Internationale Associatie voor Cannabinoiden als Medicijn

Op de 2009 conferentie van de Internationale Associatie voor Cannabinoiden als Medicijn, werden de volgende onderwerpen behandeld. Hier een verslag van de associatie:

Internationale Associatie voor Cannabinoiden als MedicijnEen negentigtal personen onder wie wetenschappers en artsen namen deel aan de 5de IACM Conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde, die op 2-3 oktober in Keulen, Duitsland, plaatsvond. Hier volgen enkele resultaten van klinisch onderzoek die op de bijeenkomst werden voorgesteld:

Cannador bij MS 

(1) Dr. John Zajicek van het Peninsula College voor Geneeskunde in Plymouth, Groot-Brittannië, stelde gegevens voor over een placebo gecontroleerde studie van een capsule met cannabisextract (cannador) bij 279 patiënten met multiple sclerose die leden aan hinderlijke spierstijfheid.

De graad van verlichting van spierstijfheid na 12 weken was bijna tweemaal zo groot dan bij wie het cannabisextract kreeg in vergelijking met de placebogroep (29,4 procent tegen 15,7 procent). Dergelijke resultaten werden waargenomen voor de graad van verlichting van pijn, spasmen en nachtrust.

Cannabis en opiaten 

(2) Dr. Donald Abrams van de universiteit van Californië in San Francisco, VS, stelde gegevens voor over het aanvullend gebruik van geïnhaleerde cannabis bij 21 patiënten. Zij werden met een vaste dosis lang werkende opiaten (morfine of oxycodon) behandeld. De deelnemers kregen driemaal per dag gedurende drie dagen cannabis toegediend met een verdamper.

De onderzoekers concludeerden dat: “het aanvullend toedienen van gevaporiseerde cannabis aan personen die behandeld worden met vaste doses morfine of oxycodon, de pijnstillende werking blijkt te vergroten”. Cannabis leidde ook tot lagere concentraties opiaten in het bloed.

Cannabis bij pijn 

(3) Dr. Mark Ware van de McGill universiteit van Montreal, Canada, stelde resultaten voor van het COMPASS onderzoek waarbij de veiligheid van cannabis bestudeerd werd in de behandeling van pijn. De bijwerkingen van het gebruik van gestandaardiseerde marihuana door 215 pijnpatiënten werden een jaar lang bestudeerd.

In vergelijking met een controlegroep van 216 personen die geen cannabis kregen, was er geen verschil in ernstige ongewenste bijwerkingen. De gemiddelde cannabis dosis was 1,86 gram per dag. De onderzoekers concludeerden dat “een jaar lang cannabisgebruik tegen chronische pijn niet geassocieerd wordt met belangrijke wijzigingen in de longfuncties, de hormonale werking, het cognitieve vermogen, noch met ernstige bijwerkingen.”

Nabilone bij kankerpijn 

(4) Dr. Vincent Maida van de universiteit van Toronto, Canada, stelde gegevens voor van een waarnemingsonderzoek van nabilone, een derivaat van THC, in de behandeling van patiënten met een gevorderde kanker. Gegevens over 112 patiënten (47 met nabilone en 65 zonder nabilone) voldeden aan de eisen die voor de analyse gesteld werden.

De pijnscores en het globale opiatengebruik bij patiënten die nabilone kregen, was in belangrijke mate afgenomen in vergelijking met patiënten die geen nabilone kregen. Misselijkheid en algemene stress werden ook verminderd met nabilone.

Cannabis als pijnstiller bij neuropathische pijn

Cannabis en cannabinoiden worden steeds vaker herkent als zinvolle pijnstillers bij neuropathische pijn. In ons Instituut werken we er regelmatig mee. We geven zelfs adviezen aan buitenlandse collega’s en patiënten die in Nederland zich laten behandelen. Dit doen wij via ons instituut, met onze eigen medicinale Cannabis. Nederland heeft daarin een uitzonderingspositie in de wereld dat wat de patiënten ten goede komt.

Bron

Website Internationale Associatie voor Cannabinoiden als Medicijn.

Augustus 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 
Internationale Associatie voor Cannabinoiden als Medicijn’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

De relatie tussen Cannabis en PEA

Wat gebeurt er bij zenuwcompressie?
Na neuropathie in de benen nu weer fietsen!
Centrale neuropathische pijn (CNP)


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*