Waarom Benfotiamine B1 bij neuropathie?

Van B1 (Thiamine) is ook een synthetische variant, namelijk Benfotiamine en lijkt effect te hebben bij neuropathie. De Benfotiamine wordt echter beter in het lichaam opgenomen, omdat het goed oplost in vet (lipofiel). Het lijkt vooral bij diabetische neuropathie een positief effect te hebben.

37946797-Ievgen-Soloviov-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn.jpg benfotiamine b1 neuropathieBenfotiamine, met de moeilijke chemische naam S-benzoyltiamine O-monofosfaat, wordt opgenomen in het lichaam waarna het uiteenvalt in S-benzoylthiamine.

Deze stof zorgt ervoor dat thiamine difosfaat concentraties in de cel verhoogd worden. Wanneer een te hoge bloedsuikerconcentratie in het bloed aanwezig is, ontstaan zogeheten “advanced glycation end products” (AGEs) die met het weefsel reageren en schade veroorzaken.

Het enzym transketolase zorgt ervoor dat de voorlopers van de AGEs worden afgebroken via de pentosefosfaat route, een andere route om moleculen af te breken en zo energie te vormen

Thiamine is nodig om het enzym transketolase te activeren. Het resultaat is dan ook dat verhoogde concentraties thiamine in de cel er voor zorgen dat er minder AGEs ontstaan en dus minder schade optreedt.[1]

Klinische studies van Benfotiamine

Duitse onderzoekers beoordeelden naar het effect van twee verschillende doseringen Benfotiamine: 300 mg en 600 mg versus placebo. In totaal werden 165 diabeten met neuropathie verdeeld over de 3 groepen.

Na 6 weken bleken de patiënten die Benfotiamine kregen, op de Neuropathy Symptom score duidelijk een beter effect te hebben dan ingeval een per protocol analyse werd uitgevoerd. Dit betekent dat uitsluitend die patiënten in de analyse werden meegenomen die de hele studie hadden voltooid. Vooral de afname van pijn reageerde het sterkste. De intention to treat analyse liet geen verschil zien tussen de groepen.

Deze analyse houdt in dat alle patiënten worden geëvalueerd die verdeeld zijn over de twee groepen, ook de patiënten die uit zijn gevallen tijdens de studie.

De meeste verbetering was te constateren in de groep met de hoogste dosering. Noemenswaardige bijwerkingen werden niet genoemd.[2]

In een eerdere studie met 40 patiënten werd ook hetzelfde anti-pijn effect gevonden.[3] Deze studie vergeleek 200 mg Benfotiamine met placebo gedurende 3 weken. De patiënten in de Benfotiamine groep hadden duidelijk minder pijn in vergelijking met die in de placebogroep.

Benfotiamine bij diabetische neuropathie

Een open studie met 36 diabetes patiënten met neuropathie liet zien dat de hogere doseringen van Benfotiamine meer effect hadden dan de lagere doseringen.[4] Ook bleek in een kleine studie dat na inname gedurende 3 maanden van een hoge dosis vitamine B1 met bijkomstig vitamine B12 meer effect had op de zenuwgeleiding dan een B-complexpreparaat.[5]

Een eerdere studie ondersteunt dit resultaat.[6] Benfotiamine in combinatie met vitamine B6 en B12 bleek de zenuwgeleiding ook duidelijk te verbeteren vergeleken met de controlegroep bij patiënten met diabetische neuropathie. Verder blijkt Benfotiamine een rol te kunnen spelen bij alcohol verslaving.[7]

Ook is er sprake van een synergie tussen analgetica en deze lipofiele vorm van vitamine B1.[8]

Eerder hadden studies naar Benfotiamine zelf ook al duidelijk effecten laten zien op pijn, doofheid, tintelingen en prikkelingen (paresthesieen)[9]. Uit deze studie kwam verder naar voren dat er een correlatie bestaat tussen de vitamine B1 concentratie en de klachten. Hoe lager de concentratie van B1 des te ernstiger de neuropathische klachten.

