Disclaimer

Disclaimer van het INP Instituut voor Neuropathische Pijn. De informatie op neuropathie.nu is nauwkeurig samengesteld, uitgezocht en beoordeeld door de twee artsen van ons Instituut, drs David J. Kopsky en Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts. En is alleen bedoeld ter ondersteuning en educatieve doeleinden voor arts en patient.

De informatie op neuropathie.nu kan de arts patiënt relatie niet vervangen. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts of huisarts. Alle informatie die via deze site verzameld wordt, zoals e-mails, zullen nooit aan derden worden verstrekt, behalve deze door de wet wordt opgelegd.

De gegevens op de video’s van patiënten interviews en op deze website, zijn alleen bedoeld om informatie te verschaffen. Zij dienen op geen enkele manier ter vervanging van medische consulten bij uw arts, diëtist of andere medische professionals.

63685906-Convisum-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn disclaimer

De informatie, meningen en aanbevelingen op deze pagina en video’s zijn niet bedoeld ter vervanging van de zorg door uw eigen arts, diëtist of andere medische professionals.

We controleren de informatie op deze site en video’s zorgvuldig, maar kunnen niet garanderen dat de medische gegevens in door ons gepubliceerde documenten juist zijn. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van die gegevens, of voor de inhoud van filmische verslagen en websites waaraan deze site gelinkt kan zijn.

Voor iedere video is toestemming gegeven door de geïnterviewde patient. Mocht na opname in deze website er toch bedenkingen optreden bij patiënten, die ze kenbaar aan ons maken, dan worden de video’s direct van het web genomen.

Wij hebben de rechten gekocht van alle afbeeldingen die op deze site zijn gepubliceerd. De bronnen zijn in ieder bestand opgenomen.

Dislaimer versie augustus 2010; auteurs: prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en David J. Kopsky, artsen, gereviseerde versie april 2011 JMKH, revisie: juli 2011, JMKH, revisie november 2011, revisie maart 2012, JMKH, revisie feb 2016, JMKH

https://neuropathie.nu/het-werkingsmechanisme-van-fenytoine-creme/


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*