Home > Patienten vertellen: > kanker en neuropathie

kanker en neuropathie

Kanker is een ernstige aandoening, die radicaal behandeld moet worden. De chemotherapie echter kan zeer vervelende neuropathische pijnen veroorzaken. Chemokuren bestaan namelijk uit stoffen die voor de kanker cellen giftig zijn, maar helaas ook voor de zeer gevoelige zenuwcellen. Als die zenuwcellen beschadigd worden door de chemokuur ontstaat een neuropathie. Het probleem voor de oncoloog is dan: hoe dood ik de kanker cellen en hoe spaar ik de zenuwcellen. Dat kan met name door het natuurlijke zenuwbeschermende stofje palmitoylethanolamide te geven voor of tijdens de chemokuur. Dan lijden de zenuwcellen minder en kan de oncoloog langer en hoger doseren met de chemokuren. Ook bij op watten lopen zou dat zinvol kunnen zijn. Daarnaast, bij pijnen, zetten we ook altijd een zenuwrustgevende creme in, zoals de fenytoine creme.

Een van de artsen van ons instituut heeft daar een redactioneel artikel over gepubliceerd.

Aanwijzing: Wij kiezen voor een PEA preparaat met het Pea-opt keurmerk en wel omdat vooralsnog alleen van die preparaten de veiligheid na jaren gebruik bewezen is, en bewezen is dat de PEA ook daadwerkelijk in het bloed komt.

De pijnen die ontstaan tijdens en na een chemokuur zijn te behandelen in ons instituut voor neuropathische pijn. We hebben hier verhalen van patienten verzameld. Bij sommige patienten die wat verlegen waren,  is er geen filmpje, of er zijn videos. Enkele videos worden momenteel technisch ge-upgrade.

We laten een paar patienten aan het woord:

Chemokuur pijnen en bijwerkingen: behandelen met supplement palmitoylethanolamide

chemotherapie PEABijwerkingen na chemokuren zijn wel behandelbaar. Hier een duidelijk voorbeeld. Zenuwpijn na chemokuur; we beschrijven een patiente, die jaren lang ernstige pijn had en niet meer kon lopen; er was een sterke verbetering binnen 3 maanden na starten met het supplement palmitoylethanolamide.

Lees meer...

Neuropathie door anti-kanker middelen

antikanker_neuropathie.jpgAnti-kanker middelen, zoals de zouten van platinum en andere zogenaamde cytostatica kunnen soms de oorzaak zijn van een neuropathie. Dat komt omdat die middelen in wezen giftig zijn voor de lange zenuwen naar de benen en de armen. Gelukkig kunnen we aan de effecten wat doen met een speciaal behandelprotocol dat we in Soest ontwikkelde. Er zijn veel verschillende vormen van anti-kanker middelen die als bijewrkingen de zogenaamde neurotoxiciteit hebben. De neuropathie die zich ontwikkeld kan zowel aanleiding zijn voor pijnnen als gevoelloosheid in voeten en handen. Hier een verhaal van een patient die bij ons kwam met een neuropathie die ontstond na een behandeling met cytostatica:

Lees meer...

Chemokuur pijn na borstkanker: nieuwe behandeling met PEA

chemotherapie-neuropathie-palmitoylethanolamide.jpg Chemokuur pijn hoeft in vele gevallen niet uw leven te vergallen. Luister maar. Bij deze patient is er sprake van jarenlange ernstige pijn in de voeten, brandend en stekend, ondanks tramadol en Lyrica®, een pijnscore van 8-9 over 10. We begonnen te behandelen met onze eigen ontwikkelde gabapentine creme, maar dat nam de pijn niet weg, en de pijn werd ook niet minder. Toen hebben we palmitoylethanolamide (PEA), een natuurlijke pijnstiller en supplement, ingezet, naast de in onze kliniek ontwikkelde amitriptyline creme. Na enkele weken op PEA veranderde de pijn van aard, maar het duurde 7 weken voordat de pijn, in de nacht van de ene dag op de andere van 7 naar 2-3 zakte. Sindsdien is de pijn vrijwel verdwenen.

Lees meer...

Sagopilone geinduceerde pijnlijke neuropathie

chemokuur en neuropathie en behandeling Na 5 chemokuren met sagopilone ontstond een ernstige gemengde en pijnlijke neuropathie. De patient had grote problemen met lopen en enorm heftige pijn die het leven vrijwel geheel vergalden. Hier zijn verhaal en het verdere beloop.

Lees meer...

Chemokuur, verlamd en dubbelzien

neuropathie_en_chemokuur.jpgJohn kreeg diverse chemokuren waardoor hij verlamd raakte aan armen en benen, rolstoel-afhankelijk werd en ook nog dubbel zag. Na 6 weken behandeling was dit zijn verhaal:

 

Lees meer...

Pijn na speekselkliertumor en bestraling behandeld met PEA en creme

pijnstilling.jpg Een ernstige pijn, onbehandelbaar, 10 over 10 bij een jonge vrouw met speekselklierkanker en vele operaties en bestralingen van haar linker gezichtshelft. Behandeling met het natuurlijke supplement palmitoylethanolamide (pure PEA capsules, 1200 mg/dag) en een lokale pijnstillende creme, Neurontin of gabapentine creme deed de pijnintensiteit dalen van 10 naar 4.

Lees meer...

Oxaliplatin geinduceerde ernstige polyneuropathie

chemokuur-neuropathie-oxaliplatin.jpg Oxaliplatin is een anti-kankermiddel en wordt gebruikt ter behandeling van kanker van de dikke darm. Het wordt gebruikt in combinatie met andere anti-kankermiddelen zoals 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA).

Lees meer...

Neuropathische pijn bij kanker

Neuropathische pijn bij kanker. Een uitleg door een van de behandelaars:

Lees meer...

Mindfulness bij neuropatische pijn

We willen graag een patient voorstellen met ernstige brandende pijn ten gevolge van een neuropathie. Deze neuropathie ontstond door de behandeling met anti-kanker middelen, cytostatica. Van deze middelen is het bekend dat er bijwerkingen kunnen optreden, zoals stoornissen in de zenuwen. Deze stoornissen worden neuropathie genoemd, en de aandoening heet neuropatische pijn. Er zijn weinig goede middelen om deze lastige pijn mee te behandelen. Het laatste middel dat op de markt gekomen is, is Lyrica. Maar zelfs met Lyrica had onze patiënt nog pijn. Mindfulness meditatie met acupunctuur gaf een bijzonder effect.

Lees meer...

Weer La Palma na neuropathie door chemotherapie

Bij mij werd mei 2006 darmkanker vastgesteld. Enkele weken later werd ik geopereerd. Er waren ook enkele lymfklieren aangetast. Mede hierdoor was het noodzakelijk dat ik een chemokuur moest ondergaan. De chemokuur duurde van juni t/m december 2006, waarna mijn herstelperiode begon. Nare bijverschijnselen waren chronische vermoeidheid en neuropathische klachten onder mijn voetzolen en in mindere mate in mijn vingertoppen. Ik had veel last van mijn voeten, liep slecht en kon geen schoenen aan. Het gevoel was alsof er kussentjes onder mijn voeten zaten, er zand in mijn sokken zat en had een constant slaapgevoel in mijn voeten. Op mijn vraag aan mijn behandelend arts of deze klachten te behandelen waren kreeg ik als antwoord dat als ik geluk had de klachten mogelijk op den duur vanzelf minder zouden worden maar de kans was ook groot dat ik hier altijd last van zou blijven houden. 

Lees meer...