Diagnose neuropathie bij de huisarts

De huisarts is de eerste arts die de patiënt ziet, onderzoekt en bepaalt of de diagnose bij chronische pijn neuropathie is. Daarvoor zal hij eerst wat simpel neurologisch onderzoek doen.

126242688-motortion-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn diagnose neuropathieDe huisarts heeft bij chronische pijn in principe drie diagnoses tot zijn beschikking:

  1. nociceptieve pijn, waarbij de aandoeningen behoren zoals lage rugpijn en artrose pijn,
  2. neuropathische pijn, waarbij de zenuwen zelf aangedaan zijn en
  3. chronische pijn zonder duidelijk substraat.

Neuropathie niet optimaal behandeld

Het is van groot belang dat we ons realiseren dat neuropathische pijn vermoedelijk vaak niet optimaal behandeld wordt, en ook niet herkend wordt. We citeren een recent artikel hierover:
  • Neuropathische pijn wordt waarschijnlijk niet herkend en daarom onderbehandeld in de eerste lijn. Daardoor, hoewel veel medicijnen met bewijs van efficiëntie beschikbaar zijn voor neuropathische pijn, worden ze waarschijnlijk te weinig voorgeschreven. [r =19801048]

Als we naar de epidemiologie kijken van de neuropathische pijn, zoals wat de frequentie is van voorkomen. Dat zien we in de onderstaande tabel.

Diagnose: Pijnverdeling en pijnkwaliteit

De diagnose is vooral afhankelijk van een goede anamnese, vooral van de karakteristiek van de pijn en de verdeling, en van het neurologisch onderzoek. Het is duidelijk dat de diagnose klinisch is. Bij het neurologisch onderzoek is het testen van de sensibiliteit het belangrijkst. De stoornissen moeten neuro-anatomisch begrijpelijk zijn.

We zagen bijvoorbeeld recent een patiënt waarbij de neuroloog geen reflexafwijkingen vond, levendige reflexen dus. De pijnklachten van de patiënt waren ontstaan na een hersenvliesontsteking (meningitis) op zijn 21ste jaar. En de patiënt was toen wij hem zagen een 73-jarige man, die klaagde over pijn van top tot teen.

De pijn was brandend van aard, vooral aan de voeten, maar ook aan de handen. Zonder dat er duidelijke te objectiveren afwijkingen waren. De neuroloog sprak van neuropathisch imponerende pijnklachten. Dat klopt dus qua karakteristiek van de pijnklachten, maar niet volgens de verdeling. Pijn van top tot teen is aspecifiek. Vermoedelijk is de diagnose dan ook pseudo neuropathische pijn.

Appendix: Epidemiologie tabel:

Conditions That Carry a Risk for Neuropathic Pain

Condition
Epidemiology
Peripheral neuropathic pain
 
Radiculopathy (lumbosacral, thoracic, or cervical)
37% in patients with prolonged low back pain
Polyneuropathy (e.g., diabetic, alcoholic, postchemotherapy, HIV disease)
16% in patients with diabetes mellitus
 
26% in patients with type 2 diabetes
8% incidence in patients with herpes zoster
Postsurgical neuralgia (e.g., postmastectomy pain)
Not known (30%-40% after breast cancer surgery)13
5% after verified trigeminal nerve injury
Not known
Trigeminal neuralgia
Incidence of 27/100,000 person-yr
 
8% in patients with stroke
28% in patients with multiple Sclerose
67% in patients with spinal cord injury
Incidence of 1/100,000 person-yr

Oktober 2010 Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, David J. Kopsky, artsen; revisie juni 2019, JMKH
‘Diagnose neuropathie bij de huisarts’

Soorten vragenlijsten bij neuropathie

Bekijk hier onze video’s.

Nieuw tijdperk voor chronische pijn
Prof. dr. Huygen, nieuwe hoogleraar chronische pijnDVN protocol van UvM


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*