Vragenlijsten bij neuropathie

Een van de belangrijkste vragenlijsten bij neuropathie is de DN-4. Deze diagnostische vragenlijst is niet een vervanging voor de diagnose en alleen bedoeld voor screeningsdoeleinden.

‘Vul per pijnplek een aparte vragenlijst in’
Amerikaanse onderzoekers hebben in 1997 een vragenlijst bij neuropathie ontwikkeld, om de ernst van de klacht in kaart te brengen. De schaal bestaat uit 10 items die soms in meerdere vragen zijn onderverdeeld.

Houd uw aandacht op de meest pijnlijke gebied tijdens het invullen van de vragenlijst. Mocht u meerdere pijnplekken hebben, vul dan voor ieder gebied de vragenlijst opnieuw in.

Schalen en vragenlijsten bij neuropathie kunnen zeer behulpzaam zijn bij het opsporen en de behandelingen van neuropathie. De DN4, LANNS, NPQ, painDETECT, ID-Pain zijn ontwikkeld om neuropathische pijn op te sporen.

De MPQ en SF-MPQ vragenlijsten

De McGill Pain Questionnaire (MPQ), de short form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) en de Neuropathic Pain Scale (NPS) zijn schalen om de intensiteit van de neuropathische pijn te beoordelen (volgens het farmacotheraeutisch kompas).

Ze dienen als primair eindpunt voor het effect van de behandeling. Door een vragenlijst voor en na een behandeltraject in te vullen, kan helder gemaakt worden wat een behandeling precies doet.

Deze vragenlijsten zijn vooral bij medisch wetenschappelijk onderzoek onmisbaar.

Schaal van 0 tot 10

12834690-Yukchong-Kwan-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn vragenlijst bij neuropathie
Vragenlijst bij neuropathie

De volgende aspecten van de pijn worden gemeten:

 • scherpte
 • warmte/koude
 • zeurend
 • intensiteit
 • algemene onplezierigheid
 • oppervlakte versus diepe pijn.

De schaal is ook bruikbaar voor patiënten met MS en neuropathische pijn. [1]

Op een 11-punts schaal van 0 tot 10 wordt dan gescoord op de volgende vragen, waarbij 0 het aspect als bijvoorbeeld scherpte afwezig is en 10 de meest intense scherpte is die voor te stellen is.[2] Het gehele artikel is vrij te downloaden. 

Voorbeelden van vragenlijsten bij neuropathie

 1. Welk cijfer geeft u aan de intensiteit van de pijn?
 2. Welk cijfer geeft u aan de hitte van de pijn?
 3. Welke cijfer geeft u aan het zeuren van de pijn?
 4. Welk cijfer geeft u aan de koude van de pijn?
 5. Welk cijfer geeft u voor hoe gevoelig uw huid is bij aanraking en dragen van kleren?
 6. enz.

ID Pain, 5 vragen over neuropathie

Een voorbeeld van zo’n vragenlijst is de ID pain, een vragenlijst met 6 vragen om neuropathie te diagnosticeren.

De vragenlijst is in New York ontwikkeld.[1] De eerste 5 vragen gaan over neuropathische klachten en de zesde vraag vraagt of de pijn alleen in de gewrichten aanwezig is. De 5 vragen aangaande neuropathie zijn:

 1. Heeft u prikkende of tintelende pijn?
 2. Is de pijn heet/brandend?
 3. Voelt het als doof?
 4. Voelt de pijn als elektrische schokken?
 5. Verergert de pijn door aanraking van kleding of beddengoed?

Verkorte lijst met 3 vragen

De neuropathische pijn vragenlijst of wel de neuropathic pain questionnaire (NPQ) heeft in de VS ontwikkeld. De vragenlijst bevat 12 items. Deze is echter minder sensitief en specifiek dan de LANSS (sensitiviteit: 66% en specificiteit 74%).[2]

De verkorte versie van de NPQ bestaat uit 3 vragen: de SF-NPQ.[3] In de SF-NPQ wordt de patiënt gevraagd waar de meeste pijn zich bevindt. Daarna wordt ingezoomd op dit gebied met de volgende 3 vragen. Score van 0 tot 100 is de intensiteit die meestal aanwezig is wat betreft:

 1. tintelen
 2. doofheid
 3. vermeerderde pijn door aanraking

Maart 2010 David J. Kopsky, arts
‘Vragenlijsten bij neuropathie’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

Ook interessant…

 


Referentielijst

[1] Portenoy R. | Development and testing of a neuropathic pain screening questionnaire: ID Pain. | Curr Med Res Opin. | 2006 Aug;22(8):1555-65.

[2] Krause SJ, Backonja MM. | Development of a neuropathic pain questionnaire. | Clin J Pain. | 2003 Sep-Oct;19(5):306-14.

[3] Backonja MM, Krause SJ. | Neuropathic pain questionnaire--short form. | Clin J Pain. | 2003 Sep-Oct;19(5):315-6.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*