvasculaire afwijkingen ) aangetoond. Vergelijkbare microvasculaire afwijkingen (bijv. in het netvlies) zijn geassocieerd met o.a. verstoorde suikerstofwisseling en hoge bloeddruk, die samen met overgewicht en verstoorde vetstofwisseling het metabool syndroom vormen.

Of er een relatie bestaat tussen het metabool syndroom en CIAP is onduidelijk. Behalve het metabool syndroom, zijn chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), blootstelling aan toxische stoffen of alcohol, subtiel vitamine B12 gebrek, en vitamine B6 toxiciteit door voedingssupplementen mogelijk geassocieerd met CIAP. De doelstellingen van het beoogde onderzoek zijn:

Bepalen hoe vaak CIAP voorkomt in de algemene bevolking. Vaststellen of CIAP vaker voorkomt bij mensen met het metabool syndroom en welke van de componenten van het metabool syndroom (overgewicht, verstoorde suiker- of vetstofwisseling, hoge bloeddruk) de belangrijkste bepalende factoren zijn, indien er een relatie bestaat tussen CIAP en het metabool syndroom.

In kaart brengen of chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), blootstelling aan toxische stoffen of alcohol, subtiel vitamine B12 gebrek, en vitamine B6 toxiciteit geassocieerd zijn met CIAP. Het onderzoek zal gedurende 3 jaar in het Universitair Medisch Centrum Utrecht plaatsvinden bij 500 patiënten met CIAP en 500 controlepersonen. 

Belangrijke vragen rond CIAP,  tot nu toe nog steeds een verlegenheidsdiagnose.  

Het resultaat werd in 2013 gepresenteerd:er waren 249 patienten met CIAP onderzocht en 709 controle patienten. De resultaten waren:  Fifty-five percent of all patients fulfilled the metabolic syndrome criteria compared with 34% of controls.

Maart 2010, prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink; revisie april 2013, JMKH

Referentie

[1] Visser NA, Vrancken AF, van der Schouw YT, van den Berg LH, Notermans NC. | Chronic idiopathic axonal polyneuropathy is associated with the metabolic syndrome. | Diabetes Care. | 2013 Apr;36(4):817-22. doi: 10.2337/dc12-0469. Epub 2012 Nov 30.