Huisartsen kritiek op Lyrica en Gabapentine

In het blad ‘Huisarts en wetenschap’ in november 2010 verscheen een artikel met kritiek op Lyrica en Gabapentine. Die kritiek is in wezen nog steeds relevant.

Dit artikel is van de hand van de huisarts epidemioloog Jasper Schellingerhout waar hij schrijft over ‘Effectiviteit van Pregabaline hangt af van de soort pijn en de dosering’.

Hij is behoorlijk kritisch. Naar aanleiding van de laatste Cochrane analyse die weinig nieuws brengt met betrekking tot wat we al weten van deze stoffen zoals Pregabaline (Lyrica®)

De bespreking van de Cochrane gegevens

Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn2 lyrica gabapentinePregabaline is samen met Gabapentine het enige middel dat in Nederland is geregistreerd voor neuropathische pijn.

Internationale richtlijnen adviseren bij postherpetische neuralgie, diabetische neuropathie en centrale neuropathie als eerstekeusbehandeling een tricyclisch anti-depressivum (TCA: Amitriptyline of nortriptyline) of een anti-epilepticum (Gabapentine, Pregabaline of carbamazepine).

Als tweede keuze komen in aanmerking: Duloxetine, Venlafaxine en Tramadol. Er bestaat een lichte voorkeur voor TCA’s vergeleken met anti-epileptica, omdat deze mogelijk een lager NNT hebben. Goede vergelijkende onderzoeken ontbreken echter.

Vergelijkende onderzoeken ontbreken

Dit systematische literatuuroverzicht voegt daaraan weinig kennis toe. Het bevat een behoorlijk aantal kwalitatief goede onderzoeken met voldoende grote aantallen deelnemers. Maar onderzoeken die Pregabaline met andere middelen vergelijken ontbreken.

Hierdoor is nog steeds onduidelijk hoe effectief Pregabaline precies is. Daarnaast is een extra minpunt dat op een na alle onderzoeken bij chronische neuropathische pijn zijn gesponsord door Pfizer, de producent van Pregabaline.

Dit brengt het risico met zich mee dat de resultaten zijn beïnvloedt, en een rooskleurig beeld schetsen van de werkelijkheid.

Zolang niet is bewezen dat Pregabaline het meest effectieve middel is, spelen andere aspecten een grotere rol. Zoals bijwerkingen en kosten.

Er bestaan geen onderzoeken die de bijwerkingen van de middelen bij chronische neuropathie vergelijken. Maar de richtlijnen gaan ervan uit dat de frequentie en hevigheid van bijwerkingen bij de genoemde TCA’s en anti-epileptica ongeveer vergelijkbaar zijn.

Qua prijs is er wel een groot verschil: bij vergelijkbare doseringen zijn Pregabaline en Gabapentine ongeveer twintig keer zo duur als Amitriptyline en Carbamazepine.

Bijwerkingen van Lyrica

In Nederland is een onderzoek gestart naar de bijwerkingen van Lyrica (Pregabaline) via internet-vragenlijsten. Het blijkt dat bijna 80% van de patiënten aan deze vragenlijsten meedoet.

Ongeveer anderhalf jaar werden patiënten gevolgd die Lyrica gebruikten.[1] De patiënten die voor het eerst Lyrica gebruikten, ontvingen een e-mail na 2 weken, 6 weken, 2 maanden en een half jaar.

Uiteindelijk werden  1373 patiënten benaderd, waarvan 76,5% tenminste 1 vragenlijst heeft ingevuld. Iets minder dan 70% rapporteerde bijwerkingen als duizeligheid, slaperigheid, zich dronken voelen, vermoeidheid, en gewichtstoename. Van deze patiëntengroep hadden 11 patiënten serieuze bijwerkingen (minder dan 1%). Ook hoofdpijn kon optreden na het gebruik van Lyrica.

Conclusie

We kunnen concluderen dat Pregabaline zeer waarschijnlijk effectiever is dan placebo bij het verminderen van chronische neuropathische pijn. Er is voorlopig echter geen reden om van de huidige richtlijnen af te wijken.

Het advies is dus om bij neuropathische pijn te beginnen met Amitriptyline. Huisartsen kunnen de anti-epileptica Carbamazepine, Pregabaline en Gabapentine als alternatief achter de hand houden. Bij de behandeling van acute pijn lijkt er voorlopig geen plek voor Pregabaline. 

Bron van het gehele artikel

Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts, juni 2019

Geven cholesterolverlagers (statines) neuropathie?

Bekijk hier de video’s van onze artsen.


Referentielijst

[1] Härmark L, van Puijenbroek E, Straus S, van Grootheest K. | Intensive monitoring of pregabalin: results from an observational, Web-based, prospective cohort study in the Netherlands using patients as a source of information. | Drug Saf. | 2011 Mar 1;34(3):221-31. doi: 10.2165/11585030-000000000-00000.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*