Het verhaal van de patiënt centraal

De geneeskunde staat bol van de frase ‘de patiënt staat centraal’. Dat dit een holle frase is, is bekend. In het blad voor huisartsen, Huisarts en Wetenschap, staat een mooi stukje:

93815531-Andrei-Rahalski-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn patiënt verhaal centraalDe patiënt zit tegenover zijn huisarts. Hij begint met zijn verhaal. Na 18 seconden onderbreekt de huisarts hem voor het eerst. Een tijdspanne van niets natuurlijk.

Toch staan dit luttele verhaal en de exegese ervan centraal in het consult. De taal die de patiënt gebruikt zit vol betekenis, context en perspectief. Die taal spreekt echter niet voor zich en vraagt om een interpretatie, om een tweede taal.

Van verhaal naar medische context

De levens feitelijke context van het verhaal moet worden vertaald naar een medische context, waarbij veel feiten er niet toe doen – in de optiek van de arts. Vandaar de interruptie.

De dokter meent voorlopig voldoende te weten. In het consult gaat het erom het ‘verhaal’ van de patiënt om te smeden tot een medische casus. Een ander verhaal met een andere betekenis en een ander perspectief.

Doet de arts dit niet, dan kan hij onmogelijk de zegeningen van de moderne geneeskunde ten goede laten komen aan de patiënt. Is dit daarentegen het enige wat hij doet, dan benadert hij de patiënt niet als mens, en dan faalt hij.

Geneeskunde en verhaal mogen elkaar niet uitsluiten. Zo begint een analyse van een huisarts die aansluit bij de nieuwe beweging in de geneeskunde die de narratieve geneeskunde genoemd wordt.

Patiënten reviews over het INP

Met onze patienten reviews knopen we aan bij deze stroming. Om het verhaal van de patiënt weer die rol te geven die het behoort te hebben: een centrale rol! Daarom vindt u op onze site veel patenen verhalen.

Bron

Huisarts en Wetenschap, jaargang 2001, nummer 5:187-187

Versie april 2010, auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen; revisie juni 2019, JMKH
‘Het verhaal van de patiënt centraal’

Bekijk hier onze video’s.

Voeding en de holistische benadering bij pijn

Is te dik zijn mijn eigen schuld?
Waarom mannen kleinzeriger zijn
Neuropathische pijn is metabolisme probleem


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*