Zijn anti-epileptica bij neuropathische pijn zinvol?

De anti-epileptica middelen doen iets met het membraan van zenuwcellen, maar zijn ze ook zinvol bij pijn? Anti-epileptica zorgen voor een minder overspannen elektrische activiteit. Die eigenschap kan ook goed ingezet worden om pijn bij neuropathie mee te behandelen.

Voorbeelden van anti-epileptica die een antipijn werking hebben zijn Carbamazepine en Fenytoine. Dat zijn stoffen die we al heel lang kennen, en die doeltreffend zijn gebleken bij het behandelen van pijn bij diabetische neuropathie.

Fenytoine is ons paradepaardje van pijnstilling, omdat die stof in crème opgebracht bij veel patiënten binnen 30 minuten pijnstilling geeft! Het is het prototype en de oervader van alle anti-epileptica.[1]

Gabapentine (Neurontin)

Gabapentine-INP-Instituut-voor-Neuropathische-PijnIn enkele gerandomiseerde, gecontroleerde studies bleek de doeltreffendheid van anti-epileptica Gabapentine bij pijn na een herpesinfectie (postherpetische neuralgie) en pijn bij diabetes (diabetische neuropathie).

In twee andere studies, bij patiënten met diabetische neuropathie, was Gabapentine even doeltreffend als het anti-depressivum Amitriptyline. Gabapentine wordt in het algemeen goed verdragen.

Maar het kan wel veel bijwerkingen geven die vervelend zijn, zoals vermoeidheid, duizeligheid, verwardheid, verminderde coördinatie (ataxie), hoofdpijn, misselijkheid en gezwollen enkels veroorzaken.[2]

Carmabazepine (Tegretol)

Het pijnstillend effect van Carbamazepine is ook doeltreffendheid aangetoond bij het neuropathisch syndroom van de aangezichtszenuw, aangezichtspijn ofwel trigeminusneuralgie.

De meest frequente ongewenste effecten van Carbamazepine en van Fenytoïne zijn mentale, motorische en visuele stoornissen, hoofdpijn, gastro-intestinale problemen, en meer zelden huidreacties en reacties van het bloed.

Pregabaline (Lyrica)

De werkzame stof in de Lyrica-capsules is het Pregabaline. Deze stof is verwant aan verbindingen die van nature in het lichaam voorkomen en een rol spelen bij het doorgeven van (pijn)signalen tussen de verschillende zenuwcellen. Hierdoor kan Lyrica invloed uitoefenen op het doorgeven van deze pijnsignalen en kan het middel de pijn verminderen.

In de bijsluiter van Lyrica staan enkele belangrijke waarschuwingen. Dit middel is op zich een erg goed middel om in te zetten bij neuropathische pijn. Maar het is goed het volgende te weten:

  • Bij behandeling van centrale neuropathische pijn door letsel van het ruggenmerg kan een verhoogde incidentie van algemene en centrale bijwerkingen optreden.
  • Het kan de rijvaardigheid en het vermogen machines te gebruiken beïnvloeden.
  • Bij diabetici die in gewicht toenemen kan een aanpassing van de bloedsuikerverlagende medicatie nodig zijn.
  • Voorzichtigheid is geboden bij ernstig hartfalen, matig verminderde nierfunctie of bij hemodialyse.

 

 

Bekijk hier onze video’s.


Referentielijst

[1] Keppel Hesselink JM1, Kopsky DJ2. | Phenytoin: 80years young, from epilepsy to breast cancer, a remarkable molecule with multiple modes of action. | J Neurol. | 2017 Aug;264(8):1617-1621. doi: 10.1007/s00415-017-8391-5. Epub 2017 Jan 12.

[2] Hussain AM, Afshan G. | Use of anticonvulsants drugs for neuropathic painful conditions. | J Pak Med Assoc. | 2008 Dec;58(12):690-6.

[3] Zakrzewska JM, Chaudhry Z, Nurmikko TJ, Patton DW, Mullens EL. | Lamotrigine (lamictal) in refractory trigeminal neuralgia: results from a double-blind placebo controlled crossover trial. | Pain. | 1997 Nov;73(2):223-30.

[4] Titlic M, Jukic I, Tonkic A, Josipovic-Jelic Z, Boschi V, Mihalj M, Punda A. | Lamotrigine in the treatment of pain syndromes and neuropathic pain. | Bratisl Lek Listy. | 2008;109(9):421-4.

[5] Ellenberg M. | Treatment of diabetic neuropathy with diphenylhydantoin. | N Y State J Med. | 1968 Oct 15;68(20):2653-5.

[6] Chadda VS, Mathur MS. | Double blind study of the effects of diphenylhydantoin sodium on diabetic neuropathy. | J Assoc Physicians India. | 1978 May;26(5):403-6.

[7] Sindrup SH, Jensen TS. | Pharmacologic treatment of pain in polyneuropathy. | Neurology. | 2000 Oct 10;55(7):915-20.

[8] Saudek CD, Werns S, Reidenberg MM. | Phenytoin in the treatment of diabetic symmetrical polyneuropathy. | Clin Pharmacol Ther. | 1977 Aug;22(2):196-9.

[9] Salvati P, Maj R, Caccia C, Cervini MA, Fornaretto MG, Lamberti E, Pevarello P, Skeen GA, White HS, Wolf HH, Faravelli L, Mazzanti M, Mancinelli E, Varasi M, Fariello RG. | Biochemical and electrophysiological studies on the mechanism of action of PNU-151774E, a novel antiepileptic compound. | J Pharmacol Exp Ther. | 1999 Mar;288(3):1151-9.

[10] Tremont-Lukats IW, Megeff C, Backonja MM. | Anticonvulsants for neuropathic pain syndromes: mechanisms of action and place in therapy. | Drugs. | 2000 Nov;60(5):1029-52.

[11] Gilron I1, Baron R2, Jensen T3. | Neuropathic pain: principles of diagnosis and treatment. | Mayo Clin Proc. | 2015 Apr;90(4):532-45. doi: 10.1016/j.mayocp.2015.01.018.

[12] McQuay H, Carroll D, Jadad AR, Wiffen P, Moore A. | Anticonvulsant drugs for management of pain: a systematic review. | BMJ. | 1995 Oct 21;311(7012):1047-52.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*