Wat is centrale CVA neuropathische pijn?

Ongeveer tien procent van de CVA patiënten heeft last van centrale CVA neuropathische pijn. Deze visie hieronder is afkomstig van artsen uit de VUMC die we graag delen.

pixabay-3120178-INP cva neuropathische pijnBrandende of stekende pijn

Centrale CVA neuropathische pijn is een ernstige brandende of stekende pijn aan de hemiplegische zijde. Deze kan optreden tot zelfs 3 jaar na het CVA. De pijn is moeilijk behandelbaar en leidt vaak tot depressie of zelfs suïcide.

Neuropsycholoog en onderzoeker Erik Scherder vertelde op een boeiende manier over het ontstaan van deze pijn.

Twee systemen

Pijn wordt in de hersenen via twee systemen verwerkt die nauwelijks met elkaar samenwerken. In het laterale pijnsysteem wordt de waarneming van pijn verwerkt, terwijl het mediale pijnsysteem van belang is voor de emotionele beleving van pijn d.w.z. het lijden aan pijn.

Deze twee systemen zorgen er samen voor dat we pijn voelen, en dat we er ook een zinvolle betekenis aan kunnen geven.

Hersenaandoeningen kunnen deze twee systemen beïnvloeden, waardoor de pijnbeleving enorm kan veranderen. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Alzheimer waarbij de emotionele beleving van pijn vaak afgenomen is. En aan de andere kant vasculaire dementie waarbij heftige pijnsensaties kunnen optreden zonder lichamelijke oorzaak.

Verstoorde waarneming

Ook bij CVA kan de pijn verstoord worden waargenomen door beschadiging van de pijnsystemen. In het mediale pijnsysteem kunnen diverse verbindingen tussen hersenkernen beschadigd zijn. Hierdoor raken deze kernen, zoals bijvoorbeeld de thalamus, geïsoleerd.

En geïsoleerde hersengebieden hebben de neiging om hun eigen signalen te creëren en rond te sturen. Dat kan heftige pijnsensaties opwekken, zelfs als daar geen lichamelijke aanleiding voor is.

Ook ‘allodynie‘, waarbij lichte aanrakingen al een forse pijnbeleving kunnen opwekken, kunnen ontstaan door beschadigingen na een CVA in de thalamus. Dit komt omdat het mediale pijnsysteem ontremd wordt. Bij de behandeling van deze CVA neuropathische pijn, is het van belang aan te grijpen op bovenstaande ontstaan mechanismen. Paracetamol, NSAID’s en morfine werken hierbij niet.

Behandeling met lamotrigine

Tot nog toe werden patiënten behandeld met Amitriptyline, maar dit middel heeft slechts bij weinigen effect en kent veel bijwerkingen, waaronder sedatie, hypotensie en cardiale aritmie.

Lamotrigine was geïndiceerd voor epilepsie. Aan het onderzoek namen dertig proefpersonen deel. De helft slikte acht weken lang lamotrigine, gebruikte twee weken niets en kreeg daarna acht weken een placebo. De andere vijftien mensen werkten andersom: zij kregen de eerste periode een placebo, daarna twee weken niets en vervolgens acht weken lamotrigine.

In de periode dat de patiënten het medicijn slikten, nam de pijn gemiddeld 30 procent af. Bijwerkingen die sommige patiënten ondervonden, waren milde huiduitslag en hoofdpijn.

Overzicht

Pharmacologic Treatment of Central Post-Stroke Pain By:  A. Frese, I.W. Husstedt, E.B. Ringelstein, and S. Evers:  ClinJ Pain 2006;22:252–260: 

Treatment Recommendation for CPSP Based on Evidence Level

  • Short term pain control: Lidocaine IV 5 mg/kg over 5 minutes
  • Propofol IV (Gaba-ergic) 0.3 mg/kg per hour

Oral treatment: Drugs of first choice (based on controlled trials):

  • Amitriptyline(anti-depressant) at least 75 mg per day
  • lamotrigine(glutamatergic) (at least 200 mg per day

Drugs of second choice(based on open studies and experts’ opinion):

  • Mexiletineupto 10 mg/kg per day
  • Fluvoxamin up to 125 mg per day
  • Gabapentinat least 1200 mg per day

Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink

Methadon bij neuropathische pijn

Bekijk hier onze video’s.

Krijg je neuropathie door een glutenallergie?
Pijn bij Syringomyelie verhelpen
Tanezumab: veel hoop, weinig literatuur


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*