Cannabis kan de groei van kanker remmen

Cannabis stoffen remmen de groei van kanker. Inmiddels zijn daar veel aanwijzingen voor. Hoe meer aanwijzingen, hoe meer we gaan begrijpen van de werkingsmechanismen van Cannabis bij kanker.

74241716-Stokkete-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn cannabis groei kankerInmiddels zijn dat er een heel aantal.[1] Al in 2010 werden er een indrukwekkend aantal genoemd [2]:

1. antiapoptotisch,
2. antiproliferatief,
3. antiangiogenese,
4. antimigratief,
5. anti-adhesief,
6. anti-invasief, en
7. antimetastatisch.

Dat alles verloopt onder anderen via receptoren: de Cannabinoid receptoren, de PPAR receptoren en de TRPV 1 en 2 receptoren.

Hoe het begon met Cannabis en kanker

In de jaren ’70 van de vorige eeuw kwamen de eerste wetenschappelijke gegevens boven water dat componenten van de Cannabis plant tegen kanker werkzaam zouden kunnen zijn.[3][4][5][6]

De hypothese was toen dat Cannabinoiden de DNA synthese zou remmen en zo de tumor groei.[7] In het begin van die tijd was de vraag relevant of gerookte Marihuana longkanker kon veroorzaken.

Enkele longfysiologen vonden dat Cannabis componenten een invloed hadden op DNA synthese en de chromosomen in longweefsel.[8] Zimmerman en McClean toonden in 1973 aan dat bijzonder lage concentraties van THC de RNA en DNA synthese konden remmen, en zo tot celdoding konden leiden.
(ZIMMERMAN AM, MCCLEAN DK: Action of narcotic and hallucinogenic agents on the cell cycle. In Drugs and the Cell Cycle (Zimmerman AM, Padilla GM, Cameron IL, eds.). New York, Academic Press, 1973, pp 67-94)

Cannabis bij pijn en misselijkheid

In 1975 meenden Munson et al daarom [3]:

  • These and other observations suggest that marihuana (a9-THC) interferes with vital cell biochemical processes, though no definite mechanism has yet been established.

Munson’s publicatie in 1975 wordt in het algemeen beschouwd als een mijlpaal. Een mijlpaal voor het bewijs dat Cannabis componenten mogelijk een anti-kanker werking zouden kunnen hebben.[10]

Enkele andere onderzoekers kwamen rond diezelfde tijd tot vergelijkende opvattingen. Zoals Tucker en Friedman die vonden dat Cannabinoiden in een bepaald leukemie model de DNA synthese kon remmen.[11]

Een vergelijkbaar effect werd gevonden voor de invloed van Cannabis op hersenkanker soorten.[12] Ook de inbouw van bepaalde metabolieten in kanker cellen werd beïnvloed door Cannabinoiden, evenals de stofwisseling.[13][14][15]

Nieuwe impuls

Het zou maar duren tot in het nieuwe millennium, voordat het onderzoek naar Cannabis tegen kanker een nieuwe impuls kreeg. Dat was met het werk van Di Marzo’s groep. Die vond dat cannabinoïde borstkanker cellen kon remmen. En Guzman’s groep die aandacht vroegen voor het feit dat cannabinoiden de groei van een bepaalde hersentumor konden afremmen (de C6 glioma cell).

In de jaren ’70 werd ook gevonden dat Cannabis de misselijkheid en het braken door chemotherapie bij kanker kon remmen.[16][17][18]

Dat leidde helaas tot een verschuiving van interesse: i.p.v. het topic Cannabis remt kanker stortten onderzoekers zich op de symptoom bestrijding. Cannabis tegen misselijkheid en braken, en Cannabis tegen pijn.[19][20][21][22]

Mei 2015, prof. dr. JKeppel Hesselink
‘Cannabis kan de groei van kanker remmen’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over kanker.

Cannabis bij kanker pijn helpt

Tips voor Cannabis bij neuropathie
Groen licht voor Cannabis bij pijn
Cannabis bij HIV neuropathie


Referentielijst

[1] Ramer R1, Hinz B1. | New insights into antimetastatic and antiangiogenic effects of cannabinoids. | Int Rev Cell Mol Biol. | 2015;314:43-116. doi: 10.1016/bs.ircmb.2014.10.005. Epub 2014 Dec 18.

[2] Freimuth N1, Ramer R, Hinz B. | Antitumorigenic effects of cannabinoids beyond apoptosis. | J Pharmacol Exp Ther. | 2010 Feb;332(2):336-44. doi: 10.1124/jpet.109.157735. Epub 2009 Nov 4.

[3] Munson AE, Harris LS, Friedman MA, Dewey WL, Carchman RA. | Antineoplastic activity of cannabinoids. | J Natl Cancer Inst. | 1975 Sep;55(3):597-602.