Ook in combinatie met andere supplementen blijkt Benfotiamine een belangrijke rol te spelen.[10] Ook tegen chemotherapie ontstane zenuwschade kan Benfotiamine een rol spelen.[11]

Vitamine B1 beïnvloedt celdood door te hoge glucose

Benfotiamine vertoont in uiteenlopende diermodellen ook positieve effecten, die een toepassing bij mensen ondersteunen.[12][13]

Bij een te hoge glucoseconcentratie in het bloed blijkt dat cellen van de bloedvatwand afsterven. In een onderzoek naar het mechanisme van deze celdood is vastgesteld dat het zogeheten enzym proteine fosfatase type 2A (PP2A) wordt geactiveerd door een te hoge bloedsuikerconcentratie.

Dit enzym zorgt onder andere voor celdood van de bloedwandcellen. Uit een experimenteel onderzoek blijkt dat Benfotiamine de activatie van dit enzym door een te hoge bloedsuiker kan remmen.[14] Dit is een van de mechanismen om celdood te voorkomen.

Verder blijkt Benfotiamine de differentiatie van de cellen van de bloedwand te beïnvloeden.[15] Bij een te hoog suikergehalte in het bloed ontwikkelen de voorlopercellen van de bloedvatwand zich niet voldoende. Benfotiamine zorgt ervoor dat de cellen zich wel weer goed kunnen onderscheiden. En dus hun functie optimaal kunnen uitoefenen. Dat zou van waarde kunnen zijn bij diabetische neuropathie en nephropathie.[16]

Benfotiamine bevordert bloeddoorstroming

Helaas is die studie nooit echt goed begonnen en zullen we de resultaten niet leren kennen. Maar duidelijk is dat in diermodellen Benfotiamine de bloeddoorstroming bij diabetische schade in ledematen bevordert.[17] Bovendien versterkt Benfotiamine de analgetische werking van opiaten.[18]

Al met al is Benfotiamine een interessante stof voor de behandeling van neuropathie, in het bijzonder ingeval deze is veroorzaakt door diabetes.

David J. Kopsky en Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en  artsen, juni 2011; revisie februari 2015, Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink
‘Waarom Benfotiamine B1 bij neuropathie?’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Weinig vooruitgang nieuwe pijnstillers
Dwarslaesie maar zenuwbescherming door PEA
Pijnvrij bij diabetes type 1


Referentielijst

[1] Balakumar P, Rohilla A, Krishan P, Solairaj P, Thangathirupathi A. | The multifaceted therapeutic potential of benfotiamine. | Pharmacol Res. | 2010 Jun;61(6):482-8. Epub 2010 Feb 25.

[2] Stracke H, Gaus W, Achenbach U, Federlin K, Bretzel RG. | Benfotiamine in diabetic polyneuropathy (BENDIP): results of a randomised, double blind, placebo-controlled clinical study. | Exp Clin Endocrinol Diabetes. | 2008 Nov;116(10):600-5. Epub 2008 May 13.

[3] Haupt E, Ledermann H, Köpcke W. | Benfotiamine in the treatment of diabetic polyneuropathy--a three-week randomized, controlled pilot study (BEDIP study). | Int J Clin Pharmacol Ther. | 2005 Feb;43(2):71-7.

[4] Winkler G, Pál B, Nagybéganyi E, Ory I, Porochnavec M, Kempler P. | Effectiveness of different benfotiamine dosage regimens in the treatment of painful diabetic neuropathy. | Arzneimittelforschung. | 1999 Mar;49(3):220-4.

[5] Simeonov S, Pavlova M, Mitkov M, Mincheva L, Troev D. | Therapeutic efficacy of "Milgamma" in patients with painful diabetic neuropathy. | Folia Med (Plovdiv). | 1997;39(4):5-10.

