Neuropathie door chemo Vincristine en 5-FU

Neuropathie door chemo’s als Vincristine en 5-FU komen zeer veel voor. In de bijsluiter van Vincristine staat dat bijna alle patiënten tekenen vertonen van een neuropathie. Deze hinderlijke motorische neuropathie leidt tot onhandigheid en wankel lopen.

37428451-Spectraldesign-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn vincristine neuropathieLater kunnen er ook stoornissen van de gevoelszenuwen gaan ontstaan, en neuropathische pijn. In zeldzame gevallen zijn alle soorten zenuwen aangedaan: motorisch, sensibel en autonoom.

Inclusief de zogenaamde hersenzenuwen. Dat kan dan zeer ernstige gevolgen hebben.[1] Vincristine kan alle motorische zenuwen aantasten, zelfs die naar de stembanden.[2]

De typische vincristine neuropathie is een zogenaamde axonale polyneuropathie.[3] Vincristine is een van de vele middelen die in een chemokuur aanleiding kunnen zijn tot een polyneuropathie.

Andere middelen hebben dezelfde problemen: methotrexaat, ifosfamide, cyclosporine, fludarabine, cytarabine, cisplatinum en de interferonen (alpha > beta).[4]

Gevaar signalering en aanpassen dosis 

De oncoloog en/of neuroloog zal de symptomen nauwkeurig in de gaten houden. En zodra er gevaar dreigt maatregelen nemen, waarbij de dosis aangepast gaat worden. Het vroegste symptoom is het verdwijnen van de achillespeesreflex.

Daarna ontstaan onhandigheid en krampen in de handen. Als de dosis verlaagd wordt, nemen deze bijwerkingen in het algemeen af, maar de effectiviteit van vincristine tegen de kanker neemt dan helaas ook af. Het is dus laveren tussen Scylla en Charibdis.

Giftigheid

Langduriger doseringen kunnen ook leiden tot autonome verschijnselen zoals constipatie of zelfs totale verstopping van de ontlasting. Lokale bestralingen versterken de giftigheid van vincristine voor de zenuwen die in dat bestraalde gebied lopen. Na ongeveer 10 weken behandeling kun je al in het EMG vertragingen zien in de geleidingssnelheid van de zenuwimpulsen.

De oorzaak van de giftigheid voor de zenuwen is waarschijnlijk het negatieve effect dat vicristine heeft op het zogenaamde axonale transport van bouwstoffen. Het transport van het cellichaam richting handen en voeten.

De zogenaamde C-vezels, die pijn geleiden, worden ook aangetast, wat een verklaring is van de pijnlijke neuropathie. Uiteindelijk kan ook myopathie ontstaan, een aandoening van de spieren zelf.

Neuropathie door chemo 5-fluorouracil (5-FU)

Bij darmkanker wordt de stof 5-fluorouracil (5-FU) gegeven als chemokuur, om de tumorcellen in hun groei te remmen. Deze stof kan echter ook een chemokuur geinduceerde (pijnlijke) neuropathie veroorzaken. Wij zien hier veel patiënten mee. Toch wordt in de literatuur gezegd dat deze neuropathie bepaaldelijk zeldzaam is.

Zo schreven bijvoorbeeld de oncologen van het Radboud ziekenhuis: 

  • Peripheral neuropathy is a rare complication of the commonly used cytotoxic drug 5-fluorouracil (5-FU). We report a case of 5-FU-induced peripheral neuropathy in a patiënt with metastatic colorectal carcinoma. Discontinuation of 5-FU therapy is recommended in case of 5-FU-related neurotoxicity.[5] 

De neuropathie heeft een axonaal karakter en kan zowel sensibel als motorisch van aard zijn.[6]

5-FU en coasting 

Een van onze patiënten die bij ons kwam na 2 jaar geleden een serie 5-FU kuren gehad te hebben, vertoonde het fenomeen van partiële coasting. Dus dat de neuropathie na de behandeling steeds toenam in heftigheid, zonder dat er daarna afname plaatsvond. Bij coasting nemen de stoornissen eerst maanden toe, om daarna weer af te nemen.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen
‘Neuropathie door chemo Vincristine en 5-FU’

https://neuropathie.nu/ernstige-neuropathie-door-pembrolizumab/

Bekijk hier video’s van onze patiënten over kanker.