[4] White AC, Munson JA, Munson AE, Carchman RA. | Effects of delta9-tetrahydrocannabinol in Lewis lung adenocarcinoma cells in tissue culture. | J Natl Cancer Inst. | 1976 Mar;56(3):655-8.

[5] Friedman MA. | In vivo effects of cannabinoids on macromolecular biosynthesis in Lewis lung carcinomas. | Cancer Biochem Biophys. | 1977;2(2):51-4.

[6] Green LG, Stein JL, Stein GS. | A decreased influence of cannabinoids on macromolecular biosynthesis and cell proliferation in human cells which metabolize polycyclic hydrocarbon carcinogens. | Anticancer Res. | 1983 May-Jun;3(3):211-7.

[7] Carchman RA, Harris LS, Munson AE. | The inhibition of DNA synthesis by cannabinoids. | Cancer Res. | 1976 Jan;36(1):95-100.

[8] Leuchtenberger C, Leuchtenberger R, Ritter U, Inui N. | Effects of marijuana and tobacco smoke on DNA and chromosomal complement in human lung explants. | Nature. | 1973 Apr 6;242(5397):403-4.

[9] Munson AE, Harris LS, Friedman MA, Dewey WL, Carchman RA. | Antineoplastic activity of cannabinoids. | J Natl Cancer Inst. | 1975 Sep;55(3):597-602.

[10] Kogan NM1. | Cannabinoids and cancer. | Mini Rev Med Chem. | 2005 Oct;5(10):941-52.

[11] Tucker AN, Friedman MA. | Effects of cannabinoids on L1210 murine leukemia. 1. Inhibition of DNA synthesis. | Res Commun Chem Pathol Pharmacol. | 1977 Aug;17(4):703-14.

[12] End DW, Thoursen K, Dewey WL, Carchman RA. | A comparative study of the disposition of (-)-delta 9-tetrahydrocannabinol in neuroblastoma and glioma cells in tissue culture: relation cellular impairment. | Mol Pharmacol. | 1977 Sep;13(5):864-71.

[13] Jering H, Toro-Goyco E. | Effect of delta 9-tetrahydrocannabinol in nucleoside and amino acid uptake in Reuber H-35 hepatoma cells. | Adv Biosci. | 1978 Jul 22-23;22-23:161-9.

[14] Jering H, Toro-Goyco E. | Effect of (-)-delta 9 tetrahydrocannabinol on nucleoside and amino acid uptake in Reuber-H-35 hepatoma cells. | Mol Pharmacol. | 1979 May;15(3):627-32.

[15] Tucker AN, Friedman MA. | Effects of cannabinoids on L1210 murine leukemia. III. Inhibition of respiration. | Res Commun Chem Pathol Pharmacol. | 1979 Feb;23(2):327-32.

[16] Gylys JA, Doran KM, Buyniski JP. | Antagonism of cisplatin induced emesis in the dog. | Res Commun Chem Pathol Pharmacol. | 1979 Jan;23(1):61-8.

[17] Herman TS, Einhorn LH, Jones SE, Nagy C, Chester AB, Dean JC, Furnas B, Williams SD, Leigh SA, Dorr RT, Moon TE. | Superiority of nabilone over prochlorperazine as an antiemetic in patients receiving cancer chemotherapy. | N Engl J Med. | 1979 Jun 7;300(23):1295-7.

[18] Kluin-Neleman JC, Neleman FA, Meuwissen OJ, Maes RA. | delta 9-Tetrahydrocannabinol (THC) as an antiemetic in patients treated with cancerchemotherapy; a double-blind cross-over trial against placebo. | Vet Hum Toxicol. | 1979 Oct;21(5):338-40.

[19] Chang AE, Shiling DJ, Stillman RC, Goldberg NH, Seipp CA, Barofsky I, Simon RM, Rosenberg SA. | Delata-9-tetrahydrocannabinol as an antiemetic in cancer patients receiving high-dose methotrexate. A prospective, randomized evaluation. | Ann Intern Med. | 1979 Dec;91(6):819-24.

[20] Frytak S, Moertel CG, O'Fallon JR, Rubin J, Creagan ET, O'Connell MJ, Schutt AJ, Schwartau NW. | Delta-9-tetrahydrocannabinol as an antiemetic for patients receiving cancer chemotherapy. A comparison with prochlorperazine and a placebo. | Ann Intern Med. | 1979 Dec;91(6):825-30.

[21] Ekert H, Waters KD, Jurk IH, Mobilia J, Loughnan P. | Amelioration of cancer chemotherapy-induced nausea and vomiting by delta-9-tetrahydrocannabinol. | Med J Aust. | 1979 Dec 15;2(12):657-9.

[22] Mechoulam R, Carlini EA. | Toward drugs derived from cannabis. | Naturwissenschaften. | 1978 Apr;65(4):174-9.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*