Wat voor soorten pijn zijn er bij neuropathie?

De diagnose van welke neuropathie en soorten pijn u heeft, ligt in handen van de neuroloog. Het is goed om als u bij ons instituut komt, om een brief mee te nemen van uw neuroloog, waar de precieze diagnose in vermeld staat. Die brief heeft uw huisarts en kunt u opvragen bij zijn secretariaat.

Neuropathie is namelijk geen afzonderlijke ziekte, maar een symptoom dat kan optreden bij een heel aantal uiteenlopende ziektebeelden. Soms kan het stellen van de diagnose dan ook vrij ingewikkeld zijn.

Wat voor pijn zijn het?

67084617-Vchalup-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn oorzaken soorten neuropathieNu gaan we een stap verder, de diagnose van neuropathie pijn. Want er zijn veel verschillende soorten pijn, en niet alle zijn neuropathisch. Zo is bijvoorbeeld de pijn in de knie door artrose een heel andere soort pijn.

Het vaststellen van de soort pijn is belangrijk, omdat dat direct aanwijzingen geeft voor de beste behandeling. Terwijl je bij atrofische pijn het beste pijnstillers geeft van het ibuprofen en aspirine, werken die pijnstillers weer veel minder of vrijwel niet bij neuropathische pijn.

Definitie neuropathie pijn

In de definitie van de International Association for the study of Pain (IASP) is neuropathische pijn de pijn die veroorzaakt wordt door een beschadiging of een functiestoornis van de zenuwen of het ruggenmerg en de hersenen (ofwel het perifere of centrale zenuwstelsel).

Het komt er op neer dat neuropathische pijn pijn is door stoornissen van en in de zenuwen.

De diagnose ‘neuropathische pijn’ kan o.a. gesteld worden door vragenlijsten. Zoals deze DN4 lijst:

DN4 interview

Vraag 1: Vertoont de pijn één of meerdere van de volgende karakteristieken? Voor iedere JA een punt:

  1. Branderig gevoel
  2. Pijnlijk koudegevoel
  3. Elektrische schokken

Vraag 2: Is de pijn in hetzelfde gebied geassocieerd met één of meerdere van de volgende symptomen?

  1. Kriebelingen
  2. Tintelingen
  3. Gevoelloosheid
  4. Jeuk

Een score van 3 op 7 is zeer indicatief voor neuropathische pijn.

De arts kan ook aanvullende vragen willen stellen, die zijn meer voor hemzelf van belang om precies te begrijpen wat er met u aan de hand is. daarvoor onderzoekt hij uw tast en uw pijn gevoel. De volgende 2 vragen zijn:

Vraag 3: is de pijn gelokaliseerd in een bepaald gebied waar het onderzoek op wijst:

  1. hypo-esthesie bij aanraking (dus minder huidgevoel)
  2. hypo-esthesie bij een prik (dus minder pijngevoel)

Vraag 4: wordt de pijn veroorzaakt of versterkt door

  1. wrijven

Een score van 4 op 10 op beide vragenlijsten samen, verhoogt nog de gevoeligheid van de test. Dat betekent dat de kans groot is dat de pijn inderdaad neuropathisch is. Dat heeft dan dus consequenties voor de behandeling.

In ons instituut behandelen we patiënten met neuropathische pijn door allerlei verschillende aandoeningen. Diabetes komt het meest voor als oorzaak van de neuropathische pijn.

DANG the PAPIST

Om te onthouden welke oorzaken er allemaal zijn voor een neuropathie, hier een ezelsbruggetje:

Causes of peripheral neuropathy = DANG THE PAPIST

D = Diabetes mellitus
A = Alcohol
Nutrition (vitamin B deficiency)
G = Guillain-Barre Syndrome

Trauma
Hereditary – e.g.: Friedrich ataxia, Charcot Marie Tooth syndrome
E = Environmental – drugs (e.g.: metronidazole), iron, lead toxicity

P = Paraneoplastic
A = Amyloidosis
P = Porphyria
Inflammatory
S = Syphilis
Tumor

Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en David J. Kopsky, artsen, versie september 2010, revisie aug 2014, Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink
‘Wat voor soorten pijn zijn er bij neuropathie?’

Bekijk hier onze video’s.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*