Neuropathie vragenlijst DN4

Bij neuropathie is een vragenlijst de basis voor een diagnose. Want is de pijn überhaupt neuropathische pijn? Dat lijkt een wat academische vraag, maar zij is wel belangrijk. Want wat er achter de pijn steekt, kan de behandeling beïnvloeden. Hoe kom je dat dan te weten?

108406567-Ded-Mityay-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn neuropathie vragenlijst dn4Er zijn diverse vragenlijsten om te weten te komen of er sprake is van neuropathische pijn. Een Franse onderzoeksgroep heeft een vragenlijst ontwikkeld met 4 vragen, de DN4.

DN4 staat voor “douleur neuropathique 4 questions” en betekent in het Frans neuropathische pijn, 4 vragen. Deze vragenlijst is in 2005 in een onderzoek geëvalueerd.[1]

De specificiteit en sensitiviteit is vergelijkbaar met andere vragenlijsten zoals de LANSS, NPQ, painDETECT, ID-Pain.[2] De sensitiviteit is 83% en de specificiteit is 90% vergeleken met de klinische diagnose.

Wij hebben bij ons Instituut voor Neuropathische Pijn (INP) op basis van deze schaal een patiëntvriendelijke schaal voor Dunne Vezel Neuropathie ontwikkeld.

DN4 interview

Bij de DN4 neuropathie vragenlijst zijn de eerste 2 vragen met in totaal 7 subvragen bedoeld om aan de patiënt te vragen. De 2 laatste vragen zijn voor de behandelend arts om in te vullen.

Vraag 1

Vertoont de pijn één of meerdere van de volgende kenmerken? Voor iedere JA een punt toekennen.

  1. Branderig gevoel
  2. Pijnlijk koude gevoel
  3. Elektrische schokken

Vraag 2

Is de pijn in hetzelfde gebied geassocieerd met één of meerdere van de volgende symptomen? Voor iedere JA een punt toekennen.

  1. Tintelingen
  2. Prikken
  3. Gevoelloosheid
  4. Jeuk

Een score van 3 op 7 ondersteunt de diagnose neuropathische pijn.

De arts kan ook aanvullende vragen willen stellen, die zijn meer voor hemzelf van belang om precies te begrijpen wat er met u aan de hand is. Daarvoor onderzoekt hij uw tast en uw pijn gevoel.

De volgende 2 vragen worden beantwoord bij lichamelijk onderzoek door arts.

Vraag 3

Is er: (Voor iedere JA een punt toekennen):

  1. hypo-esthesie bij aanraking (minder gevoel dan gezond huidgebied)
  2. hypo-esthesie bij een prik (minder prikgevoel dan gezond huidgebied)

Vraag 4

Wordt de pijn veroorzaakt of versterkt door

  1. wrijven

Een score van 4 op 10 op wanneer alle vragen zijn beantwoord, geeft aan dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van een neuropathie.

Voor de Nederlandse patiëntenversie klik hier.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen, Revisie DJK 2014

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

Woorden met associatie pijn stimuleren pijn

Wat is er te doen tegen hielpijn?
Pentoxifylline remming op zenuwontsteking
Michigan Neuropathy Screening Instrument


Referentielijst

[1] Bouhassira D, Attal N, Alchaar H, Boureau F, Brochet B, Bruxelle J, Cunin G, Fermanian J, Ginies P, Grun-Overdyking A, Jafari-Schluep H, Lantéri-Minet M, Laurent B, Mick G, Serrie A, Valade D, Vicaut E. | Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). | Pain. | 2005 Mar;114(1-2):29-36. Epub 2005 Jan 26.

[2] Bennett MI, Attal N, Backonja MM, Baron R, Bouhassira D, Freynhagen R, Scholz J, Tölle TR, Wittchen HU, Jensen TS. | Using screening tools to identify neuropathic pain. | Pain. | 2007 Feb;127(3):199-203. Epub 2006 Dec 19.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*