[6] Stracke H, Lindemann A, Federlin K. | A benfotiamine-vitamin B combination in treatment of diabetic polyneuropathy. | Exp Clin Endocrinol Diabetes. | 1996;104(4):311-6.

[7] Manzardo AM1, He J, Poje A, Penick EC, Campbell J, Butler MG. | Double-blind, randomized placebo-controlled clinical trial of benfotiamine for severe alcohol dependence. | Drug Alcohol Depend. | 2013 Dec 1;133(2):562-70. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.07.035. Epub 2013 Aug 11.

[8] Mixcoatl-Zecuatl T, Quinonez-Bastidas GN, Caram-Salas NL, Ambriz-Tututi M, Araiza-Saldana CI, Rocha-Gonzalez HI, Medina-Santillan R, Reyes-Garcia G, Granados-Soto V. | Synergistic antiallodynic interaction between gabapentin or carbamazepine and either benfotiamine or cyanocobalamin in neuropathic rats. | Methods Find Exp Clin Pharmacol. | 2008 Jul-Aug;30(6):431-41.

[9] Abbas ZG, Swai AB. | Evaluation of the efficacy of thiamine and pyridoxine in the treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy. | East Afr Med J. | 1997 Dec;74(12):803-8.

[10] Sergienko VA, Segin VB, Samir A, Sergienko AA. | [The effect of long-chain polyunsaturated higher ?-3 fatty acids, benfotiamine and ?-lipoic acid on the lipid metabolism in patients with diabetes mellitus type 2 and cardiovascular autonomic neuropathy]. | Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. | 2013;113(11):54-8.

[11] Harisa GI1. | Benfotiamine enhances antioxidant defenses and protects against cisplatin-induced DNA damage in nephrotoxic rats. | J Biochem Mol Toxicol. | 2013 Aug;27(8):398-405. doi: 10.1002/jbt.21501. Epub 2013 May 28.

[12] Balakumar P, Sharma R, Singh M. | Benfotiamine attenuates nicotine and uric acid-induced vascular endothelial dysfunction in the rat. | Pharmacol Res. | 2008 Nov-Dec;58(5-6):356-63. Epub 2008 Oct 2.

[13] Beltramo E, Berrone E, Tarallo S, Porta M. | Effects of thiamine and benfotiamine on intracellular glucose metabolism and relevance in the prevention of diabetic complications. | Acta Diabetol. | 2008 Sep;45(3):131-41. Epub 2008 Jun 26.

[14] Du Y, Kowluru A, Kern TS. | PP2A contributes to endothelial death in high glucose: inhibition by benfotiamine. | Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. | 2010 Dec;299(6):R1610-7. Epub 2010 Sep 29.

[15] Marchetti V, Menghini R, Rizza S, Vivanti A, Feccia T, Lauro D, Fukamizu A, Lauro R, Federici M. | Benfotiamine counteracts glucose toxicity effects on endothelial progenitor cell differentiation via Akt/FoxO signaling. | Diabetes. | 2006 Aug;55(8):2231-7.

[16] Javed S1, Petropoulos IN2, Alam U3, Malik RA4. | Treatment of painful diabetic neuropathy. | Ther Adv Chronic Dis. | 2015 Jan;6(1):15-28. doi: 10.1177/2040622314552071.

[17] Jung KH, Lee JH, Park JW, Paik JY, Quach CH, Lee EJ, Lee KH. | Annexin V imaging detects diabetes-accelerated apoptosis and monitors the efficacy of benfotiamine treatment in ischemic limbs of mice. | Mol Imaging. | 2014 May;13(3):1-7.

[18] Nacitarhan C1, Minareci E1, Sadan G1. | The effect of benfotiamine on mu-opioid receptor mediated antinociception in experimental diabetes. | Exp Clin Endocrinol Diabetes. | 2014 Mar;122(3):173-8. doi: 10.1055/s-0033-1363977. Epub 2014 Mar 18.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*