Ernstige neuropathie door Pembrolizumab
Zenvia bij diabetische neuropathie
Op watten lopen na chemokuur, wat nu?

Literatuur chemo Vincristine bijwerkingen neuropathie

  1. Legha SS. Vincristin neurotoxicity. Medical toxicology. 1986; 1: 421-427.
  2. Chauvenet AR, Shashi V, Selsky C, Morgan E, Kurtzberg J, Bell B. Vincristin induced neuropathy as the initial presentation of Charcot Marie Tooth disease in acute lymphoblastic leukemia. A Pediatric Oncology Group Study. J Pediatr Heamatol Oncol. 2003; 25:316-320.
  3. Schiavetti A, Frascarelli M, Uncini S, Novelli A. Vincristin neuropathy: Neurophysiological and Genetic Studies in a case of Wilms Tumor. Pediatr Blood Cancer. 2004; 43: 606-609.
  4. McGuire S, Gospe S, Dahl G. Acute Vincristin Neurotoxicity in the Presence of Motor and Sensory Neuropathy Type 1. Medical and Pediatric Oncology. 1989; 17: 520-523.
  5. Igarashi M, Thompson E, Rivera G. Vincristin Neuropathy in Type I and Type II Charcot Marie Tooth Disease. Medical and Pediatric Oncology. 1995; 25:113-116.
  6. Graf WD, Chance PF, Lensch MW, Eng LJ. Lipe HP, Bird TD. Severe Vincristin Neuropathy in Charcot Marie Tooth Disease Type 1A. Cancer. 1996; 7:1356-1362.
  7. Neumann Y, Toren A, Rechavi G, Seifried B, Shoham NG, Mandel M. Vincristin Treatment Triggering the Expression of Asymptomatic Charcot Marie Tooth Disease. 1996; 26:280-283.
  8. Orejana-Garcia AM, Pascual-Huerta J, Perez-Melero A. Charcot-Marie-Tooth disease and vincristine. J Am Podiatr Med Assoc. 2003; 93:229-233.
  9. Sahenk Z, Brady ST, Mendell JR. Studies on the pathogenesis of vincristin induced neuropathy. Muscle Nerve. 1987; 10: 80-84. 

Referentielijst

[1] Tarlaci S. | Vincristine-induced fatal neuropathy in non-Hodgkin's lymphoma. | Neurotoxicology. | 2008 Jul;29(4):748-9.

[2] Naithani R, Dolai TK, Kumar R. | Bilateral vocal cord paralysis following treatment with vincristine. | Indian Pediatr. | 2009 Jan;46(1):68-9.

[3] Park SB, Krishnan AV, Lin CS, Goldstein D, Friedlander M, Kiernan MC. | Mechanisms underlying chemotherapy-induced neurotoxicity and the potential for neuroprotective strategies. | Curr Med Chem. | 2008;15(29):3081-94.

[4] Sioka C, Kyritsis AP. | Central and peripheral nervous system toxicity of common chemotherapeutic agents. | Cancer Chemother Pharmacol. | 2009 Apr;63(5):761-7. Epub 2008 Nov 25.

[5] van Laarhoven HW, Verstappen CC, Beex LV, Kappelle AC, Punt CJ. | 5-FU-induced peripheral neuropathy: a rare complication of a well-known drug. | Anticancer Res. | 2003 Jan-Feb;23(1B):647-8.

[6] Werbrouck BF, Pauwels WJ, De Bleecker JL. | A case of 5-fluorouracil-induced peripheral neuropathy. | Clin Toxicol (Phila). | 2008 Mar;46(3):264-6.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*